Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019

Ελληνας Προκαθήμενος: «Εμείς φταίμε που τον ανεβάσαμε στον τρίτο ουρανό και τώρα μας απειλεί ότι θα άρει αυτοκεφαλίες».


Η εφημερίδα "Ορθόδοξος Τύπος" αποκαλύπτει συγκλονιστικό διάλογο με Ελληνα Προκαθήμενο, ο οποίος παραδέχεται ότι έχουν ευθύνη οι Προκαθήμενοι αφού αυτοί έκαναν το λάθος να πάνε στη Σύναξη (Κρήτης) και να τον ανεβάσουν στον τρίτο ουρανό. 

Τώρα τους υπενθυμίζουν (από το Φανάρι) ότι έχουν αναγνωρίσει το πρωτείο του Βαρθολομαίου και ότι δεν υπάρχει επιστροφή. 
«Του δώσαμε το δικαίωμα να απειλεί ότι θα άρει αυτοκεφαλίες».
Με αφορμή την επιστολή έκκληση του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου η εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος διατυπώνει την άποψη ότι συμφωνεί με τη σύγκληση Συνόδου, την οποία δικαιούται να συγκαλέσει οποιοσδήποτε Προκαθήμενος ή οποιοσδήποτε Πρόεδρος αυτονόμου Εκκλησίας. Διότι οποιοσδήποτε Επίσκοπος είναι ολόκληρος ἡ Εκκλησία κατά τους Πατέρες, τους Κανόνες και τους Αγίους με σχέση κοινωνίας και ταυτότητος αληθείας.

Στη συνέχεια η εφημερίδα παραπέμπει σε πρόσφατο συγκλονιστικό δημοσίευμα, που αποκαλύπτει τις θέσεις και τις απόψεις των Προκαθημένων, με τίτλο: «Συγκλονιστικαὶ ομολογίαι απὸ χείλη Προκαθημένων» της 15ης Νοεμβρίου.

Ομιλούν κεραύνεια οι Προκαθήμενοι
Συγκρατεί ακόμη κάποιους Προκαθημένους η αξιοπρέπειά τους, αλλά και το γεγονός ότι δεν επιθυμούν να διασυρθεί η Εκκλησία περισσότερο από όσον ήδη διεπομπεύθη από τίς ασύδοτες πράξεις του «Πάπα της Ανατολής» και των «παπίσκων» που τον ακολουθούν…
Οι Προκαθήμενοι είναι πολύ εκνευρισμένοι και χολωμένοι από την στάση του Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Φέρθηκε προς τους Προκαθημένους ως «εἰς παρίας».

Και αρχίζει ο συγκλονιστικός διάλογος με Έλληνα Προκαθήμενο, ο οποίος ήταν από τους συμμετέχοντες στην συμφωνία που έγινε στην Κύπρο υπό τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο.
Η εφημερίδα δεν αποκαλύπτει το πρόσωπό του για ευνόητους λόγους, όμως τα συμπεράσματα που βγαίνουν από τον διάλογο είναι συγκλονιστικά και δυστυχώς απαισιόδοξα για την ενότητα της Ορθοδοξίας. Από τη ροή του διαλόγου φαίνεται ότι το δημοσίευμα προέρχεται από απομαγνητοφώνημένη συζήτηση. 

«Καμία σημασία δὲν μοῦ ἔδωσε παρὰ τὶς ἐκκλήσεις μου», εἶπε μὲ παράπονον εἷς ἐξ αὐτῶν, ἐνῶ ἕτερος ὡμίλησε διὰ τὴν συμπεριφορὰν αὐτὴν μὲ γλῶσσαν τοῦ λαοῦ…
Τὸ ἐνδιαφέρον ὅμως εἰς τὰς συζητήσεις ἐστράφη ἀμέσως εἰς τὸ «καυτὸν» ζήτημα.
«-Μακαριώτατε,… ἐγράφη ὅτι ἐχρηματίσθη. Τὸ εἶπε ὁ Πούτιν, ἀλλὰ ὁ Πατριάρχης ἀπήντησε ὅτι πῆρε μόνον καραμέλες καὶ τσίχλες… Ἐσεῖς τί λέτε;».
«Ὅλα διὰ τὰ λεφτὰ ἔγιναν καὶ γίνονται… Δὲν διαβάζετε ἱστορίαν;»…
Ἐπανελάβαμεν τὸ ἐρώτημα ἀλλοῦ καὶ ἐκεῖνος ἤρχισε νὰ ψάλη μὲ ἰσχνὴν φωνὴν «Ἔστησαν τὰ τριάκοντα ἀργύρια…»…

«-Δὲν φταίει ὁ Βαρθολομαῖος… ὁ ἀσφυκτικὸς κλοιὸς γύρω του εἶναι τὸ πρόβλημα», εἶπεν.
«-Ἐννοεῖτε τοὺς πολιτικούς;», ἐρωτήσαμεν μὲ μία δόσιν ἀφελείας.
«-Ὄχι, βρὲ παιδί μου, ἐννοῶ ὅλα αὐτὰ τὰ παιδαρέλια ποὺ ἔχουν μαζευτεῖ γύρω του… τοῦ πιπιλίζουν τὰ αὐτιὰ μὲ κολακεῖες μὲ ἀποτέλεσμα οὔτε τοὺς παλαιοὺς Φαναριῶτες δὲν ἀκούει. …
«-Ξέρετε, τὸ Φανάρι πάντα κοίταζε τὸν ἄνθρωπο καὶ ἀπὸ τὴν ἀφάνεια ἀνέδειξε πολλούς. Ἂν μπορῶ νὰ τὸ δώσω μὲ μία εἰκόνα: Ἔσκυβε στὸ πεζοδρόμιο καὶ σήκωνε ἀνθρώπους ποὺ ἐσεῖς θὰ χαρακτηρίζατε ὡς «ὑπόκοσμο», ἀλλὰ μὴ παρανοήσετε τὰ λόγιά μου καὶ μὴ τὰ παρερμηνεύσετε. Ὁ Χριστὸς μας σταυρώθηκε γιὰ τοὺς καταφρονεμένους, τοὺς ἄσημους, τὴν πόρνη, τὸν ληστή, τὸν τελώνη, τὸν ἄσωτον καὶ τοὺς ἔβαζε πρώτους «ἐνδεδυμένους μὲ χρυσοΰφαντον στολήν»…»…
«Δὲν εἴδατε τὸν ἕνα νὰ λέει ὅτι «σπάνια ὑπάρχει σύνοδος τριῶν ἀστέρων» καὶ νὰ ἐννοεῖ τὸν Βαρθολομαῖο, τὸν Τσίπρα καὶ τὸν Ἐρντογάν! Καὶ αὐτὰ ὑπάρχουν παντοῦ στὸ διαδίκτυο!»…

