Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019

Δημόσια ἐρωτήματα πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο μέ ἀφορμή δηλώσεις του κατά Μητροπολιτῶν του γιά τό οὐκρανικό ζήτημα.

Αποτέλεσμα εικόνας για Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος μητροπολιτες λεμεσου ταμασου κυκκου
Δημόσια ἐρωτήματα πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο μέ ἀφορμή δηλώσεις του κατά Μητροπολιτῶν του γιά τό οὐκρανικό ζήτημα.
Μέ ἀφορμή αὐτἀ: aktines  & aktines
Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Κύπρου κ. Χρυσόστομε,
κατ’ ἀρχάς γιά νά ξεκινήσω ἀπό σωστή βάση, νά ὑπογραμμίσω πώς στήν περίπτωση τοῦ οὐκρανικοῦ ζητήματος ἤδη ὑπάρχει σχίσμα καί Συνοδικῶς κατεγνωσμένοι ρασοφόροι ἀπό τήν Τοπική Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας-στήν κανονική δικαιοδοσία τῆς ὁποίας ἀνήκει ἡ Οὐκρανία ἐδῶ καί αἰῶνες ἀπό τό 1686-καί πού περιφέρονται ὡς «ἐκκλησία» ἀναγνωρισμένη μόνο ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐκκλησία καί τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως ἀντικανονικῶς μέ εἰσπήδηση καί καταπάτηση Ἱερῶν Κανόνων!
Ὁπότε, ὅλοι οἱ Ἀρχιποιμένες καί Ἡγέτες τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἶσθε πλέον ὑποχρεωμένοι ὄχι μόνο νά πάρετε ὑπεύθυνη θέση σέ αὐτό τό ζήτημα, εἰδικά μετά τήν ἀντικανονική ἀνάμειξη Ἑλλάδας-Κωνσταντινούπολης, ἀλλά νά εἶναι καί ἡ σωστή, γιά νά μήν βρεθεῖτε ὅλοι Ὑμεῖς ὑπόδικοι στήν Κρίση τοῦ Θεοῦ καί Σᾶς ἀποσχίσει ἀπό τήν Βασιλεία Του! Καί αὐτό τό σχίσμα εἶναι τό χείριστο!

Ἐρώτημα 1ο:
Πῶς γίνεται, λοιπόν,  νά ἐπικαλεῖσθε "οὐδετερότητα" ἐνῶ ὑπάρχει ἡ κανονική Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας καί ὁ ἀκατάγνωστος κανονικός Ἐπίσκοπός της κ. Ὀνούφριος, γιά τόν ὁποῖον δέν κάνει λόγο κανένας ἀπό Ὑμᾶς πού δέν κρατήσατε στάση σύμφωνη μέ τούς Ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας; Αὐτό δέν εἶναι λάθος;
Ὑπάρχει ἡ συνειδητοποίησις πώς τήν μία στιγμή πού ζητεῖται "οὐδετερότητα" ἀπέναντι στούς Συνοδικά κατεγνωσμένους τοῦ Ἐπιφανίου, τήν ἴδια ἀκριβῶς στιγμή τοποθετοῦνται στήν ἴδια μοίρα καί ὁ κανονικός καί ἀκατάγνωστος Ἐπίσκοπος κ. Ὀνούφριος καί ἡ κανονική Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας;
Μάλιστα δέ μέ τό νά φιμώνετε Ποιμένες νά διακηρύττουν τό σωστό, οὔτε διά τῆς ὑπονοίας, μήπως ἔτσι ἤδη Ὑμεῖς λαμβάνετε θέση ὑπέρ τοῦ σχίσματος;
Ἐρώτημα 2ο:
Εἶναι λάθος ὁ Ἐπίσκοπος κ. Ὀνούφριος καί ἡ κανονική Ἐκκλησία του; Δέν εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας;
Ὅταν πεθάνετε (ἐπικαλοῦμαι τό ἐπιχείρημά Σας) καί τοῦ ἔχετε στερήσει τήν κανονικότητά του μέ τό νά τόν ἀφήνετε ἀβοήθητο, περιθωριοποιημένο καί ἐκτεθειμένο στίς ἁρπαγές τίτλων, θέσης, Μητροπόλεως, Ἱερῶν Ναῶν διά τῆς βίας καί τῆς μέχρι τώρα ἀπ’ αἰώνων κανονικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, αὐτό τό λάθος δέν θά μείνει στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, σύμφωνα μέ αὐτό πού δηλώσατε· «Αν κάνουμε λάθος προς την Εκκλησία όμως, η Εκκλησία δεν πεθαίνει, ζει αιωνίως, και δεν πεθαίνει ούτε το λάθος»;
Ἐρώτημα 3ο:
Ἡ «οὐδετερότητα» πού ἐπικαλεῖσθε καί οἱ ἐπιπλήξεις στούς Μητροπολίτες Σας δέν εἶναι θέση ὑπέρ τῆς ἀποφάσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καί τῆς Ἑλλάδας, ἐμμέσως πλήν σαφῶς; Μεταφέρω πάλι δήλωσή Σας· «Και σηκώνονται στο συνέδριο και παίρνουν θέσεις εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου».
Ἐπίσης δέν εἶναι θέση κατά τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας καί τῶν κανονικῶν δικαιοδοσιῶν της, ἄρα δέν συνδράμουν καί τό σχίσμα ἀνάμεσα σέ Ἑλλάδα καί Ρωσία πού κατά κάποιον τρόπο τό εἰσαγάγετε καί στήν Κύπρο;
Ὑμεῖς, μάλιστα, ἀναφέρεσθε ἀπαξιωτικά ἔναντι τῆς ἀδελφῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας μέ ἀφορμή ἕνα Μοναστικό Συνέδριο, μεταφέρω τά λόγια Σας· «Βλέπεις τώρα έκαναν ένα συνέδριο μοναχικό με Ρώσους, ενώ συνεδρίασε η Σύνοδος και πήρε την απόφαση για το Ουκρανικό, να μείνουμε ουδέτεροι». Ἐκτός ἀπό τήν «οὐδετερότητα» ὅσον ἀφορᾶ τό οὐκρανικό ζήτημα, ἀπαγόρευσε ἡ Σύνοδος ἐπαφές μέ Ρώσους ἀδελφούς, Συνέδρια καί κοινωνία γενικότερα;
Ἐρώτημα 4ο:
Τέλος, πῶς ἔχετε τήν ἀπαίτηση μονομερῶς νά γίνονται σεβαστές Συνοδικές ἀποφάσεις (τῆς Κύπρου ἐν προκειμένῳ), ὅταν δέν ὑπάρχει σεβασμός ἀπό πλευρᾶς πολλῶν Ποιμένων καί Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν σέ Συνοδικές Ἀποφάσεις ἄλλων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ποιμένων τους, καί μάλιστα ἰσχυόντων ἀπ’ αἰώνων, ὅπως σ’ αὐτήν σύμφωνα μέ τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ἀνήκει στό κανονικό ἔδαφος τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, καί ὅπως σ’ αὐτήν πού καταδίκασε τόν Ἐπιφάνιο καί τήν συνοδεία του ὡς αὐτοχειροτονήτους, ἀχειροτονήτους, σχισματικούς καί τούς καθήρεσε;
Θέλω νά πιστεύω διά τόν καλόν λογισμόν, πώς ἡ «οὐδετερότητα» πού ἀποφασίσατε Σεβασμιότατε ἀναφορικά μέ τό παρόν ὑφιστάμενο  κανονικό καί δογματικό ζήτημα ὑψίστης σημασίας  γιά τήν ἑνότητα τοῦ Ὀρθοδόξου κόσμου, νά παραμείνει γιά ἕνα εὔλογο χρονικό διάστημα μέχρις ἀποκαταστάσεως τοῦ ὀρθοῦ γενέσθαι.
Διαφορετικά, θά ἀποτελεῖ μία διαιωνίζουσα «οὐδετερότητα»-συγκατάβαση στίς αὐθαιρεσίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἑλλάδος, καθώς καί στήν ἐξάπλωση τοῦ σχίσματος στούς κόλπους τοῦ Ὀρθοδόξου κόσμου.
Διότι ὅσο Ὑμεῖς οἱ Ἀρχιποιμένες ὀλιγωρεῖτε, ὁ σχισματικός Ἐπιφάνιος καί οἱ σύν αὐτῷ συμπεριλαμβανομένων καί τῶν «συνδρομητῶν» αὐτῶν (κληρικῶν καί κυρίως διεθνιστῶν ἀντίχριστων πολιτικῶν), θά ἐξαπλώνουν τόν μολυσμό τους στήν Οἰκουμένη καί θά δημιουργοῦν διασπάσεις καί ἄλλα σχίσματα, πέρα ἀπό τά γεωπολιτικά παιχνίδια πού παίζονται εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ρωσίας, τῆς Ὀρθοδοξίας καί ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος μέ ὄχημα αὐτούς!
Διότι πρέπει νά λάβουμε σοβαρά ὑπόψιν καί τό ἐνδεχόμενο νά μήν συνέλθει ἐγκαίρως Πανορθόδοξη Σύνοδος. Ἄν δέν συνέρχεται  γιά μεγάλο χρονικό διάστημα, οἱ Ποιμένες δέν φέρετε εὐθύνη γιά ὅσα διαδραματίζονται στήν Οὐκρανία καί ὄχι μόνο, ἀπό τήν στιγμή πού ὁ Ἐπιφάνιος μέ τό prestige πλέον ἀναγνωρισμένης «Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας» δέν σταματᾶ καί οὔτε πρόκειται νά σταματήσει  τίς ἐπισκέψεις του στήν Ἑλλάδα κι ὅπου ἀλλοῦ στόν κόσμο βρεῖ, σέ μεμονωμένες Μητροπόλεις, πρός τό παρόν…,  πού τόν δέχονται, συλλειτουργοῦν μαζί του καί τόν μνημονεύουν, σπέρνοντας διχασμό μέ ἀνεξέλεγκτα ἀποτελέσματα;
«Καλή» ὥρα ὅπως τώρα καί στήν Κύπρο!

ΕΝΝΟΕΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ. 
ΠΩΣ ΕΜΕΙΝΕ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ; 
Ο ΙΔΙΟΣ ΟΜΩΣ ΣΑΝ ΠΡΩΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...