Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

Δῶσε αἷμα και πᾶρε Πνεῦμα

 

Ὁ ἀββᾶς Λογγῖνος εἶπε στὸν ἀββᾶ Ἀκάκιο:
«Ἡ γυναῖκα τότε καταλαβαίνει ὅτι ἔχει συλλάβει,ὅταν σταματήσει τὸ αἷμα της.
Ἔτσι καὶ ἡ ψυχὴ τότε ξέρει ὅτι ἔχει συλλάβει Πνεῦμα Ἅγιο, ὅταν σταματήσουν τὰ πάθη τὰ χαμηλὰ ποὺ ρέουν ἀπ᾿ αὐτήν.
Ὅσο καιρὸ περιπλέκεται σ᾿ αὐτά,πῶς μπορεῖ νὰ ὑπερηφανεύεται σὰν νὰ εἶναι τάχα ἀπαθής;Δῶσε αἷμα καὶ πᾶρε Πνεῦμα».

 Μεγάλο Γεροντικό

Δεν υπάρχουν σχόλια: