Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Περί τού μολυσμού τής Θ.Κοινωνίας

Απόσπασμα από τήν ανάρτηση τής Πατερικής Παραδόσεως

Ο ΜΟΛΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ

Κατωτέρω οἱ Πατέρες ἀναφέρουν τά ἑξῆς: «Εἰ γὰρ τὸ ἁπλῶς χαίρειν εἰπεῖν, κοινωνίαν δίδωσι τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς, πόσον ἡ διάτορος αὐτοῦ μνημοσύνη καὶ ταῦτα αὐτῶν τῶν θείων μυστηρίων φρικτῶς προκειμένων». Ἐδῶ διδάσκουν οἱ Πατέρες, ἑδρασμένοι στερεῶς ἐπί τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅτι διά τῆς μνημονεύσεως ἔχουμε κοινωνία μέ τήν αἵρεσι καί εἶναι σά νά τήν ἀποδεχώμεθα κι ἐμεῖς πού μνημονεύουμε τόν αἱρετικό Ἐπίσκοπο. Αὐτό συμβαίνει, διότι ἡ Θ. Λειτουργία εἶναι μυστήριο ἑνότητος μέ τόν Χριστό ἀοράτως καί μέ τήν ὁρατή κεφαλή πού εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος. Μέ τόν Χριστό ἑνωνόμεθα κατά τήν προαίρεσι καί τόν προσωπικό μας ἀγῶνα, ὅπως ἀνωτέρω ἀναφέραμε, ἐνῶ μέ τήν ὁρατή κεφαλή ἑνωνόμεθα καί ἐνσωματούμεθα ἀναγκαίως, διότι ἡ μνημόνευσις τοῦ Ἐπισκόπου σημαίνει ὅτι τόν ἀποδεχόμεθα ὡς ὁρατή κεφαλή καί ὡς ὁμόπιστο μέ ἐμᾶς. Δι’ αὐτό οἱ Πατέρες μᾶς δίδουν νά κατανοήσωμε τό θέμα τοῦ μολυσμοῦ τοῦ μυστηρίου καί τῆς συμμετοχῆς μας εἰς αὐτόν τόν μολυσμό. Διότι μέσα στό ἅγ. Ποτήριο εἶναι σάν νά βάζωμε μία ἀκαθαρσία (ἡ αἵρεσις εἶναι χειρότερη ἀπό ἀκαθαρσία), τήν ὁποία μάλιστα ψευδόμενοι ὄχι σέ ἀνθρώπους ἀλλά στόν ἴδιο τόν Χριστό τήν παρουσιάζομε σάν διαμάντι Ὀρθοδόξου πίστεως.

ΣΧΟΛΙΟ : Η εκκλησία στήν οποία αναφέρεται η θλιβερή αποτείχιση, είναι η εκκλησία η οποία ξεκίνησε τήν ύπαρξή της από τούς Στουδίτες, μετά τήν ήττα τής εικονομαχίας. Είναι η εκκλησία τού κληρικαλισμού. Αυτό σημαίνει ότι η Θ. Λειτουργία είναι Μυστήριο ενότητος μέ τόν Χριστό ΚΑΙ μέ τόν Επίσκοπο.
Αυτή η έννοια τής εκκλησίας δεν ανήκει στήν Πατερική μας Παράδοση. Βασίζεται στήν παραδοχή ότι υπάρχει θριαμβεύουσα καί στρατευμένη εκκλησία.
Είναι τέτοια η διαστροφή τού ορθοδόξου φρονήματος από τόν κληρικαλισμό ώστε φτάνουν νά καταντήσουν τήν Θ.Ευχαριστία τό αντίστοιχο τής ομελέτας πού μαγαρίζεται όπως χρησιμοποιείται σαν παράδειγμα καί από τόν Συμεών τόν Νέο Θεολόγο, γιά νά περιγραφεί η καθαρή συνείδηση τού μετανοούντος, η οποία μπορεί να κηλιδωθεί ακόμη καί από μιά δεκάρα πού θα κρατήσουμε γιά τον εαυτό μας.
Ο ΙΔΙΟΣ ΚΛΗΡΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΖΗΖΙΟΥΛΑ.
Όταν ο Άγιος Συμεών προφητεύει ότι θά διανύσουμε τεράστιες αποστάσεις γιά νά κοινωνήσουμε, αναφέρεται στήν εποχή τού αντιχρίστου.
Δυστυχώς οι αντιοικουμενιστές παραλογίζονται περισσότερο καί από τούς οικουμενιστές.
Η αντίσταση στήν αίρεση πρέπει νά λάβει χώρα μέσα στούς Ναούς. Όχι έξω από τούς Ναούς. Οι Ναοί είναι τά σπίτια τών Αγίων μας, τά κελιά μας. Μόνον ο εωσφόρος καίγεται γιά νά τούς εγκαταλείψουμε.
Αμέθυστος


Δείτε εδώ όλες τις αναρτήσεις με ετικέτα:

Ψευδοσωτήρες στην Εκκλησία - Περί Αποτειχίσεως

25 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Είσαι γιά δέσιμο.

