Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019

Νέα αγιοκατάταξη από τον «Πατριάρχη των Αγίων» Βαρθολομαίο!

Η επίσημη αγιοκατάταξη του ιερομονάχου Σωφρονίου του Έσσεξ


Τοῦ Π. Σημάτη

Μ ατ  κ. Βαρθολομαος κανοποίησε κα τν κ. ερόθεο Ναυπάκτου, πο τόση κδούλευση πρόσφερε κα ς πρς τν "γία κα Μεγάλη Σύνοδο"(!) κα ς πρς τ Οκρανικό! 


Μόλις προχθὲς σημειώσαμε ὅτι ὁ «η βιομηχανία αγιοποιήσεων στοχεύει στον εξαγιασμό του Βαρθολομαίου και του Οικουμενισμού! Μόνοι τους ξεσκεπάζονται!» καὶ παρουσιάζουν τὸν Οἰκουμενιστὴ Βαρθολομαῖο ὡς τον «Πατριάρχη των Αγίων»!!!
 Δὲν στέγνωσε τὸ ἠλεκτρονικὸ μελάνι ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἀνάρτηση καὶ μία ἡμέρα μετὰ ἡ «ὁμάδα Βαρθολομαίου» ἁγιοκατάταξε καὶ τὸν Γέροντα Σωφρόνιο τοῦ Ἔσσεξ, τὸν ὁποῖον εὐλαβοῦνται πολλοὶ ποὺ ἔχουν ὠφεληθεῖ ἀπὸ τὰ συγγράμματά του, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἔχουν ἐκφράσει τὴν ἀντίθεσή τους γιὰ τοποθετήσεις του, γιὰ πράξεις του καὶ γιὰ τὸ διπλό/μικτὸ μοναστήρι στὸ Ἔσσεξ.
Διερωτώμαστε ὅμως. Στὴν περίπτωση τῶν ἄλλων συγχρόνων Ἁγίων εἴχαμε τὴν πεποίθηση τοῦ πιστοῦ λαοῦ γιὰ τὴν ἁγιότητά τους. Εἶχαμε πολλὰ θαύματα. Καὶ ἂν μὲ γοργοὺς ρυθμοὺς προχώρησε τὸ Πατριαρχεῖο κατ’ ἐπιλογὴν στὴν ἁγιοποίησή τους, ὑπῆρχε ὅμως γι’ αὐτὴ ἔρεισμα στὴν πίστη τοῦ λαοῦ.
Ἐδῶ νομίζουμε ὅτι δὲν συμβαίνει κάτι ἀνάλογο. Μάλιστα ἔχει πολλὲς φορὲς τονιστεῖ ὅτι ὁ Γέροντας Σωφρόνιος καινοτόμησε στὸ θέμα τοῦ μοναχισμοῦ, κατὰ παράβαση ἱ. Κανόνων, ἀφοῦ ἵδρυσε διπλό/μικτὸ μοναστήρι καί, οὔτε πολλὰ χρόνια ἔχουν περάσει ἀπὸ τὸ θάνατό του, οὔτε ἔχουμε παρόμοιες θεοσημίες μὲ ἐκεῖνες τῶν ἄλλων Ἁγίων, ὥστε νὰ εἴμαστε σίγουροι γιὰ τὸ ἔγκυρο αὐτῆς τῆς ἁγιοκατατάξεως. Δὲν ξέρουμε ἂν στὸ μέλλον ὁ Θεὸς καταδείξει τὴν ἁγιότητα τοῦ Γέροντος Σωφρονίου, ἐκεῖνο ποὺ γίνεται φανερὸ εἶναι οἱ σκοπιμότητες τοῦ Οἰκουμενιστικοῦ Φαναρίου.
Δημοσιεύουμε παλαιότερα κείμενα μὲ ἀφορμὴ τὸ διπλό/μικτὸ μοναστήρι τοῦ Ἔσσεξ, ποὺ ὅπως γράψαμε παλαιότερα ἤδη ἔχει βρεῖ μιμητὲς στὴν Ἀμερικανικὴ ἤπειρο, ἀλλοιώνοντας ἱερὴ Παράδοση αἰώνων.

…Αναρωτιόμαστε αν πίσω από την είδηση αγιοκατάταξης του ιερομονάχου Σωφρονίου του Έσσεξ, κρύβονται οικουμενιστικές πολιτικές και … αλισβερίσια της Ανατολής σε σχέση με το Ουκρανικό!

Για τον π. Σωφρόνιο Σαχάρωφ, τον π. Σωφρόνιο του Έσσεξ, ενθυμούμαστε τον πρωτοπρεσβύτερο π. Άγγελο Αγγελακόπουλο σε παλαιότερο άρθρο του, να αναλύει τις διδαχές του βάσει κειμένων του, ως εξής:
Α) Ὁ π. Σωφρόνιος περί τῆς «ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν»,
Β) Ὁ π. Σωφρόνιος περί τῶν ἑτεροδόξων,
Γ) Ὁ π. Σωφρόνιος περί τοῦ «Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν» – αἱρέσεων,
Δ) Ὁ π. Σωφρόνιος περί τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως καί τῶν διαλόγων,
Ε) Ὁ π. Σωφρόνιος περί τῶν θρησκειῶν και
ΣΤ) Ὁ π. Σωφρόνιος περί μοναδικότητος καί ἀποκλειστικότητος τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Ο π. Άγγελος κατέληγε συμπερασματικά:
«Ἀπό τήν παράθεση αὐτή τῶν κειμένων τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ βγαίνουν δύο συμπεράσματα. Τό πρῶτο συμπέρασμα εἶναι ὅτι ὁ π. Σωφρόνιος διαφωνοῦσε μέ τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τίς αἱρετικές θεολογικές καί ἐκκλησιολογικές προϋποθέσεις τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως καί τῶν διαλόγων τῶν τελευταίων ἑκατόν εἴκοσι ἐτῶν. Τό δεύτερο συμπέρασμα εἶναι ὅτι ὁ π. Σωφρόνιος ἐπιθυμοῦσε νά γνωρίσουν ὅλοι οἱ λαοί τῆς γῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι τόν Θεάνθρωπο Χριστό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅπως ἔλεγε ὁ ὅσιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης. Θά μπορούσαμε, τέλος, νά ποῦμε ὅτι ὁ π. Σωφρόνιος ἦταν ὑπέρ ἑνός ὀρθοδόξου «οἰκουμενισμοῦ».» (Αρχιμ. Σωφρόνιος Σαχάρωφ και Οικουμενισμός).
Όμως, έχουμε υπόψιν μας και τις θέσεις του πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννη Διώτη, που υπεραμυνόμενος του βιβλίου του με τίτλο: «ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΤΥΧΟΝ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΑΧΑΡΩΦ», γράφει τα εξής σημαντικά: «Ο Ιερομόναχος Σωφρόνιος Σαχάρωφ με την ίδρυσιν της καταφώρως αντικανονικής μικτής Μονής εις το Έσσεξ της Αγγλίας, κατά περιφρονητικήν παράβασιν ιερών Κανόνων Οικουμενικών Συνόδων, εδημιούργησε προϋποθέσεις και ευκαιρίας αμέσου κινδύνου…
Εις την μικτήν αυτήν Μονήν και δια τους Μοναχούς και δια τας Μοναχάς υπάρχουν: Κοινός Ηγούμενος, κοινή προσευχή, κοινός εκκλησιασμός, κοινά διακονήματα και κοινή τράπεζα. Κοινά τα πάντα.
Ο 20ος ιερός Κανών της Ζ Οἰκουμενικῆς Συνόδου εντέλλεται να μη συντρώγουν εις το ίδιον Μοναστήριον Μοναχοί και Μονάστριαι, «μοιχεία γαρ μεσολαβεί την συνδιαίτησιν». Υπάρχει πλήθος Πατερικών κειμένων, τα οποία επιβεβαιώνουν τούτο, όπως καταγράφονται πολλά εις το προαναφερθέν βιβλίον μου…
Επίσης, ο Σωφρόνιος Σαχάρωφ διετύπωσεν εις τα βιβλία του, εκτός από αιρετικάς Τριαδολογικάς κακοδοξίας του, και πλήθος άλλων θεολογικών πλανών. Αι αδιάσειστοι αποδείξεις υπάρχουν εις το ως άνω βιβλίον μου.» (Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Κ. Διώτης, ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΥΒΡΙΣΤΑΣ).
Ο ΣΗΜΑΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΟ. ΕΙΧΕ ΜΠΛΕΧΤΕΙ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ.

ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΥΞΗ ΤΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ. ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΔΙΝΕ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΖΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΗΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑ. ΤΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΜΑΔΑ ΚΡΟΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ.

ΜΕΝΕΙ Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΔΙΩ(Χ)ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ.

ΜΕΓΑΛΗ Η ΧΑΡΗ ΤΟΥ.


Αμέθυστος


Ανώνυμος είπε...
Θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε τις ειδικές συνθήκες που επικράτησαν τον περασμένο αιώνα σε όλο τον κόσμο λόγω των τεράστιων κοσμοϊστορικών γεγονότων όπως η κομμουνιστική επανάσταση στην Ρωσία (και η εξάπλωση της λαίλαπας της αθεϊας σε παγκόσμιο επίπεδο) και οι 2 φοβεροί Παγκόσμιοι πόλεμοι με αποκορύφωμα την ρίψη της ατομικής βόμβας που λειτούργησε σαν το απόλυτο παγκόσμιο ψυχολογικό σοκ, ώστε να ξεκινήσει η προπαγάνδα της Νέας Εποχής της εικονικής 'ειρήνης και ασφάλειας' (όπως μας λέει ο Απ. Παύλος), μέσω της εξάλειψης των διαχωριστικών γραμμών.
Το 1948 είναι το έτος-ορόσημο της εισόδου στα προφητευμένα έσχατα των εσχάτων με την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ (για τον ερχομό του ψευδο-μεσσία των Εβραίων), του Π.Σ.Ε. και του Ο.Η.Ε. όπως και πολιτικών υπερεθνικών σχημάτων στη συνέχεια (Ευρωπαϊκή Ένωση, NAFTA, ASEAN) με σκοπό την ενοποίηση της ανθρωπότητας με την γνωστή κατάληξη.
Το κλίμα ήταν τέτοιο μετά την καταστροφή του Β.Π.Π. με τα εκατομμύρια των νεκρών ώστε όλοι έθεσαν ως πρώτο ζητούμενο την ειρηνική συνύπαρξη.
Έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε ίσως και την έλλειψη αντίδρασης όταν μπήκαμε στο Π.Σ.Ε. όπως και κάποιες κινήσεις 'καταλλαγής' και 'ευγενικής' συνύπαρξης όπως π.χ. κάποια συμμετοχή (ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ) σε συλλείτουργα π.χ. του Γ. Σωφρονίου ή του π. Ρωμανίδη, οι οποίοι το έκαναν προφανώς με ΑΓΑΘΗ διάθεση, με σκοπό την προώθηση της Αλήθειας της Ορθοδοξίας στη Δύση. Όταν κατάλαβαν που πάει το πράγμα, μίλησαν ΟΛΟΙ ανεξαιρέτως οι Γέροντες γι αυτό που ετοιμάζεται και για την ΑΙΡΕΤΙΚΗ κατάσταση της Δύσης, και φυσικά ΚΑΙ ο Γεροντας Σωφρόνιος με τον πιο λεπτομερή τρόπο (έφτασε μάλιστα να περιγράψει εκτός των δογματικών θεμάτων, ακόμα και την μορφή του φυσικού προσώπου του αληθινού Ορθόδοξου, σε σχέση με τον Καθολικό-παπικό, εμβαθύνοντας στο θέμα της Σωτηρίας ως πρόσληψης του Χριστού).
Οι Άγιοι Γέροντες είχαν ειλικρινή αγάπη για όλους τους ανθρώπους και θέλησαν να κηρύξουν παντού τον Χριστό, όπως και ο Άγιος Παϊσιος και Α. Πορφύριος, παράλληλα όμως προειδοποίησαν αδιάλειπτα για τους κινδύνους και την καμουφλαρισμένη αγαπολογία όταν είδαν που πάει το πράγμα.
Όποιος έχει διαβάσει την ζωή και τα ιστορικά γεγονότα της εποχής των Αγίων Γερόντων, δεν μπορεί παρά να είναι ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ.
Έχουμε ακούσει κατηγορίες ΚΑΙ για τον Άγιο Λουκά, και όχι μόνο για τον Γέροντα Σωφρόνιο, με διάφορες προφάσεις.
Όταν κάποιος έχει προσωπικές εμμονές με κάποια θέματα (όπως π.χ. το ημερολόγιο), και σκέφτεται με βάση 'το γράμμα', δυστυχώς μπορεί άνετα να καταλήξει ακόμα και σε βλασφημίες, και θα είναι ΑΝΑΠΟΛΟΓΗΤΟΣ ενώπιον του Αγίου Θεού.
Όποιος ενδιαφέρεται ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΑ να μάθει την αλήθεια σχετικά με τον Άγιο Γέροντα Σωφρόνιο, ας μελετήσει τα γεγονότα της ζωής του και πως το ένα έφερε το άλλο, ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΓΑΘΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, και ας μην είναι τόσο εύκολος στην ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ, γιατί αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό του χριστιανού, και επιπλέον ΑΠΩΘΕΙ τους ανθρώπους και ΣΥΣΚΟΤΙΖΕΙ και ότι άλλο ωφέλιμο προσπαθούμε να κάνουμε ή να πούμε, επομένως ΒΛΑΠΤΕΙ.
Ο Γέροντας Σωφρόνιος μετά από σκληρή άσκηση στην έρημο του Αγίου Όρους για κάποια χρόνια αρρώστησε βαριά με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να φύγει (προσωρινά) για να υποβληθεί σε εγχείρηση (στη Γαλλία) όπου του αφαιρέθηκε ολόκληρο το στομάχι και σιτιζόταν ελάχιστα και με ειδικό τρόπο που δεν του επέτρεπε την μετακίνηση. Εκεί έγινε η έκδοση του βίου του Αγίου Σιλουανού.
Τον πήγαν σε ένα μικρό γηροκομείο γιατί δεν ήξεραν αν θα επιβιώσει. Εκεί συνδέθηκε με κάποιος ανθρώπους που διακονούσαν τους γέροντες, που εντυπωσιάσθηκαν από τον Γέροντα και έγιναν Μοναχοί/Μοναχές ( ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ γυναίκες και όχι νέες όπως αφήνουν να εννοηθεί) και τον ΠΙΕΣΑΝ να πάνε στην Αγγλία με σκοπό την εξάπλωση του Ορθόδοξου Μοναχισμού μέσα ΚΑΙ σε αυτή τη χώρα, την Μητρόπολη της νέας μεταπολεμικής κουλτούρας της σεξουαλικής επανάστασης και της σκληρής rock μουσικής και αχαλίνωτης φιλοσοφίας που χειραγώγησε τις επόμενες γενιές.
Ο Γέροντας ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΣΚΟΠΟ να προκαλέσει ή να καταπατησει Ι.Κ., με την λεγόμενη ΄μικτή΄ή διπλή Μονή.
Πήγαν εκεί μέσα στην απόλυτη φτώχεια με άδεια του Πατριαρχείου, για ίδρυση Μονής μένοντας όπως έκαναν και στο Γηροκομείο, προσωρινά σε ένα κτήριο και κατόπιν πολλής προσευχής κατάφεραν να πάρουν διπλανή έκταση ώστε να στεγαστούν οι ηλικιωμένες Μοναχές και να παραμείνουν στο πρώτο ο Γέροντας με τους νέους Μοναχούς.
΄Όλο αυτό έγινε για τον μόνο λόγο ότι ο Γέροντας ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ώστε να είναι Πνευματικός των Μοναχών ανδρών και γυναικών αν η απόσταση ήταν μεγάλη.
Κανείς δεν αμφιβάλλει για την αγιότητα της ζωής του Γέροντα και γενικά την καθαρότητα και διαφάνεια στο Μοναστήρι που ήταν ανοιχτό στους πάντες, και έγινε αιτία μεταστροφής αναρίθμητων ανθρώπων.
Να προσθέσω σε αυτά ότι ΚΑΙ ο Άγιος Λουκάς είχε για μεγάλο διάστημα ένα ιδιότυπο 'κατ΄οίκον Μοναστήρι', στο σπίτι του με 2 Μοναχές και 2-3 Μοναχούς (κρυφούς λόγω αθεϊστικού καθεστώτος), που έμεναν σε διπλανά δωμάτια και την ημέρα ήταν οδοκαθαριστές. Αναφέρεται στο βιβλίο του π. Αντωνόπουλου.
Σχετικά με τα υπόλοιπα για τον Γέροντα Σωφρόνιο, λυπάμαι ειλικρινά για τον π. Διώτη γιατί λόγω ελλιπούς κατανόησης και αποσπασματικού πρόχειρου ξεφυλλίσματος των βιβλίων του καταλήγει σε συκοφαντικά συμπεράσματα.
Δείτε παρακαλώ εδώ μια εμπεριστατωμένη αντίκρουση των κατηγοριών κατά του Γέροντα:
Το δηλητήριο κατά του Γέροντα Σωφρονίου και ο πειρασμός-αμαρτία της αγιομαχίας

