Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ (2)

Συνέχεια από : ΚΥΡΙΑΚΗ, 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Ira Progoff

Πέρα από το προσωπικό και πέρα από το διαπροσωπικό, τα σύμβολα της διάστασης του βάθους αντανακλούν το οργανικό και στοιχειώδες έδαφος της ζωής. Είναι υ π ε ρ π ρ ο σ ω π ι κ ά .

Αυτός ο όρος, υ π ε ρ π ρ ο σ ω π ι κ ά, που έχει γνωρίσει όλο και μεγαλύτερη χρήση στην ψυχολογία τα τελευταία χρόνια, παίζει έναν απαραίτητο ρόλο στο πλαίσιο της σύλληψης του βιβλίου "Το συμβολικό και το πραγματικό". Είναι το θεμελιακό επίπεδο της διάστασης του βάθους, και αναφέρεται στην εσωτερική περιοχή, στην οποία τα στοιχειώδη σύμβολα ασκούν την επίδρασή τους ειδικά με σκοπό να έχουμε μία βιώσιμη μέθοδο για την αποκατάσταση κανονικής επαφής με το υπερπροσωπικό επίπεδο της ψυχής, αναπτύχθηκε η τεχνική της ε ι κ ο ν ο π λ α σ ί α ς τ ο υ η μ ί φ ω τ ο ς, όπως περιγράφεται στα κεφάλαια 3 και 4. Αυτή η τεχνική έχει επιβεβαιωθεί με πολλά παραδείγματα στο πέρασμα των χρόνων σαν ένα ενεργητικό μη κατευθυνόμενο μέσο αφύπνισης και αναγωγής του υπερπροσωπικού βάθους του ανθρώπινου προσώπου.

Η αναγωγή της ψυχής, και σαν αρχή και σαν μεθοδολογία, κατευθύνεται προς την ανάσυρση των δυναμικών στοιχείων της προσωπικότητας. Το κάνει προχωρώντας μη- αναλυτικά και μη-διαγνωστικά, χρησιμοποιώντας διαδικασίες, που, όπως η εικονοπλασία του ημίφωτος, αφυπνίζουν σε βαθιά συμβολικά επίπεδα την διεργασία της ανάπτυξης, που είναι έμφυτη μέσα στον άνθρωπο. Η διαδικασία αυτή ανάγει ή ανασύρει εκείνα τα δυναμικά στοιχεία μέσα στον άνθρωπο που βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση και δεν έχουν μπορέσει ακόμη να βιωθούν. Με αυτόν τον τρόπο επεκτείνει τις προσωπικές δυνατότητες του ανθρώπινου όντος σε κάθε πλευρά του, αλλά το κάνει αυτό σε ένα υπερπροσωπικό επίπεδο.

Η κίνηση προς την κατεύθυνση μιας ανθρωπιστικής ψυχολογίας έχει προεκτάσεις που φθάνουν πολύ πέρα από τον επαγγελματικό χώρο της ψυχολογίας. Δείχνει ότι ο σύγχρονος άνθρωπος επαναβεβαιώνει τώρα την ίδια την ύπαρξή του μέσα στο ανθρωποποιημένο περιβάλλον που η τεχνολογία του έχει δημιουργήσει. Δεν είναι όμως αρκετό να διακηρύσσουμε απλώς ότι πραγματικά υπάρχουμε. Είναι απαραίτητο να είμαστε ικανοί να δίνουμε ουσία στη ζωή μας, και μπορούμε να το κάνουμε αυτό μαθαίνοντας να ερχόμαστε σε επαφή με την διάσταση του βάθους, που βρίσκεται στον πυρήνα της ύπαρξής μας.

Υπάρχουν επίπεδα πραγματικότητας μέσα μας, που είναι που είναι πολύ σπουδαιότερα από ότι το αναλυτικό μας μυαλό μπορεί να γνωρίσει. Παρ'όλα αυτά, μπορούμε να τα κάνουμε προσιτά στη συνειδητότητά μας, έτσι ώστε να γίνουν κανάλια, με τα οποία θα επανασυνδεθούμε με τις μεγάλες πηγές της ζωής. Η αναγωγή του βαθύτερου εαυτού μας είναι ένας τρόπος ανανέωσης της ανθρωπιάς μας. Είναι ένας δρόμος και μία μέθοδος, μέσω των οποίων μπορούμε να γίνουμε πιο αληθινά και ολοκληρωμένα π ρ ό σ ω π α , και με τα οποία μπορούμε να φέρουμε τον εαυτό μας πέρα από την υποκειμενικότητα του να είμαστε απλώς άτομα, σε έναν κόσμο που αναζητάει τον εαυτό του.

Ira Progoff

Οίκος του διαλόγου,

Νέα Υόρκη, 4 Σεπτεμβρίου 1973.

Ευχαριστίες

Μερικές από τις ιδέες που υπάρχουν στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάσθηκαν για πρώτη φορά στο Συμπόσιο σχετικά με τις αμερικανικές αξίες που έγινε στο Κεντρικό Κρατικό Κολλέγιο της πολιτείας της Washington, και δημοσιεύθηκαν κατά ένα μέρος στο Motive Magazine. Επιθυμώ να εκφράσω τις βαθιές μου ευχαριστίες στα άτομα που είχαν την καλοσύνη να μου επιτρέψουν να περιγράψω τις προσωπικές τους εμπειρίες, σαν παραδείγματα των βαθιών διεργασιών που συμβαίνουν μέσα στην ψυχή. Φυσικά έχουν χρησιμοποιηθεί φανταστικά ονόματα σε όλες τις περιπτώσεις. Είμαι υποχρεωμένος στο "Ίδρυμα Καθολικής Έρευνας" της Νέας Υόρκης για την χρησιμοποίηση κειμένων από τα ομαδικά εργαστήρια, που διεύθυνα κάτω από την αιγίδα του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

-Εισαγωγή στην έκδοση του βιβλίου τσέπης
 -1. Προς μία ατμόσφαιρα ανάπτυξης.
           Ο πλούτος που λείπει.
          Η βιολογία, η ιστορία και το νόημα της ζωής.
          Η αγωνία και η κοινωνική μας ευκαιρία.
-2. Η αναγωγή της ψυχής για την εποχή μας.
          Ο Σωκράτης σαν εκμαιευτής.
          Δύο προοπτικές στην ψυχολογία του βάθους:
          Παθολογία και δυναμικότητα.
-3. Ψυχή: Η αρχή της κατεύθυνσης και ο χώρος του βάθους.
          Μετά το ασυνείδητο.
          Κίνηση και συμβολικό ύφος.
          Εικονοπλασία και αντανακλάσεις του απείρου.
          Περιγράφοντας το απεριόριστο.
-4.Τρόποι ανάπτυξης σε σύγχρονα πρόσωπα.
          Η είσοδος του Carl στο χωρίς χώρο διάστημα.
          Η συμβολική συνειδητοποίηση του πραγματικού.
          Η κ. Hart επεκτείνει ένα όνειρο.
          Η "εικονοπλασία του ημίφωτος" της κ. White.
          Ανοιχτό όραμα και αγάπη.
-5. Ένα πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης
         Η δημιουργία μιας ατμόσφαιρας.
         Διάλογος σε βάθος.
         Ψυχολογικά βιβλία εργασίας.
         Ομαδικά εργαστήρια.
-6. Το συμβολικό και το πραγματικό.


Συνεχίζεται

Αμέθυστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...