Ανώνυμος είπε...

Φίλοι,

διαβάστε (για να ενημερωθείτε)

στο βιβλίο
"Ο πληγωμένος Αετός" του Στυλ. Παπαδόπουλου τα ακόλουθα για τον θεοφόρο άγιο Γρηγόριο το Θεολογο, Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλεως, τον καιρό που η αίρεση του Αρείου κατέστρεφε τις ψυχές των ανθρώπων:

"Πού θα εμφανιστούνε όμως οι Ορθόδοξοι;πού θα συναχτούνε για λειτουργία;

Γι αυτούς ΔΕΝ υπήρχε ναός.

Ολόκληρη Κωνσταντινούπολη με τριακόσιες περίπου χιλιάδες κατοίκους,με διακόσιες πενήντα χιλιάδες χριστιανούς, ΔΕΝ είχε ΟΡΘΟΔΟΞΟ ναό.

Οι ΑΡΕΙΑΝΟΙ τους ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΕΙ ΟΛΟΥΣ.

ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟ.

Με τη ΒΙΑ ΔΙΩΞΑΝΕ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ.

ΤΟΥς ΠΗΡΑΝΕ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΗΣΑΝΕ τους κληρικούς τους.

Οι ΛΙΓΟΙ Ορθοδοξοι που απομείνανε, για να λειτουργηθούν, μαζεύονταν τις νύχτες εδώ και εκεί, έξω από τα σπίτια, σε απόμερα αγροτόσπιτα και υπόγεια.

Περισσότερο συνάζονταν έξω από την πόλη, για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Ακόμα και σε σπηλιές.

Μόνο εκεί μπορούσαν ΕΛΕΥΘΕΡΑ να λειτουργούνται....."
..........................

(Στο σπίτι της ξαδέρφης του Θεοδοσίας,στην Κωνσταντινούπολη, ο άγιος Γρηγόριος και αφού ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ κατάλληλα και πρόχειρα ως ναός, άρχισε να λειτουργεί ΑΡΧΙΚΑ ο άγιος Γρηγόριος τότε Πατριάρχης της Βασιλεύουσας, διωκόμενος και προπηλακισθείς από τους Αιρετικούς Αρειανούς)

( Από το βιβλίο: "Ο πληγωμένος αετός- Γρηγόριος ο Θεολόγος, καθηγητού Πανεπιστημίου, ΣΤυλ. Παπαδόπουλου, εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας, σελ.144-145-146)

Ανώνυμος είπε...

Η Εκκλησία έχει μία και μοναδική Κεφαλή, τον Χριστό. Τα περί ορατών και αοράτων κεφαλών ανήκουν στην παπική αίρεση. Στοιχειώδη γράμματα αν ήξεραν ορισμένοι, θα καταλάβαιναν πως η μνημόνευση του Επισκόπου στη Θεία Ευχαριστία έχει καθαρά ικετευτικό χαρακτήρα και όχι ευχαριστιακό. Δεν ευχαριστούμε τον Θεό για τον Επίσκοπο, τον ευχαριστούμε για τους Αγίους και εξαιρέτως δε για τη Θεοτόκο. Για τον Επίσκοπο προσευχόμαστε ώστε να τον βοηθήσει ο Κύριος να φανεί αντάξιος της διακονίας του.

"Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν... ὃν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ, σῷον, ἔντιμον, ὑγιᾶ μακροημερεύοντα καὶ ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς σῆς ἀληθείας."

"Πρῶτα νὰ θυμηθῆς, Κύριε, τὸν ἀρχιεπίσκοπό μας... καὶ νὰ τὸν χαρίσης στὶς Ἐκκλησίες σου εἰρηνικό, ἀκέραιο, ἀξιοσέβαστο, ὑγιή, πολύχρονο καὶ νὰ διδάσκη ὀρθὰ τὸ λόγο τῆς ἀλήθειάς σου."

Γεώργιος

Ανώνυμος είπε...

Το μνημόσυνο του Επισκόπου που ορθοτομεί τον Λόγο είναι ομολογία Πίστεως. Τι ομολογία είναι όμως εκείνη που εν γνώση μας ομολογούμε ως ορθοτομούντα τον αιρετικό Επίσκοπο;

Ανώνυμος είπε...

Όσον αφορά τα περί μολυσμού, ας δούμε τι γράφει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας:

Κεφ. μστ, Πως τα άγια δώρα είναι πάντοτε δεκτά από τον Θεό:

$11. Τι σημασία έχει αν ο προσφέρων είναι ο ίδιος φαύλος; Διότι δεν προσθέτει τίποτε στα δώρα η φαυλότητα εκείνου, ούτε κάνει χειρότερη την προσφορά. Όπως και ένα φάρμακο που κατασκευάσθηκε από άνθρωπο αμαθή και τελείως άσχετο με την ιατρική τέχνη δεν εμποδίζεται να προξενεί την υγεία, αρκεί μόνο να κατασκευάστηκε με εντολή και σύμφωνα με όλες τις οδηγίες του γιατρού. Θα είναι λοιπόν το φάρμακο όχι μάταιο εξαιτίας της αμάθειας του κατασκευαστή, αλλά σωτήριο εξαιτίας της τέχνης του γιατρού. Διότι από την αμάθεια του κατασκευαστή δεν πήρε τίποτα, αλλά κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από την τέχνη του γιατρού.

$12. Έτσι και εδώ η θεία χάρη ενεργεί το παν. Ο ΙΕΡΕΥΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΗΡΕΤΗΣ. ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ. ΔΙΟΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΔΟΘΗΚΕ. Πράγματι, αυτό είναι η ιερωσύνη, μία δύναμη που υπηρετεί τα ιερά.

Γεώργιος

amethystos είπε...

Αγαπητέ φίλε,τούς έδιωξαν, δέν έφυγαν μόνοι τους από τούς ναούς.Καί τούς έδιωξαν επειδή διαφωνούσαν μέσα στούς ναούς.Η αίρεση κατακτά τίς ψυχές επειδή ο έκπτωτος άνθρωπος ψάχνει μέ σπουδή καί μανία νά βρεί στού άλλους τό λάθος,γιά νά είναι αυτός σωστός,σάν θεός.Ακολουθώντας τόν δαιμονικό δρόμο τού καλού καί τού κακού.Αγνοώντας ότι τό καλό καί τό κακό είναι ίδια.Ανήκουν στόν ίδιο κύκλο.Τό ένα οδηγεί αναπότρεπτα στό άλλο,φυλακίζοντας τήν ψυχή σέ φαύλο κύκλο.Οι αποτειχισμένοι τορπιλίζουν κάθε αντίσταση,διότι κάθε αντίσταση καταχωρείται στούς αποτειχισμένους ταλιμπάν καί όχι στήν υπεράσπιση τής πίστεως.Εξάλλου πίστη δέν έχουν,έχουν μόνο φιλαυτία καί αυταρέσκεια.Η μοντέρνα αποτείχιση είναι ο πιό έξυπνος εωσφορικός ελιγμός εναντίον τής πίστεώς μας.Εφερε στήν επιφάνεια τούς νεόπιστους.

amethystos είπε...

Ο Επίσκοπος δέν έχει καμμία σχέση μέ τήν ομολογία πίστεως. Εχει καί αυτός ανάγκη καί χρέος τής ομολογίας πίστεως στόν Κύριο,διαφορετικά αγαπά τόν εαυτό του σάν θεό καί υποχρεώνει τούς αδαείς,τίς θεούσες νά τόν προσκυνούν.ΕΊΝΑΙ Η ΠΙΟ ΜΟΝΤΕΡΑ ΕΚΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑΣ Ο ΕΠΊΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΣΑΙ.Ο Επίσκοπος είναι ο ανώτερος βαθμός διακονίας καί διοικητικό αξίωμα.

Ανώνυμος είπε...

Η ομολογία πίστεως στη Θεία Λειτουργία είναι το Σύμβολο της Πίστεως, το "Πιστεύω". Πάνω σε αυτήν την ομολογία μας καλεί να σταθούμε ο ιερεύς: "Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου".

Η μνημόνευση του Επισκόπου, ούτε ομολογία πίστεως είναι, ούτε αναγνώριση πως ο Επίσκοπος ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας. Η λέξη "χάρισαι" είναι τύπος προστακτικής αορίστου χρόνου και απευθύνεται προς τον Κύριο, από τον οποίο ζητάμε να χαρίσει στον Επίσκοπο αυτά που χρειάζονται για να επιτελέσει τη διακονία του. Η μνημόνευση του Επισκόπου είναι ουσιαστικά μια προσευχή για τον Επίσκοπο και τίποτα παραπάνω.

Γεώργιος

Ανώνυμος είπε...

Όταν μπροστά στο Τίμιο Θυσιαστήριο λες ότι ο εχθρός του Θεού είναι εις τύπο Χριστού τι κάνεις;

amethystos είπε...

Είναι εις τύπον καί τόπον Χριστού.Καί στόν τόπο Του ο Κύριος παιδαγωγεί καί καθοδηγεί.Τί εί μεταξύ ημών καί τού Κυρίου;!!


Ανώνυμος είπε...

ΔΥΟ φαίνονται να είναι τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ.

Πρώτον η δημιουργία καινοτομίας και απόσχιση από την ΑΡΧΑΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ της ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ που ίδρυσε ο Θεάθρωπος Ιησούς με τη Σταυρική Του θυσία και Λαμπροφόρο Ανάσταση, και

Δεύτερον
η ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ψυχολογική και σωματική ΒΙΑ που ασκούν οι ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ΚΑΘΕ εποχής, επάνω στα σώματα και τις ψυχές όσων επιθυμούν να παραμείνουν σταθεροί εν οίς έμαθον και επιστώθησαν,ειδότες παρά τίνων έμαθον-παραφράζοντας τον Απόστολο.

Ελπίζαμε ότι κάτι θα καταλαβαίνατε από την περίπτωση του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.

Πλην...εις μάτην!

Έκαστος αδελφοί, αν δεν είναι εξωνημένος πράκτορας Εγγλέζων Προτεσταντών ή άλλων σκοτεινών δυνάμεων, ας εξετάσει με τίνος το μέρος είναι και αν επιθυμεί να ελευθερώσει μέσα του την ευλογία του Ιησού ή την αρά του Βαραββά.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

amethystos είπε...

Καλά κρατήσου. Ολοι μας είμαστε ειδικευμένοι στίς κατάρες.Οι σύγχρονοι αποτειχισμένοι έφυγαν μόνοι τους από τούς ναούς.Καί τρομοκρατούν τούς υπόλοιπους ότι μαγαρίζονται.Η τρομοκρατία είναι ο πρώτος σταθμός πρός τήν απόλυτη εξουσία.Πρός τόν ολοκληρωτισμό.Πρός τήν κατοχή τής ψυχής.Ασκείται από τίς πολιτικές δυνάμεις μέ ιδιαίτερη επιτυχία,ιδίως στήν σημερινή Ελλάδα.

Ανώνυμος είπε...

τρικυμία...

Ανώνυμος είπε...

Δεν μιλούν οι Αποτειχισμένοι γιά μολυσμό, Αμέθυστε. Αλλά οι Αγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, από ότι διάβασα. Γιατί διαστρεβλώνεις την αλήγθεια και ψεύδεσαι;Ντροπή σου.

amethystos είπε...

ΜΟΛΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ;

Ανώνυμος είπε...

Άραγε ποιος Πατέρας της Εκκλησίας λέει πως ο Επίσκοπος είναι "η ορατή κεφαλή της Εκκλησίας" και πως "η Θεία Λειτουργία είναι Μυστήριο Ενότητος με τον Επίσκοπο"; Αυτές είναι "ορθόδοξες" διδασκαλίες;

Γεώργιος

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

ΑΥΤΟΣ Ο ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ) (ΜΑΣ) (ΤΗΝ) ΕΦΕΡΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΤΗ ΥΠΟ ΤΩΝ ΩΜΟΠΛΑΤΩΝ ΜΑΣ,ΑΚΟΜΗ ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΟ,ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ(ΑΚΟΜΗ;),ΑΣΥΛΛΗΠΤΟ ΚΑΙ ΑΝΕΡΜΗΝΕΥΤΟ(ΑΚΟΜΗ;).ΒΛΑΣΦΗΜΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ,ΧΟΝΔΡΟΕΙΔΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ,ΧΟΝΔΡΟΕΙΔΕΙΕΣ ΤΕΡΑΤΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ(ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΕΣ..),ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΤΡΑΠΗΣΑΝ ΝΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΝ.ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΣΥ;

amethystos είπε...

Φίλε Γιώργο, θά μού επιτρέψεις νά είμαι ειρωνικός.Ο Μέγας πατήρ ο Τρικαμηνάς. Εχουν επινοήσει καί νέα ερμηνευτική αρχή.Δέν υπάρχουν πλέον Αγιοι αλλά Αποτειχισμένοι.Αγίασαν διότι αποτειχίστηκαν.Μετά τό Αγιον όρος η Λάρισα έχει νά δώσει πολλούς αγίους.

Ανώνυμος είπε...

Αμέθυστε, ζητάς και άδεια τώρα, προκειμένου να ειρωνεύεσαι τους αναγνώστες σου.
Ελπιδοφόρο...

amethystos είπε...

ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΚΡΙΒΩΣ.

Ανώνυμος είπε...

Αμέθυστε,

σου έχει αναφέρει κάποιος φίλος, ότι αποκαλύπτεσαι ως ΜΕΓΑΣ στρεψόδικος;
(Σαν να λέμε, ως ο μέγας, νεότερος Ιεροεξεταστής;)

Είπε ποτέ ο Τρικαμηνάς ότι είναι άγιος επειδή αποτειχίστηκε;

Μη βάζεις στο στόμα του και στη σκέψη του, ανυπόστατα λόγια.

Αγιάζει κάποιος που φεύγει από μια φλεγόμενη οικία, προκειμένου να γλυτώσει στοιχειωδώς την ακεραιότητα της ύπαρξής του;

Όχι βέβαια!
Μόνο όταν θα τον γδάρεις εσύ ζωντανό, ΊΣΩΣ να αγιάσει!
;(

Εχουμε ΕΝΤΟΛΗ από τους Αγίους Πατέρες, να ΦΕΥΓΟΥΜΕ από ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ όπως ακριβώς φεύγουμε από φλεγόμενο σπίτι!

Ούτε ταιριάζει στο χριστιανό, να παίζει μπουνιές ΕΝΤΟΣ του ναού, με τους αιρετικούς ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΝΑΟ, και τους αντιφρονούντες.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολογος ΞΥΛΟΔΑΡΘΗΚΕ ΕΝΤΟΣ του ναού από τους ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ του καιρού του Αρειανούς, ΓΙ ΑΥΤΟ, ΕΦΥΓΕ από το ναό και ιερουργούσε για αρκετό διάστημα, ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ της ανιψιάς του, στην Κωσταντινούπολη.
Τα ανέφερα σε προηγούμενο σχόλιο.

Διάβασε επιτέλους τα γράμματα!
Μόνο Ο,ΤΙ σε ΣΥΜΦΕΡΕΙ, διαβάζεις;
;-(

Τα περιγράφει ΕΚΤΕΝΩΣ ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής, Στυλιάνος Παπαδόπουλος που, επιτέλους, ΔΕΝ είναι ούτε κατά φαντασίαν "παλαιοημερολογίτης".

Όταν ΔΕΝ εισακούγεται η ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ επί της ΑΙΡΕΣΕΩΣ, τότε ΜΠΟΡΕΙ ο πιστός, να ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙ από το συγκεκριμένο ναό, που ΚΑΤΕΛΑΒΑΝ...

(ΠΑΝΤΑ με τη ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ)

...οι ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ,
μπορεί,επαναλαμβάνω,

να απομακρυνθεί από το ναό εκείνον, ΆΧΡΙ ΚΑΙΡΟΥ, όπως έκανε και ο ΜΕΓΑΣ Γρηγόριος ο Θεολόγος.

Αποσύρεται ΗΡΕΜΑ σε άλλα καταφύγια και σε σπηλιές ακόμα.

Και αν θέλεις τη δική μας γνώμη, που σε παρακολουθούμε άναυδοι τις περισσότερες φορές, εσύ είσαι ο τρομοκράτης των αντιφρονουσών ψυχών εδώ μέσα και όχι ο κάθε Τρικαμηνάς.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, πάντα με όλη την εν Κυρίω αγάπη
κατά τα άλλα("ποιά άλλα;")

amethystos είπε...

Δηλ. φίλε, η χάρις τού 15ου κανόνος τής πρωτοδευτέρας συνόδου, τί είναι;

Μ.Π. είπε...

