Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Βλαντιμίρ Σολόβιεφ - Η Ρωσία και η Παγκόσμια Εκκλησία (20)

Συνέχεια από: Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017Αγίου Λέοντα του Μεγάλου σχετικά με την παπική αρχή

Πιστεύοντας, ότι η ανώτατη αρχή του Πέτρου κατοικούσε μόνιμα στην Ρωμαϊκή Εκκλησία, ο Άγιος Λέων δεν μπορούσε να θεωρήσει τον εαυτό του με άλλο τρόπο παρά ως "άρχοντα του χριστιανικού κόσμου" υπεύθυνο για την ειρήνη και την καλή κατάσταση όλων των Εκκλησιών. Η συνεχής προσοχή σε αυτό το τεράστιο έργο ήταν γι' αυτόν μια θρησκευτική υποχρέωση. «Τα αιτήματα του θρησκευτικού καθήκοντος», γράφει στους Αφρικανούς επισκόπους, "απαιτούν ότι πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξακριβώσουμε την ακριβή κατάσταση των πραγμάτων με την εν λόγω μέριμνα την οποία, σύμφωνα με τη θεία εντολή, οφείλουμε στην Παγκόσμια Εκκλησία. . . Διότι η σταθερότητα και η τάξη όλου του σπιτικού του Κυρίου θα διαταρασσόταν, αν έλειπε στο κεφάλι οτιδήποτε τό οποίο το σώμα είχε ανάγκη". Οι ίδιες ιδέες βρίσκουμε να εκφράζονται, σε μια πιο εξελιγμένη μορφή, στην επιστολή του προς τους επισκόπους της Σικελίας: "Είμαστε καλεσμένοι από τα θεία διδάγματα και τις αποστολικές παραινέσεις για να κρατήσουμε ένα στοργικό και ενεργό βλέμμα πάνω από την κατάσταση όλων των Εκκλησιών και αν υπάρχει κάτι άξιο των ευθυνών μας, πρέπει να είμαστε επιμελείς να προειδοποιήσουμε τον ένοχο, είτε εναντίον της βιασύνης της άγνοιας ή εναντίον της αλαζονείας και της προσωπικής φιλοδοξίας. Περιορισμένοι από την έκφραση του Κυρίου, η οποία παρότρυνε τον ευλογημένο Πέτρου στη μυστική διαταγή, τρεις φορές επαναλαμβάνεται, ότι αυτός που αγαπάει τον Χριστό θα πρέπει να τρέφει τα πρόβατα του Χριστού, είμαστε υποχρεωμένοι από σεβασμό για την επισκοπική έδρα του, η οποία από την αφθονία της θείας χάριτος που κατέχει, για να αποφύγουμε το ρίσκο της οκνηρίας εφόσον μπορούμε, μην τυχόν η ομολογία του αγίου Αποστόλου, σύμφωνα με την οποία δήλωσε ο ίδιος μαθητής του Κυρίου, απαιτηθεί από εμάς μάταια. Γιατί αυτός που είναι αμελής στην τροφοδοσία του σμήνους, που του έχει ανατεθεί, κατ' επανάληψη, αποδεικνύεται ότι δεν έχει την αγάπη για τον Αρχιποιμένα."
Στην επιστολή του προς τον Αγ. Φλάβιο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ο Πάπας αναθέτει στον εαυτό του το καθήκον της διατήρησης της Καθολικής πίστης άθικτο, κόβοντας όλες τις διαφωνίες, προειδοποιώντας από τη δική του εξουσία (nostra auctoritate) τους πρωταθλητές του σφάλματος και οχυρώνοντας εκείνους των οποίων η πίστη έχει εγκριθεί.
Ο Άγιος Λέων δεν παραδέχονται ότι η Οικουμενική Σύνοδος είχε καμία εξουσία λήψης αποφάσεων για ένα δόγμα που έχει ήδη καθοριστεί από τον Πάπα. Στις οδηγίες που δίνει ο Πάπας στον απεσταλμένο του, τον Επίσκοπο Πασχαλίνο, επισημαίνει σε δογματικές επιστολή του προς τον Φλαβίο, ως πλήρη και οριστικό τον ορισμό της αληθινής πίστης. Σε άλλη επιστολή προς τον αυτοκράτορα Μαρκιανό, ο Άγιος Λέων δηλώνει ο ίδιος εκπαιδευμένος από το Πνεύμα του Θεού να διδάξει και να μεταδώσει την αληθινή Καθολική πίστη. Σε μια τρίτη επιστολή του προς τον Αυτοκράτορα, ο ίδιος δηλώνει ότι έχει ζητήσει μόνο τη σύγκληση μίας συνόδου, προκειμένου να αποκατασταθεί η ειρήνη στην Ανατολική Εκκλησία, και στην επιστολή, η οποία απευθύνεται στην ίδια την σύνοδο, λέει ότι δέχεται μόνο "έτσι ώστε να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα και η αξιοπρέπεια που ανήκουν στην έδρα του ευλογημένου Αποστόλου Πέτρου," και προτρέπει τους επισκόπους της Ανατολής "να απέχουν εντελώς από τη βιασύνη της αμφισβήτησης της θεόπνευστης πίστης", όπως αυτός έχει ορίσει σε δογματική επιστολή του. «Δεν επιτρέπεται», γράφει, «να υπερασπιστεί αυτό το οποίο δεν επιτρέπεται να πιστεύουν, δεδομένου ότι στις επιστολές μας που στέλνονται στον επίσκοπο Flavian, ευλογημένη η μνήμη του, έχουμε ήδη με τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα και σαφήνεια (plenissime et lucidissime) αναπτύξει την αληθινή και αγνή πίστη σχετικά με το μυστήριο της ενανθρωπήσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, σύμφωνα με την έγκυρη καταγραφή των Ευαγγελίων, τα λόγια των προφητών και τη διδασκαλία των Αποστόλων». Και με τα παρακάτω λόγια του ο Άγιος  Λέων ενημερώνει τους Γαλάτες επισκόπους για το αποτέλεσμα της Συνόδου της Χαλκηδόνας: «η Ιερά Σύνοδος, ακολουθώντας με θρησκευτική ομοφωνία αυτό το οποίο είχε γραφτεί από το ανάξιο χέρι μας και ενισχύεται από την εξουσία και την αξία του κυρίου μου, του μακαριστού Αποστόλου Πέτρου, έχει αποκοψεί από την Εκκλησία του Θεού αυτή την επαίσχυντη βδελυγμία" (η αίρεση του Ευτυχούς και του Διοσκόρου).
Αλλά είναι γνωστό ότι, εκτός από αυτό το αποτέλεσμα το οποίο ενέκρινε ο Πάπας, το συμβούλιο της Χαλκηδόνας σημαδεύτηκε από μια πράξη ενός διαφορετικού είδους. Σε μία ακανόνιστη συνεδρία, οι επίσκοποι της Ανατολής οι οποίοι υπόκεινταν στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως δημοσίευσαν τον περίφημο εικοστό όγδοο Κανόνα, με τον οποίο ανέθεταν στον μητροπολίτη τους την πρωτοκαθεδρία της Ανατολής με την επιφύλαξη των πατριαρχών Αλεξανδρείας και Αντιοχείας. Είναι αλήθεια ότι οι ίδιοι κήρυξαν ότι ο Κανόνας είναι προσωρινός και ταπεινά υπέβαλαν αυτόν στην κρίση του Αγίου Λέοντα, ο οποίος τον αποκήρυξε με αγανάκτηση και άρπαξε αυτή την νέα ευκαιρία να καθορίσει την αντίληψή του για την ιεραρχία και την έκταση της δικής του εξουσίας. Στην επιστολή του προς τον Αυτοκράτορα, ο ίδιος παρατηρεί, πρώτον, ότι οι ισχυρισμοί του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως βασίζονται σε πολιτικές σκοπιμότητες και δεν έχουν τίποτα το κοινό με το πρωτείο του Αγίου Πέτρου το οποίο είναι θεϊκή σύσταση. «Κοσμικά πράγματα σε μια διαφορετική βάση από τα θεία πράγματα· και εκτός από την μία πέτρα την οποία ο Κύριος έχει θέσει για θεμέλιο, το κτίριο δεν μπορεί να σταθεί. . . Ας είναι αυτό επαρκές σ΄αυτόν»(τον Πατριάρχη Ανατόλιο) "ότι έχει λάβει την επισκοπή μιας τόσο μεγάλης πόλης με τη βοήθεια της ευσέβειας και την υποστήριξη μου. Δεν πρέπει να περιφρονείτε τη βασιλική πόλη, ακόμα κι αν δεν μπορείτε να την μετασχηματίσετε σε μια αποστολική έδρα· και να μην τον αφήσετε σε καμία περίπτωση να ελπίζει ότι θα πετύχει εκθειάζοντας τη θέση του σε βάρος των άλλων. . . Αφήστε τον, να θυμάστε ότι σε μένα η κυβέρνηση της Εκκλησίας έχει ανατεθεί. Θα πρέπει να είμαι υπεύθυνος, εάν οι κανόνες της Εκκλησίας προσεβλήθησαν από τη συναίνεση μου (μακριά είναι αυτό από μένα!), ή εάν η βούληση ενός αδελφού είχε περισσότερο βάρος από ό,τι το κοινό καλό ολόκληρου του σπιτικού του Κυρίου." "Οι συμφωνίες των επισκόπων, που είναι αντίθετες προς τους ιερούς κανόνες της Νίκαιας. . . δηλώνουμε να είναι άκυρες, και από την εξουσία του μακαριστού Αποστόλου Πέτρου εμείς θα τις ακυρώσουμε πλήρως με ένα γενικό διάταγμα». Στην απάντησή του στην αναφορά των επισκόπων της τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου, ο Πάπας επιβεβαιώνει την έγκριση του δογματικού διατάγματός τους (διατυπώθηκε στις γραμμές της δικής του επιστολής προς τον Φλάβιο) (ΣτΜ: έτσι νομίζει ο Σολοβιεφ), καθώς και την ακύρωση του εικοστού όγδοου Κανόνα. "Η Αγιότητά σας θα είναι σε θέση», γράφει, «να εκτιμήσει  την ευλάβεια με την οποία η Αποστολική Έδρα τηρεί τους κανόνες των αγίων Πατέρων, διαβάζοντας τα γραπτά μου, στα οποία έχω απέρριψει τους ισχυρισμούς του επισκόπου της Κωνσταντινούπολης· και θα καταλάβετε ότι είμαι, με τη βοήθεια του Κυρίου, ο θεματοφύλακας της Καθολικής πίστης και των διαταγμάτων των Πατέρων».
Αν και ο Άγιος Λέων, όπως είδαμε, δεν νόμιζε ότι μια Οικουμενική Σύνοδο ήταν αναγκαία προς το συμφέρον της δογματικής αλήθειας, μετά από τους ορισμούς που περιέχονται στην επιστολή του, αλλά ο ίδιος πιστεύει ότι είναι πολύ επιθυμητό για την ειρήνη της Εκκλησίας· και η αυθόρμητη και ομόφωνη τήρηση της Συνόδου των διαταγμάτων του τον γεμίζουν με χαρά. Σε μια τέτοια εθελοντική ενότητα είδε την ιδανική σχέση εντός της ιεραρχίας. «Η αξία του ιερατικού αξιώματος", γράφει στο Θεοδώρητο, επίσκοπο Κύρου, "κερδίζει μεγάλη λάμψη όπου η αρχή εκείνων που διοικούν διατηρείται, ώστε η ελευθερία εκείνων που βρίσκονται κάτω από την υπακοή δεν εμφανίζεται σε καμία περίπτωση να έχει μειωθεί." "Ο Κύριος δεν έχει επιτρέψει να υποστούμε βλάβη στο πρόσωπο των αδελφών μας, αλλά αυτό που είχε ήδη προβλέψει, μέσω της διακονίας μας, στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε από την αμετάκλητη σύμφωνη γνώμη του συνόλου της αδελφότητας (Σύνοδο της Χαλκηδόνας) για να δείξει ότι ήταν πράγματι από τον Κύριο ότι «η δογματική πράξη» προχώρησε. Έτσι για πρώτη φορά ψηφίστηκε από τον επικεφαλής όλων των επισκοπικών εδρών και στη συνέχεια έλαβε την απόφαση ολόκληρου του χριστιανικού κόσμου, έτσι ώστε και τα μέλη της επίσης να είναι σε συμφωνία με την  κεφαλή. " (ΣτΜ: σοφή η παροιμία, ο λύκος την τρίχα αλλάζει όχι το τομάρι).
"Αλλά ενώ αναγνωρίζει το ιδεώδες της εκκλησιαστικής ενότητας στη βάση της εθελοντικής συμφωνίας, ο Άγιος Λέων διακρίνει σαφώς σε αυτή την ενότητα, το στοιχείο της εξουσίας από το στοιχείο της πρόθεσης, η απόφαση της Αγίας Έδρας από τη συγκατάθεση της οικουμενικής συνόδου. Το ιδανικό της Εκκλησίας απαιτεί τη συναίνεση εκ μέρους ολόκληρης της αδελφότητας· η ζωή της Εκκλησίας δεν είναι πλήρης χωρίς μια ολόκληρη ομοφωνία· αλλά ακόμα και αυτή η καθολική συναίνεση δεν έχει καμία πραγματική βάση και δεν μπορεί να παράγει κανένα αποτέλεσμα χωρίς την αποφασιστική δράση της κεντρικής εξουσίας, όπως η ιστορία της Εκκλησίας αποδεικνύει άφθονα. Η τελευταία λέξη σε όλα τα ζητήματα του δόγματος και την τελική επιβεβαίωση σε κάθε εκκλησιαστική πράξη ανήκει στην έδρα του Αγίου Πέτρου.
Η θεμελιώδης αρχή της Εκκλησιαστικής διακυβέρνησης δεν θα μπορούσε να διατυπωθεί καλύτερα από ό,τι με την μεστή διάκριση του Αγίου Λέοντα μεταξύ της αρχής που επιβεβαιώνει και της φιλανθρωπίας (ΣτΜ: η σύνοδος, αλλά και γενικότερα το συνοδικό σύστημα είναι για τον Πάπα έκφραση φιλανθρωπίας μιας και προσυπογράφει τα κελεύσματα του Πάπα. Στην ουσία ο Πάπας σε μια έξαρση φιλανθρωπίας επιτρέπει την σύνοδο να υφίσταται ως υποχείριο του) που συναινεί. Είναι σίγουρο ότι ο Πάπας δεν υποστηρίζει σε αυτές τις λέξεις κάποια ιδιαίτερο πρωτείο τιμής. Αντίθετα, ο Άγιος Λέων επιτρέπει (ΣτΜ: δεν υπονοεί αλλά επιτρέπει. Η εντιμότητα μάλλον εγκατέλειψε τον Σολόβιεφ, ο Παπικός έρωτας τελικά είναι ολοκληρωτικός. Απαιτεί τα πάντα) την πλήρη ισότητα της τιμής μεταξύ όλων των επισκόπων· από αυτή την άποψη όλοι ήταν γι' αυτόν αδελφοί και συνάδελφοι επίσκοποι. Ήταν, από την άλλη πλευρά, η διάκριση της εξουσίας που ισχυρίστηκε ρητά. Η αδελφότητα όλων δεν αποκλείει γι' αυτόν την αρχή του ενός.
Σε επιστολή του προς τον Αναστάσιο, επίσκοπου Θεσσαλονίκης, συνοψίζει: «Ακόμη και μεταξύ των ευλογημένων Αποστόλων, υπήρχε δίπλα-δίπλα με την ισότητα της τιμής η διάκριση της εξουσίας· και αν και όλοι ήταν ισότιμα επιλεγμένοι, παρόλα αυτά υπεροχή δόθηκε σε έναν πάνω στους άλλους. Με βάση την ίδια αρχή, γίνεται η διάκριση μεταξύ των επισκόπων, και ο ισχυρός σχεδιασμός της Θεία Πρόνοιας έχει παραγγείλει ότι όλοι δεν μπορούν να διεκδικήσουν κάθε προνόμιο, αλλά σε κάθε επαρχία θα πρέπει να υπάρχει κάποιος που κατέχει πρωτείο εξουσίας "(κυριολεκτικά:"prime judgment")" πάνω από τους αδελφούς του· και πάλι ότι όσοι προεδρεύουν στις μεγαλύτερες πόλεις θα πρέπει να λαμβάνουν μια ευρύτερη ευθύνη, ότι μέσω αυτών η φροντίδα της Οικουμενικής Εκκλησίας θα μπορούσε τελικά να ξεκουραστεί από την μία έδρα του Πέτρου και ότι κανένα τμήμα δεν πρέπει πουθενά να διαχωριστεί από το κεφάλι. "
Η τελική εξουσιοδότηση και κύρωση αυτού του «ισχυρού σχεδιασμού της Θείας  Πρόνοιας» συνίσταται, σύμφωνα με τον Άγιο Λέοντα, στο γεγονός ότι η μία κεφαλή της Εκκλησίας, με την οποία τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όλων είναι συνδεδεμένα, δεν οφείλει τη δύναμή της σε ανθρώπινο διάταγμα ή στα ατυχήματα της ιστορίας, αλλά αντιπροσωπεύει την απόρθητη πέτρα της αλήθειας και της δικαιοσύνης που προβλέπεται από τον ίδιο τον Κύριο ως το θεμέλιο της κοινωνικής δομής του.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...