«-Ἡ εὐθύνη εἶναι ὅλη δική μας, ἐμᾶς τῶν Προκαθημένων…», εἶπε μὲ τόνον ἀποφασιστικόν.
«-Τί ἐννοεῖτε;», ἐρώτησα.
«-Φταῖμε ἐμεῖς ποὺ πιστεύαμε στὸν θεσμό! Τὸν ἀνεβάσαμε εἰς τὸν τρίτον οὐρανόν, δίδοντάς του τὸ πρωτεῖο… Δὲν χρειάζεται νὰ πῶ περισσότερα… αὐτὴν τὴν συνομιλία νὰ τὴν κάνεις μὲ τὸν Μακαριώτατο Ἅγιο Ἀδελφό…»…
«-Τό… κάναμε τὸ λάθος καὶ πήγαμε στὴν Σύναξη τῶν Προκαθημένων. Βεβαίως, τότε, εἴχαμε καλὲς προθέσεις, δὲν εἴχαμε καταλάβει ποῦ θὰ ὁδηγοῦσαν τὰ γεγονότα… Τώρα μᾶς λένε «ΕΧΕΤΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ τὸ ΠΡΩΤΕΙΟ τοῦ Πατριάρχη καὶ ΔΕΝ ὑπάρχει ἐπιστροφή», ἀκοῦς ἐκεῖ;», εἶπεν ἀνεβάζοντας τὸν τόνον τῆς φωνῆς του…

«-Ἀντιλαμβάνεσθε τώρα μὲ ποῖο δικαίωμα τοὺς ἀπειλεῖ ὅτι θὰ ἄρη αὐτοκεφαλίες; Εὐτυχῶς ἐμεῖς δὲν κινδυνεύουμε. Ἀπεναντίας ἐνισχυόμεθα». Τὸν διέκοψα λέγων δεικτικά:
«-Λόγω τῶν Ρώσων;» διὰ νὰ λάβω πλαγίαν τὴν ἀπάντησιν:

«-Ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία μᾶς χρειάζεται ἐμᾶς καὶ ὅλους τούς Ἕλληνες, δὲν πρέπει νὰ τὴν ἐγκαταλείψουμε. Εἶναι τελείως ἐσφαλμένη καὶ κακόβουλη ἡ θεώρηση ὅτι ἐξαρτόμαστε ἀπὸ τοὺς Ρώσους, ἐπειδὴ μᾶς στηρίζουν… Ἀλλὰ δὲν εἶναι ἐκεῖ τὸ θέμα. Ὅταν λέω ὅτι ἐνισχυόμαστε, ἐννοῶ ἐξαιτίας τῆς ἀποδυναμώσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ. Σὲ αὐτὸ δὲν φταῖνε οἱ Ρῶσοι. Θὰ καταλάβουν ὅτι ἀπὸ ὅλο τὸ ζήτημα τοῦ Οὐκρανικοῦ ἐκεῖνο τελικὰ ποὺ ἐπλήγη ἦταν μόνο τὸ Φανάρι… «ἔβαλε τὰ χέρια του καὶ ἔβγαλε τὰ μάτια του» ὅπως λέει ὁ λαός»…

«-Τὸ Πατριαρχεῖ­ον τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἰσχυρίζεται ὅτι τοὺς ἀποκατέστησε μὲ συνοδικὴ ἀπόφαση». Δὲν ἀνέμενα ὅτι θὰ ἦτο τόσον εὐθὺς εἰς τὴν ἀπάντησιν:

«-Πῶς μπορεῖ νὰ ἀποκαταστήσει ἔστω καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς μὲ μία ὑπογραφὴ τὸν Φιλάρετο καὶ ὅσους χειροτόνησε ὅσο ἦταν καθηρημένος; Αὐτό, τολμῶ νὰ πῶ, εἶναι ὕβρις κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μόνο ὁ δρόμος τῆς ἀναχειροτονίας ὑπάρχει»

«Ἂν δὲν σεβαστοῦμε ὡς Ὀρθόδοξοι τὴν Θεία Κοινωνία, τὴν Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ καὶ τὸ Συνοδικὸ Σύστημα εἴμαστε τελειωμένοι»…
πηγή: orthodoxostypos


«-Πῶς μπορεῖ νὰ ἀποκαταστήσει ἔστω καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς μὲ μία ὑπογραφὴ τὸν Φιλάρετο καὶ ὅσους χειροτόνησε ὅσο ἦταν καθηρημένος; Αὐτό, τολμῶ νὰ πῶ, εἶναι ὕβρις κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μόνο ὁ δρόμος τῆς ἀναχειροτονίας ὑπάρχει»

ΜΠΟΡΕΙ. ΣΑΝ ΘΕΟΣ!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: