Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019

Ποτέ να μην λέγετε - Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής


Ποτέ να μην λέγετε: «Δεν θα φθάσωμε εμείς στην απάθεια, δεν θα φθάσωμε στον αγιασμό, δεν θα μιμηθούμε τους Πατέρες μας». Αυτό είναι βλάσφημο. Θα τους φθάσωμε επειδή το θέλομε και εφ’ όσο το θέλομε θα μας το δώση ο Χριστός μας.
Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...