https://oodegr.com/oode/pateres1/swfronios/sykofanties_1.htm
Ανώνυμος είπε...
Σχετικά με το «κατ΄οίκον μοναστήρι» του Αγίου Λουκά (και άλλων) σας μεταφέρω το σχετικό απόσπασμα από το βιβλίο του π. Αντωνόπουλου (σελ.228-229). (Δεν θυμόμουν ακριβώς στα προηγούμενα που έγραψα, πόσοι άνθρωποι ήταν. Ήταν ο Άγιος Λουκάς ο μοναχός Μελέτιος, δύο ακόμα μοναχές και η Σοφία Σεργκέγεβνα που του είχε μεγαλώσει τα παιδιά του.)
«...Κοντά του έχει δημιουργηθεί ένα μικρό άτυπο μοναστήρι από τις δύο μοναχές Βαλεντίνη και Λουκία που τον είχαν ακολουθήσει στην εξορία.Μαζί τους ήταν και ο πενηντάχρονος μοναχός Μελέτιος που εργαζόταν ως οδοκαθαριστής στο δήμο της Τασκένδης.
Στα χρόνια του κομμουνισμού είχαν καταργηθεί σχεδόν όλα τα Μοναστήρια στην ΕΣΣΔ, πολλοί όμως γινόταν κρυφά μοναχοί και ζούσαν στον κόσμο.Εργαζόταν σε διάφορες εργασίες ή υπηρεσίες, αλλά στο σπίτι τους εκτελούσαν όλα τα μοναχικά τους καθήκοντα.
Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις όχι μόνο μεμονωμένων μοναχών αλλά και κρυφών αδελφοτήτων που έμεναν μαζί σε διαμερίσματα ή σπίτια και το οίκημα είχε μετατραπεί σε μοναστήρι.Κάπως έτσι ήταν και το «μοναστήρι» του επισκόπου Λουκά με τις δύο μοναχές και τον οδοκαθαριστή μοναχό Μελέτιο...»
.

18 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε τις ειδικές συνθήκες που επικράτησαν τον περασμένο αιώνα σε όλο τον κόσμο λόγω των τεράστιων κοσμοϊστορικών γεγονότων όπως η κομμουνιστική επανάσταση στην Ρωσία (και η εξάπλωση της λαίλαπας της αθεϊας σε παγκόσμιο επίπεδο) και οι 2 φοβεροί Παγκόσμιοι πόλεμοι με αποκορύφωμα την ρίψη της ατομικής βόμβας που λειτούργησε σαν το απόλυτο παγκόσμιο ψυχολογικό σοκ, ώστε να ξεκινήσει η προπαγάνδα της Νέας Εποχής της εικονικής 'ειρήνης και ασφάλειας' (όπως μας λέει ο Απ. Παύλος), μέσω της εξάλειψης των διαχωριστικών γραμμών.
Το 1948 είναι το έτος-ορόσημο της εισόδου στα προφητευμένα έσχατα των εσχάτων με την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ (για τον ερχομό του ψευδο-μεσσία των Εβραίων), του Π.Σ.Ε. και του Ο.Η.Ε. όπως και πολιτικών υπερεθνικών σχημάτων στη συνέχεια (Ευρωπαϊκή Ένωση, NAFTA, ASEAN) με σκοπό την ενοποίηση της ανθρωπότητας με την γνωστή κατάληξη.

Το κλίμα ήταν τέτοιο μετά την καταστροφή του Β.Π.Π. με τα εκατομμύρια των νεκρών ώστε όλοι έθεσαν ως πρώτο ζητούμενο την ειρηνική συνύπαρξη.
Έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε ίσως και την έλλειψη αντίδρασης όταν μπήκαμε στο Π.Σ.Ε. όπως και κάποιες κινήσεις 'καταλλαγής' και 'ευγενικής' συνύπαρξης όπως π.χ. κάποια συμμετοχή (ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ) σε συλλείτουργα π.χ. του Γ. Σωφρονίου ή του π. Ρωμανίδη, οι οποίοι το έκαναν προφανώς με ΑΓΑΘΗ διάθεση, με σκοπό την προώθηση της Αλήθειας της Ορθοδοξίας στη Δύση. Όταν κατάλαβαν που πάει το πράγμα, μίλησαν ΟΛΟΙ ανεξαιρέτως οι Γέροντες γι αυτό που ετοιμάζεται και για την ΑΙΡΕΤΙΚΗ κατάσταση της Δύσης, και φυσικά ΚΑΙ ο Γεροντας Σωφρόνιος με τον πιο λεπτομερή τρόπο (έφτασε μάλιστα να περιγράψει εκτός των δογματικών θεμάτων, ακόμα και την μορφή του φυσικού προσώπου του αληθινού Ορθόδοξου, σε σχέση με τον Καθολικό-παπικό, εμβαθύνοντας στο θέμα της Σωτηρίας ως πρόσληψης του Χριστού).
Οι Άγιοι Γέροντες είχαν ειλικρινή αγάπη για όλους τους ανθρώπους και θέλησαν να κηρύξουν παντού τον Χριστό, όπως και ο Άγιος Παϊσιος και Α. Πορφύριος, παράλληλα όμως προειδοποίησαν αδιάλειπτα για τους κινδύνους και την καμουφλαρισμένη αγαπολογία όταν είδαν που πάει το πράγμα.