Αμέθυστε δεν ξέρεις που πατάς και που πηγαίνεις. Στο ξανάγραψα μήπως πηγαίνεις κατά Camden town μεριά εκεί στο Λονδίνο και δαιμονίσθηκες; Ζητάει εδώ και χρόνια ο π. Τρικαμηνάς ν' αναιρέσεις πατερικά κι αγιογραφικά εσύ κι οι ομόφρονές σου ότι όταν υπάρχει αίρεση απομακρυνόμαστε από αυτή και τους φορείς της (αυτό το λέγει η Αγ. Γραφή και σύσσωμη η χορεία των Αγίων μας) κι εσύ Χριστιανέ καλοσιδερωμένε και καθωσπρέπει βρίζεις, βρίζεις, βρίζεις ανελέητα χωρίς να απαντάς καλοπροαίρετα και τεκμηριωμένα. Σε σιχάθηκε ο κόσμος με τη βρωμόγλωσσά σου και τις κατάρες σου. Αν είναι δυνατόν να είσαι βαπτισμένος και μυρωμένος. Μάλλον μυρίζεις πτωμαΐλα. Κύτταξε να σε διαβάσει κανένας ορθόδοξος παπάς (αν βρεις στο Λονδίνο), διαφορετικά πήγαινε στο Έσσεξ, όλο και κάποιον θα βρεις εκεί. Από σήμερα θα εύχομαι Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησε τον δούλο του Θεού Αμέθυστο Ιωάννη. Ούτε απ' έξω δεν θέλω να περάσω από το ιστολόγιό σου, ΒΡΩΜΑΕΙ.

amethystos είπε...

Δέν θά έπρεπε νά βρούμε πρώτα φίλε τί σχέση έχει ο Τρικαμηνάς μέ τήν αίρεση ή μέ κάποια αίρεση; Καθαιρέθηκε σάν ιπτάμενος καί τζέντλεμαν,επειδή διαφωνούσε μέ τήν διοίκηση τής εκκλησίας,στό γνωστό Λαρισαικό πρόβλημα.Είχε βρεί λέει αληθινό επίσκοπο,τρομάρα του.Τί σχέση έχει τό Λαρισαικό μέ τήν αίρεση τού οικουμενισμού,ή τό παλαιό μέ τόν οικουμενισμό.Γι'αυτό καί οι έννοιες πού χρησιμοποιεί ο Τρικαμηνάς στίς θέσεις του είναι ίδιες μέ τού Ζηζιούλα.

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

Η παραποίηση,παραχάραξη πηγαίνει κατά σύστημα και νέφη,σύννεφο,σωρηδόν και ομαδόν,βουστροφηδόν.Τραγῳδία ἐκ τῶν αἰσχίστων η προσποίηση(ι/ις),το να προσποιῆσαι πως δεν είδες,δεν έμαθες,ἀγνοεῖς,αγνοείς,ακόμη,πια.Δεν έχουν διδαχθή.Μόνο βούληση(ι/ις)για δύναμη υπήρξε που και πηγάζει από,που είναι και το απαύγασμα του Γερμανικού Ιδεαλισμού,της άκρως,μιας ἂκρως νεωτερικής σκέψη(εω)ς(-πομφόλυγος..)και πηγής ζῳῆς(τεχνητῆς),ζωής στασιμότητο(α)ς και φυλλορροῆς ἀνέμου ‘στους ανέμους και τις θύελλες,σπειρόμενες/ἐγκατασπειρόμενες και θεριζόμενες/κεκτημένες,του πλανήτη(ου)μας αυτού.Ο λόγος μας θυσία,απόρροια,καρπός πνεύματος,της ψυχής,εμπειρίας.Όμως,όπως και(ο)ανούσιος.Εχθρός μας η ύπνωση,νάρκωση και τα υπνωτικά(χημικά σκευάσματα μιας ευρύτατα διαδεδομένης χημικής βιομηχανίας/κοινωνίας-και επεξεργασίας/για ή προς την επεξεργασία του-εκ-πολιτισμού και συν-υπάρξεως..),η α(ἀ)κηδία που μας οδηγεί ενώπιον του Αἰωνίου Βήματος του Κριτοῦ και των Κριτῶν της Παγκοσμίου Εἰρήνης και Ἀγάπης.Η ὀργάνωση του ελέγχου καθώς και η(ασφαλής..)μεθοδολογία του ελέγχου αυτού,της κυριαρχίας και κατοχής ανθρώπου("ανθρώπου";)’σε/προς άνθρωπο ἀπαιτεῖ και τους α(ἁ)ρμόζοντε(α)ς όρους της και για την κάθε φορά(..),για την κάθε περίπτωση,διακριτή και…διακεκριμένη,όπως και(με)τα κατάλληλα μέσα,εργαλεία,εφόδια της κάθε περίπτωσης..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...