Όποιος έχει διαβάσει την ζωή και τα ιστορικά γεγονότα της εποχής των Αγίων Γερόντων, δεν μπορεί παρά να είναι ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ.
Έχουμε ακούσει κατηγορίες ΚΑΙ για τον Άγιο Λουκά, και όχι μόνο για τον Γέροντα Σωφρόνιο, με διάφορες προφάσεις.
Όταν κάποιος έχει προσωπικές εμμονές με κάποια θέματα (όπως π.χ. το ημερολόγιο), και σκέφτεται με βάση 'το γράμμα', δυστυχώς μπορεί άνετα να καταλήξει ακόμα και σε βλασφημίες, και θα είναι ΑΝΑΠΟΛΟΓΗΤΟΣ ενώπιον του Αγίου Θεού.

Όποιος ενδιαφέρεται ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΑ να μάθει την αλήθεια σχετικά με τον Άγιο Γέροντα Σωφρόνιο, ας μελετήσει τα γεγονότα της ζωής του και πως το ένα έφερε το άλλο, ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΓΑΘΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, και ας μην είναι τόσο εύκολος στην ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ, γιατί αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό του χριστιανού, και επιπλέον ΑΠΩΘΕΙ τους ανθρώπους και ΣΥΣΚΟΤΙΖΕΙ και ότι άλλο ωφέλιμο προσπαθούμε να κάνουμε ή να πούμε, επομένως ΒΛΑΠΤΕΙ.

Ο Γέροντας Σωφρόνιος μετά από σκληρή άσκηση στην έρημο του Αγίου Όρους για κάποια χρόνια αρρώστησε βαριά με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να φύγει (προσωρινά) για να υποβληθεί σε εγχείρηση (στη Γαλλία) όπου του αφαιρέθηκε ολόκληρο το στομάχι και σιτιζόταν ελάχιστα και με ειδικό τρόπο που δεν του επέτρεπε την μετακίνηση. Εκεί έγινε η έκδοση του βίου του Αγίου Σιλουανού.
Τον πήγαν σε ένα μικρό γηροκομείο γιατί δεν ήξεραν αν θα επιβιώσει. Εκεί συνδέθηκε με κάποιος ανθρώπους που διακονούσαν τους γέροντες, που εντυπωσιάσθηκαν από τον Γέροντα και έγιναν Μοναχοί/Μοναχές ( ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ γυναίκες και όχι νέες όπως αφήνουν να εννοηθεί) και τον ΠΙΕΣΑΝ να πάνε στην Αγγλία με σκοπό την εξάπλωση του Ορθόδοξου Μοναχισμού μέσα ΚΑΙ σε αυτή τη χώρα, την Μητρόπολη της νέας μεταπολεμικής κουλτούρας της σεξουαλικής επανάστασης και της σκληρής rock μουσικής και αχαλίνωτης φιλοσοφίας που χειραγώγησε τις επόμενες γενιές.

ΣΥΝΕΧ.

Ανώνυμος είπε...

Ο Γέροντας ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΣΚΟΠΟ να προκαλέσει ή να καταπατησει Ι.Κ., με την λεγόμενη ΄μικτή΄ή διπλή Μονή.
Πήγαν εκεί μέσα στην απόλυτη φτώχεια με άδεια του Πατριαρχείου, για ίδρυση Μονής μένοντας όπως έκαναν και στο Γηροκομείο, προσωρινά σε ένα κτήριο και κατόπιν πολλής προσευχής κατάφεραν να πάρουν διπλανή έκταση ώστε να στεγαστούν οι ηλικιωμένες Μοναχές και να παραμείνουν στο πρώτο ο Γέροντας με τους νέους Μοναχούς.
΄Όλο αυτό έγινε για τον μόνο λόγο ότι ο Γέροντας ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ώστε να είναι Πνευματικός των Μοναχών ανδρών και γυναικών αν η απόσταση ήταν μεγάλη.
Κανείς δεν αμφιβάλλει για την αγιότητα της ζωής του Γέροντα και γενικά την καθαρότητα και διαφάνεια στο Μοναστήρι που ήταν ανοιχτό στους πάντες, και έγινε αιτία μεταστροφής αναρίθμητων ανθρώπων.

Να προσθέσω σε αυτά ότι ΚΑΙ ο Άγιος Λουκάς είχε για μεγάλο διάστημα ένα ιδιότυπο 'κατ΄οίκον Μοναστήρι', στο σπίτι του με 2 Μοναχές και 2-3 Μοναχούς (κρυφούς λόγω αθεϊστικού καθεστώτος), που έμεναν σε διπλανά δωμάτια και την ημέρα ήταν οδοκαθαριστές. Αναφέρεται στο βιβλίο του π. Αντωνόπουλου.

Σχετικά με τα υπόλοιπα για τον Γέροντα Σωφρόνιο, λυπάμαι ειλικρινά για τον π. Διώτη γιατί λόγω ελλιπούς κατανόησης και αποσπασματικού πρόχειρου ξεφυλλίσματος των βιβλίων του καταλήγει σε συκοφαντικά συμπεράσματα.

Δείτε παρακαλώ εδώ μια εμπεριστατωμένη αντίκρουση των κατηγοριών κατά του Γέροντα:

Το δηλητήριο κατά του Γέροντα Σωφρονίου και ο πειρασμός-αμαρτία της αγιομαχίας
https://oodegr.com/oode/pateres1/swfronios/sykofanties_1.htm

Ανώνυμος είπε...

Παρακαλώ θα ήθελα να προσθέσω ότι αυτά τα λίγα λόγια από καρδιάς, για χάρη της αλήθειας και μόνο, και της (κοινής) ανθρωπιάς κατά το θέλημα του Θεού, γράφτηκαν και στην Κατάνυξη, για ενημέρωση των ανθρώπων που διαβάζουν και ως απλός αντίλογος σε κάποια καχύποπτα ή κακόβουλα σχόλια αλλά σβήστηκαν ως 'ένοχλητικά'.
Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που ενόχλησε.
Λυπάμαι αλλά τελικά ο λεγόμενος αντι-οικουμενιστικός χώρος διακατέχεται ως νοοτροπία, από το παλαιοημερολογίτικο σκληρό νομικίστικο πνεύμα.
Κάτι συμβαίνει με όλα αυτά. Σας ανοίγω την καρδιά μου αυτή τη στιγμή, έχω κι εγώ πάρα πολύ ενοχληθεί και σκανδαλιστεί με όσα συμβαίνουν, σε σημείο να έχω θυμώσει γενικά ακόμα και με τους απλούς ιερείς, και να μην εμπιστεύομαι πλέον κανένα.
Όμως ειλικρινά όλα αυτά που συμβαίνουν με το Ουκρανικό, δεν θα μετατραπούν σε μια ιδιότυπη 'κολυμβήθρα του Σιλωάμ' όπου θα αναβαπτισθεί το παλαιοημερολογίτικο φρόνημα.
Προσοχή αδελφοί, σε ΤΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ μετατρεπόμαστε.Ένα καράβι που ξεκινάει μια πορεία προς ένα προορισμό, αν αποκλίνει έστω και λίγο, στο τέλος της διαδρομής θα βρίσκεται ΑΛΛΟΥ.
Αυτή η μάστιγα του νομικισμού, του 'πρεσβυτέρου υιού' κατέτρεχε πάντα την Εκκλησία, και δημιουργούσε ΣΚΛΗΡΟΚΑΡΔΟΥΣ ανθρώπους, ΞΕΝΟΥΣ προς τον Κύριό μας.
Ανεξάρτητα από τον Γ.Σωφρόνιο, και τον κάθε Γέροντα που δεν έχει ανάγκη εκεί που είναι τον έπαινό μας, ούτε τον επηρεάζει η κακία μας και η συκοφαντία μας, το θέμα είναι ΕΜΕΙΣ τι είμαστε και ΣΕ ΤΙ μετατρεπόμαστε μέσα απ΄όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Αν χάσουμε την ανθρωπιά μας, και την καρδιά μας, τα έχουμε χάσει όλα προκαταβολικά. Δεν χρειαζόμαστε κανένα Πάπα και κανένα Αντίχριστο.

amethystos είπε...

Η Ορθοδοξία δυστυχώς είναι αγκυροβολημένη στήν εβραική φαρισαικη νοοτροπία η οποία σταύρωσε τόν Κύριο. Στό ίδιο αγκυροβόλιο ήταν δεμένη καί η Βυζαντινή ορθοδοξία. Καί στήν Τουρκοκρατία καί στήν εποχή τής Βαυαροκρατίας καί τών κολλυβάδων.Στό μέσον τού Δευτερονόμιου καί τού Αννα καί τού Καιάφα ο Εσταυρωμένος Χριστός, οι Απόστολοι πού ήπιαν τό Ποτήριό Του, οι μάρτυρες καί οι Αγιοι. Οι Πατέρες τής Εκκλησίας, οι γεννητοί αγέννητοι. Αυτή είναι η ουσία τής εκκλησίας τού Κυρίου αυτή είναι η μοίρα της. Δέν υπάρχει εξέλιξη,συνέχεια, διαδοχή, πορεία πρός τά έσχατα. Οι δούλοι Κυρίου επανευαγγελίζουν τήν εκκλησία καί καταδιωκόμενοι αναχωρούν γιά τήν Βασιλεία. Τετέλεσται ο κόσμος τούτος, νικήθηκε ο θάνατος, καί όποιος έχει ώτα ακούει τήν κλήση του,φορτώνεται τόν σταυρό τού μαρτυρίου του, καί ακολουθεί τόν Χριστό στήν Βασικεία Του. Ο Κύριος μάς άνοιξε τήν Πύλη τής Βασιλείας, τόν οίκο τής Παναγίας Μητέρας Του, η οποία θάμπωσε μέ τήν Χάρη της τόν Αρχάγγελο πού τήν κρατούσε καθαρή από τήν αμαρτωλότητά μας, τήν Ζωοδόχο Πηγή τού Παντός. Μόνο πού ο νέος κλήρος τόν οποίο ευλόγησε σάν ψυχοπομπούς τών πιστών πρός τήν Βασιλεία, τούς οικειοποιούνται καί ορθώνουν ένα παραπέτασμα πού μάς κρύβει τό Φώς τό Αληθινό καί στήν Χάρη Του έβαλαν κλήρο, αφήνοντας τόν τρικέφαλο κέρβερο νά μάς διώχνει φοβισμένους από τήν άπειρη αγάπη τού Σωτήρος μας. Οι πολλοί συνεχίζουν νά διαλέγουν τόν Εωσφόρο.

Ανώνυμος είπε...

Έτσι συνέβαινε και συμβαίνει αμέσως από τα χρόνια του Βυζαντίου μετά τους διωγμούς.Το βλέπουμε στις περιγραφές των Πατέρων και αγίων για την εποχή του ο καθένας.
Ελάχιστοι άνθρωποι σε κάθε γενιά (το λέει και ο Γ.Σωφρόνιος) φτάνουν σε πραγματική μετάνοια σε πραγματική επίγνωση της εωσφορικής πτώσης σε πραγματική αναγέννηση και σκήνωση του Αγίου Πνεύματος, του Κυρίου. Ελάχιστοι «ευνουχίζουν μόνοι τους τον εαυτό τους» για την Βασιλεία των Ουρανών. Οι υπόλοιποι μπορεί να μην σωθούν ή να σωθούν αλλά «ως δια πυρός», δηλ. μέσα από καταστάσεις που θα επιτρέψει ο Κύριος μέχρι το τέλος της ζωής τους για να ταπεινωθούν πολύ, και να καταστραφεί το προσωπικό οικοδόμημα της αυτοδικαίωσής τους.
Πάντα υπήρχε αυτό το «υποκατάσταστο αγιότητας» για τους πολλούς (ο εύκολος δρόμος), το πνεύμα της αυτοδικαίωσης, το «κατά σάρκα» που διώκει το «κατά πνεύμα».
Όπως το βλέπουμε σήμερα μερικές φορές και κάτω από το πρόσχημα της «ομολογίας», ως μια (ακόμα όπως τόσες άλλες) ανθρώπινη ενέργεια με ανθρώπινους λογισμούς και αντιδράσεις, και το μόνο που αλλάζει από άλλες καταστάσεις είναι η ορολογία. Τίποτα άλλο. Με λύπη το λέω. Αν δεις π.χ. ποδοσφαιρικές ή πολιτικές συζητήσεις ή αντιπαραθέσεις διακατέχονται απ΄το ίδιο κοσμικό πνεύμα. Μόνο η ορολογία αλλάζει.Το πνεύμα είναι ίδιο, απλά κάποιες φορές ντύνεται με «χριστιανικό επένδυμα».
Ο Μέγας Βασίλειος όταν με πόνο αγωνίστηκε ενάντια στον Αρειανισμό, 'μισός' άνθρωπος απ΄τις κακουχίες και τις αρρώστιες, παρέμεινε Άγιος, όπως έκαναν και όλοι οι άνθρωποι του Θεού. Διατηρώντας την Διάκριση, την αγάπη, την ελπίδα, την ΠΙΣΤΗ.Το Φως.Όπως και όλοι οι Άγιοί μας.
Σήμερα εκτός των άλλων βλέπουμε μια προκλητική έλλειψη ταπείνωσης.Βλέπουμε «ειδήμονες», κριτές των πάντων ακόμα και αγίων. Στον Ουρανό, θα κατηγορήσουν και τον Ίδιο τον Θεό γιατί πήρε κοντά Του αυτούς τους ανθρώπους, αφού οι ίδιοι δεν το εγκρίνουν. Έτσι έκαναν και οι Φαρισαίοι απέναντι στον Κύριο. Ας το προσέξουμε αυτό. Και όχι μόνο τον κατηγορούσαν για το ότι πλησίαζε τους αμαρτωλούς, αλλά είχαν σκοτώσει και όλους τους Προφήτες της Π.Διαθήκης. Γιατί τους χαλούσαν το οικοδόμημα του νομικισμού και της αυτοδικαίωσης.Το δέντρο του καλού και του κακού, που αντιστρατεύεται το δέντρο της Ζωής.


Ανώνυμος είπε...

Σχετικά με το «κατ΄οίκον μοναστήρι» του Αγίου Λουκά (και άλλων) σας μεταφέρω το σχετικό απόσπασμα από το βιβλίο του π. Αντωνόπουλου (σελ.228-229). (Δεν θυμόμουν ακριβώς στα προηγούμενα που έγραψα, πόσοι άνθρωποι ήταν. Ήταν ο Άγιος Λουκάς ο μοναχός Μελέτιος, δύο ακόμα μοναχές και η Σοφία Σεργκέγεβνα που του είχε μεγαλώσει τα παιδιά του.)

«...Κοντά του έχει δημιουργηθεί ένα μικρό άτυπο μοναστήρι από τις δύο μοναχές Βαλεντίνη και Λουκία που τον είχαν ακολουθήσει στην εξορία.Μαζί τους ήταν και ο πενηντάχρονος μοναχός Μελέτιος που εργαζόταν ως οδοκαθαριστής στο δήμο της Τασκένδης.
Στα χρόνια του κομμουνισμού είχαν καταργηθεί σχεδόν όλα τα Μοναστήρια στην ΕΣΣΔ, πολλοί όμως γινόταν κρυφά μοναχοί και ζούσαν στον κόσμο.Εργαζόταν σε διάφορες εργασίες ή υπηρεσίες, αλλά στο σπίτι τους εκτελούσαν όλα τα μοναχικά τους καθήκοντα.
Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις όχι μόνο μεμονωμένων μοναχών αλλά και κρυφών αδελφοτήτων που έμεναν μαζί σε διαμερίσματα ή σπίτια και το οίκημα είχε μετατραπεί σε μοναστήρι.Κάπως έτσι ήταν και το «μοναστήρι» του επισκόπου Λουκά με τις δύο μοναχές και τον οδοκαθαριστή μοναχό Μελέτιο...».

Ανώνυμος είπε...

Θα μου επιτρέψετε κάτι τελευταίο, επειδή δυστυχώς δεν μου δίνεται η δυνατότητα απάντησης (αφαιρέθηκε) σε κατηγορίες υποτιθέμενου «συκοφαντικού και απρεπούς χαρακτηρισμού Ιστοσελίδας» και υποτιθέμενης «γκάφας έκθεσης σε κίνδυνο νομικής εμπλοκής».
Δεν μ΄ενδιαφέρει σε προσωπικό επίπεδο, ούτε το ύφος τους ούτε το σβήσιμο. Είναι ευγενικοί με όσους θέλουν, με όσους διαφωνήσουν βγαίνει «άλλο πρόσωπο».Δεν ήθελα να ασχοληθώ, αλλά δεν μπορεί να γίνεται το άσπρο μαύρο.Κατηγορούν για «συκοφαντικό και απρεπή χαρακτηρισμό Ιστοσελίδας» λόγω της αναφοράς της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ΟΟΔΕ, όπως και για έκθεση σε κίνδυνο νομικής εμπλοκής. Από πότε υπάρχουν νομικές συνέπειες λόγω αναγραφής μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης μιας χριστιανικής Ιστοσελίδας όταν το διαδίκτυο είναι γεμάτο παραπομπές; Η ευθύνη κάθε κειμένου ανήκει στον συγγραφέα.Δεν στέκουν αυτά, και προφανώς δεν ισχύουν.
Επιπλέον αν κάποιος θέλει να είναι αντικειμενικός και υπέρ της αλήθειας, πρέπει να δει ποιος είναι ο πραγματικός συκοφάντης.
Είναι αυτός που ΠΡΩΤΟΣ συκοφαντεί έναν άγιο (κατά γενική ομολογία) Γέροντα που υπεραγαπούσε και ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Ν.Βελιμίροβιτς, και όχι αυτός που προσπαθεί να αναιρέσει τον συκοφάντη του Γέροντα, δηλαδή η ΟΟΔΕ. Δυστυχώς κάποια ιστολόγια προστατεύουν και συμπλέουν με συκοφάντες Αγίων, και σιγοντάρουν με τον τρόπο τους όσα λένε.Ο Θεός μας αποκαλύπτει μέσα από τα γεγονότα το φρόνημα και το πνεύμα του καθενός. Από τους καρπούς το δέντρο.

amethystos είπε...

Πού συμβαίνουν αυτά τά απειλητικά πράγματα; Ο ΟΟΔΕ διαμαρτύρεται;

Ανώνυμος είπε...

Στο ιστολόγιο Κατάνυξη. Γράφει ο διαχειριστής:
«...Κατηγόρησες στο διαγραφέν σχόλιο μια άλλη Ιστοσελίδα με απρεπή και συκοφαντικό χαρακτηρισμό, θέτοντας σε κίνδυνο εμάς για την φιλοξενία του απρεπούς σχολιασμού σου και τον εαυτό σου ως προς την δυσφήμιση.
Αν δεν έχεις επίγνωση των κινδύνων του διαδικτύου, να γράφεις λιγότερο ή να επιλέξεις να γράφεις σε προσωπικούς σου λογαριασμούς ώστε να αντιμετωπίζεις εσύ προσωπικά τα προβλήματα με το Νόμο χωρίς να βάζεις άλλους σε μπελάδες για τις γκάφες σου...».

Αναφέρεται στα 2 πρώτα σχόλια (εδώ 10.31 π.μ.) τα οποία διέγραψε, που όπως φαίνεται ξεκάθαρα, δεν υπάρχει κανένας δικός μου «απρεπής και συκοφαντικός χαρακτηρισμός Ιστοσελίδας», παρά μόνο στο τέλος η παραπομπή σε κείμενο της ΟΟΔΕ.

Η απάντησή μου σε αυτά που μου έγραψε ο διαχειριστής, (η οποία σβήστηκε), ήταν αυτή:
«Ποια ιστοσελίδα κατηγόρησα με «απρεπή και συκοφαντικό χαρακτηρισμό»;
Λυπάμαι γι΄αυτά που λέτε, όταν μάλιστα στηρίζονται σε πράγματα που έχετε διαγράψει και δεν μπορούν να κριθούν, όπως και για το «χριστιανικό» ύφος σας.
Αν εννοείτε την παραπομπή στο τέλος του σχολίου στο άρθρο της ΟΟΔΕ: «Το δηλητήριο κατά του Γέροντος Σωφρονίου», από πότε μια ηλεκτρονική διεύθυνση ενός κειμένου μιας χριστιανικής Ιστοσελίδας «θέτει σε κίνδυνο εσάς και τον εαυτό μου ως προς την δυσφήμιση» όπως λέτε;
Την ευθύνη ενός κειμένου έχει ο συγγραφέας.
Αν ο Νόμος έχει γίνει τόσο αυστηρός ώστε να υπάρχει κίνδυνος να εμπλέξουν εσάς νομικά επειδή δημοσιεύθηκε μια ηλεκτρονική διεύθυνση, τότε πως επιτρέπονται τόσες άλλες δημοσιεύσεις;
Τέλος πάντων, σταματώ εδώ.Καθένας έχει την ευθύνη όσων πράττει και όσων λέει, ΠΡΩΤΑ ενώπιον του Θεού.
Αν θεωρείτε σωστό να υπάρχουν καχύποπτα ή κακόβουλα σχόλια για έναν άγιο (κατά γενική ομολογία) Γέροντα της Ορθοδοξίας, τον οποίο υπεραγαπούσε και ο Άγιος Πορφύριος, όπως και ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, και να μην υπάρχει αντίλογος για να ενημερωθούν και όσοι δεν γνωρίζουν πως έχουν τα γεγονότα όσον αφορά το Μοναστήρι φέρνοντας ως αιτία την αναγραφή μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης, συνεχίστε να το κάνετε.»

Το θέμα τελειώνει εδώ. Απλά, ας βγάλει καθένας τα συμπεράσματά του.

amethystos είπε...

Eχει ξεφύγει εντελώς η κατάσταση .Δέν υπάρχει πλέον στά κεφάλια τών Ελλήνων ούτε σκέψη, ούτε λογική. Αγράμματοι καί αμόρφωτοι χωριάτες αναλαμβάνουν τόν ρόλο τού σωτήρα καί φυσικά κάποια στιγμή λυγίζουν κάτω από τό βάρος τών απαιτήσεων. Αυτό πού μεταφέρατε είναι ένας παραλογισμός ψυχικού ρήγματος.Τρελλαίνονται σιγά σιγά οι Ελληνες. Οταν ακούγαμε ότι μωραίνει Κύριος όν βούλεται απωλέσει εαυτόν εννοούσαμε κάτι ελαφρύτερο από αυτό πού βλέπουμε γύρω μας.Αυτή τήν ανυπόφορη σπουδαιοφάνεια. Μερικές φορές μάς πιάνει τρόμος γιά τήν ενδεχόμενη κατάληξη όλης αυτής τής τρέλλας.

Ανώνυμος είπε...

Καλημερα Μαρία Π. / 30/11/19 12:18 π.μ.

καλώς επέστρεψες στο Ιστολόγιο!

Νομίζω οτι ολοι μας διαβάζουμε με ενδιαφέρον τα σχόλια σου!

Εχεις απόλυτο δίκαιο στο συγκεκριμένο ζήτημα - πολύ απλά μην αρθρογραφείς αλλη φορά στην Κατάνυξη!
Όντως εχουνε ξεφύγει, και απο εδω βλέπει κανείς οτι δεν ειναι ωραίο πραγμα η Αποτείχιση και ο ζηλωτισμός!

Φοβήθηκαν τον Νόμο και την ηλεκτρονική 'μήνυση' - οταν οι ίδιοι γραφουνε οτι θελουνε και ότι νάναι εναντίον τόσων αλλων προσώπων;
Το δικό σου σχόλιο φοβήθηκαν;
Αλλά και έτσι να ειναι: νόμιζα οτι εκει στην Αποτείχιση ειναι παλληκάρια, ετοιμοι να τους κατασπαραξουνε τα αγρια θηρια του Νέρωνα - τώρα φοβήθηκαν το Νόμο και ριξανε ολο το αντριλικι τους σε μια γυναικα που εγραφε ενα σχόλιο;

Αυτή ειναι η κατάντια όλων μας, των Νεο-ορθοδόξων - Τσάμπα μαγκες - γιαυτο διαλύεται και η Εκκλησια αλλα και η Ελλαδα μας!

Υ.Γ.:
Διακρίνουμε Μαρία μια αλλαγή στο γραφικό σου ύφος - μια αλλαγή που θα αγαλλιάσει τους αναγνωστες - τι μεγάλη ευλογία να μιλάμε όλοι μας με υφος ταπείνωσης και μετανοίας!

Μυρμιδόνας

Ανώνυμος είπε...

H κατάληξη αγαπητέ Αμέθυστε θα είναι η γνωστή.Μια ακόμα παραεκκλησιαστική ομάδα υπό τη σημαία (και αυτή) των Κανόνων.Θυμήσου το.
Νομίζουμε ότι υπάρχει ο εύκολος δρόμος όμως δεν υπάρχουν εύκολοι δρόμοι ούτε καμιά αντιγραφή παρελθόντος ούτε έτοιμες λύσεις ούτε εύκολες απαντήσεις ακόμα και στην προσευχή μας, όταν στηριζόμαστε στον εαυτό μας και στην κρίση μας.
Το λένε όλοι οι Πατέρες παλαιοί και σύγχρονοι. Γιατί ΠΡΕΠΕΙ να δοκιμαστεί η προαίρεσή μας, και η σταθερότητά μας, και αν θέλουμε πραγματικά τον Θεό και αν στηριζόμαστε σε Αυτόν, αυτή είναι και η βαθύτερη ουσία όσων συμβαίνουν. Ο Θεός θα μπορούσε να τα σταματήσει σε μια στιγμή. Αλλά μέσα απ΄όλα αυτά κυρίως εμείς φανερωνόμαστε, βγαίνει το δικό μας βάθος. Αν δεν είσαι ΣΥΝΕΧΩΣ ταπεινωμένος και προσευχόμενος στα πόδια του Κυρίου με αγωνία αν βαδίζεις σωστά, όπως πάνω σε τεντωμένο σκοινί, χωρίς καμία εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και στις κρίσεις σου, δεν υπάρχει περίπτωση όπως είναι σήμερα η κατάσταση να μην ξεστρατίσεις.
Αυτό όμως το ξεστράτισμα η μικρή έστω απόκλιση για ένα καράβι που ξεκινάει π.χ. από την Ισπανία με προορισμό το Μεξικό, στο τέλος της διαδρομής θα βρίσκεται στην Αλάσκα!Θα είναι κάτι ΑΛΛΟ.Και ο Κύριος πιθανόν θα του πει 'δεν σε γνωρίζω'.
Η κατάσταση που ζούμε είναι προφητευμένη στην Αποκάλυψη και στον Πρ.Δανιήλ εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η σημερινή μορφή του παγκόσμιου πολιτικο-ιδεολογικο-θρησκευτικού 'θηρίου' δεν έχει καμία σχέση με άλλων εποχών. Διάβασε την περιγραφή στον Δανιήλ: Θηρίο διάφορον από πάντων των άλλων, καθ΄υπερβολήν τρομερόν... φοβερό και καταπληκτικό και ισχυρόν σφόδρα... που κατεσυντρίβει και καταπατά ολόκληρη τη γη.
Η αθεϊα και η αποστασία μαστίζει όλη τη Δύση.Η απιστία και η εκκοσμίκευση τους λεγόμενους Χριστιανούς οι οποίοι σβήνουμε και βιολογικά. Ο μέσος όρος γεννήσεων όπως διάβαζα, ανά Ελληνίδα (και Ευρωπαία) είναι 1 (ένα παιδί) ενώ ανά μουσουλμάνα 5 (πέντε!!). Τελειώσαμε και ως χώρα και ως θρησκευτικό οικοδόμημα.
Δεν αντιμετωπίζεται αυτό ούτε με το εθνικό σπορ της κατάκρισης, ούτε με ομάδες και αρχηγίσκους. Χρειάζεται πνευματικότητα, οι 2 πτέρυγες του Αετού του μεγάλου που δίνει ο Κύριος στην Εκκλησία που φεύγει νοητά στην έρημο, που βγαίνει από τον κόσμο, από το κοσμικό φρόνημα, που σταυρώνεται. Αυτό δεν είναι η λεγόμενη 'ομολογία' του στόματος, εν μέσω χαβαλέ κατάκρισης και αδιακρισίας.
Επειδή έχω γνωρίσει το πνευματικό βάθος κάποιων αιρετικών καταστάσεων (ευτυχώς απ΄έξω), θέλω να πω ότι ο διάβολος επαναλαμβάνεται και πολλές φορές είναι προβλέψιμος, άσχετα αν δουλεύει με αλλόθρησκους ή άθεους, με αιρετικούς ή σχισματικούς κτλ.. Αρκεί να βρει το κατάλληλο υπόστρωμα της εμπιστοσύνης στον εαυτό μας και στην κρίση μας λόγω της υπερηφάνειας. Και θα καταστρέψει πολλούς με πολλούς τρόπους.

Ανώνυμος είπε...

Στο σχόλιό σου πιο πάνω αμεθυστε για την βυζαντινή ορθοδοξία που ήταν αγκυροβολημένη στο φαρισαισμό, τι ακριβώς εννοείς;

amethystos είπε...

10.32 Εννοούσα τά παθήματα τών Αγίων. Τού Αγίου Ιωάννου τού Χρυσοστόμου, τού Αγίου Μαξίμου, τού Αγίου Συμεών.....Η πίστη στόν Χριστό καί στήν Θεοτόκο καί στούς Αγίους είναι δυνατή όσο ο κλήρος είναι αδύναμος, χωρίς στηρίγματα στήν πολιτική. Σήμερα ο κλήρος είναι πανίσχυρος. Καί οι Ελληνες χλιαροί στήν πίστη, τυπολάτρες. Δυστυχώς ο πόλεμος είναι τώρα πιά η μόνη λύση νά θυμηθούν οι Ελληνες τήν προτεραιότητα τού Βαπτίσματος στήν πορεία τής μοίρας τους.

amethystos είπε...

7.02 Καλημέρα φίλε. Ισως είναι φοβισμένοι εκεί στήν Κατάνυξη από τήν πρόσφατη μήνυση πούχουν στήν πλάτη τους. Καί φυσάν καί τό γιαούρτι.

Ανώνυμος είπε...

Ο Μυρμιδόνας είναι η χαρισματική Μαρία; με άλλο προσωπείο; Συγχαρητήρια στο Μυρμιδόνα!

Ανώνυμος είπε...

Καλημέρα αγαπητέ Μυρμιδόνα.Χαίρομαι για το καλοπροαίρετο ύφος σου.Εύχομαι να έχουμε όλοι πάντοτε τέτοια αγαθή διάθεση.
Δεν έχω γράψει στο συγκεκριμένο ιστολόγιο (Κατάνυξη) εδώ και 2-3 χρόνια εκτός από το περσινό καλοκαίρι που έγραψα σε μία ανάρτηση σχετικά με την φωτιά στο Μάτι λόγω του άσχημου (με αδιακρισία) τρόπου που μίλησαν κάποιοι αρθρογράφοι και σχολιαστές.Και τώρα ο μόνος λόγος ήταν, η αδικία που ένιωσα ξανά να γίνεται απέναντι σε κάποιον άνθρωπο.
Πιθανόν να φυσάνε το γιαούρτι όπως λέει ο Αμέθυστος, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό.
Από παλιά υποστήριζαν ζηλωτικές και παλαιοημερολογίτικες ομάδες όπως ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός.
Το δυστύχημα με τον ζηλωτισμό, (που δεν έχει καμία σχέση με τον ζήλο), είναι ότι ξεκινάει ανεπαίσθητα μέσα στην ψυχή και αυξάνεται σταδιακά με το κάλυμμα του αγώνα υπέρ της Πίστεως. Όμως ο ζηλωτισμός στην τελική κατάληξή του είναι ψυχικός θάνατος κατά τους Αγίους (Α.Νεκτάριος). Δημιουργεί αλλοιωμένο άνθρωπο ακόμα και ως προς την πρόσληψη της πραγματικότητας.Εύχομαι κανείς να μην φτάσει εκεί.
Σχετικά με την 'αλλαγή' στο γραφικό μου ύφος όπως λες, ειλικρινά δεν αντιλαμβάνομαι κάτι τέτοιο, και θα ήθελα να σε παρακαλέσω να θυμηθείς ότι πάντα μιλούσα καλοπροαίρετα και μόνο όταν άρχιζαν οι επιθέσεις αναγκαζόμουνα είτε να πω έναν αντίλογο, είτε να σταματήσω για να μην δίνουμε τροφή στον διάβολο συνεχίζοντας άσκοπες αντιπαραθέσεις.
Δεν έχω τίποτα με κανένα, απλά προσπαθώ πλέον να προφυλάξω τον εαυτό μου γενικότερα (και από σπατάλη ψυχικών δυνάμεων και από τις πλάνες).
Υπάρχει μία αλλαγή, άλλου τύπου όμως από αυτή που γράφεις. Έχω κατά κάποιο τρόπο αποστασιοποιηθεί από το τι θα μου πουν ή πως θα φανούν όσα λέω. Δεν με νοιάζει αυτό, αρκεί να ξέρω ότι είμαι εντάξει με την συνείδησή μου.
(Αυτό που με νοιάζει, σε σημείο να με βασανίζει, είναι να βρω το σωστό, την αλήθεια των πραγμάτων-γεγονότων και την σωστή αντιμετώπιση απέναντι σε όλα αυτά που έρχονται.)
Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές έχω αγανακτήσει με διάφορα πράγματα.Αν όμως θέλει κάποιος να είναι αντικειμενικός πρέπει και να δει τα θέματα για τα οποία υπήρξαν οι διάφορες αντιπαραθέσεις, και πόσο λάθος ήταν κάποια από αυτά. Τι να πρωτοθυμηθώ, το θέμα της αποτείχισης, το θέμα της αγιομαχίας και της συκοφαντίας Γερόντων, διάφορους πλανεμένους όπως τον Μωυσή εκ Πρεβέζης που πρόβαλε κάποιο ιστολόγιο, τα θέματα της λεγόμενης αναλαμπής, τα θέματα των Μυστηρίων που τώρα πάλι είναι στην επικαιρότητα λόγω του ουκρανικού; Αλλά δοξάζω τον Θεό γιατί σε όλα, παρά τις επιθέσεις νομίζω τελικά το αποτέλεσμα ήταν καλό ως προς την φανέρωση της αλήθειας. Μέσα από τις συζητήσεις και το λιθαράκι που έβαλε καθένας έχουν περιοριστεί πολλές ακρότητες που ακούστηκαν.
Εύχομαι να υπάρξει σε όλους συναίσθηση της δυσκολίας των καταστάσεων που έρχονται και υπευθυνότητα ως προς την αντιμετώπισή τους.

amethystos είπε...

12.35 Δέν είναι.