Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014

Σημαντικό Σεμινάριο Πνευματικών στη Μητρόπολη Δημητριάδος

Ἀπό 23 έως 25 Ἰανουαρίου 2014 ἔλαβε χώρα στό Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας τό τριήμερο Σεμινάριο Πνευματικῶν πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Δημητριάδος.
Ἡ θεματολογία τοῦ σεμιναρίου ἦταν ὑψηλοῦ ἐπιπέδου καί προσέφερε πλοῦτο γνώσεων καί ἐμπειρίας, πνευματικῆς καί κλινικῆς, στούς συμμετασχόντες ἐξομολόγους τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἡ κάθε ἡμέρα περιλάμβανε τρεῖς εἰσηγήσεις.

Τήν Πέμπτη 23/1 ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ιγνάτιος προσεφώνησε ἐμπνευσμένα τούς συνέδρους καί εἰσηγητές, τονίζοντας τόν κρίσιμο χαρακτήρα τῆς διακονίας τῆς πνευματικῆς πατρότητας. Σύμφωνα μέ τόν Σεβασμιώτατο ὁ πνευματικός πατέρας καλεῖται νά βαστάσει τήν ὀδύνη καί τήν φθορά σύμπαντος τοῦ Ἀδάμ, δηλ. τοῦ ἑαυτοῦ του καί τοῦ ποιμνίου. Καλεῖται νά ὁδηγήσει τούς πιστούς στήν ἐν Χριστῷ αὐτογνωσία πού εἶναι τό μοναδικό θεμέλιο τῆς αὐθεντικῆς ταπεινοφροσύνης.

Πρῶτος εἰσηγητής ἦταν ὁ κ. Ἐμμανουήλ Περσελῆς, καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. Τό θέμα του ἦταν, "Ἀνάπτυξη καί ἐξέλιξη τῆς πίστεως. Θρησκευτικότητα νηπίου, παιδιοῦ καί ἐφήβου". Ὁ εἰσηγητής ἀξιοποίησε τά πορίσματα τῆς Ἀναπτυξιακῆς Ψυχολογίας, συσχετίζοντάς τα μέ τήν ἐξέλιξη τῆς θρησκευτικότητας καί μέ τά σημαντικά στάδια τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Διέκρινε τις ἑξῆς μορφές πίστεως: τήν διαισθητική, τήν μυθική-κυριολεκτική, τήν συνθετική-συμβατική, τήν ἐξατομικευμένη-στοχαστική, τήν συνενωτική καί τήν γενικευμένη πίστη. Περιέγραψε τά χαρακτηριστικά τῆς κάθε μορφῆς πίστεως (ἤ σταδίου θρησκευτικότητας) καί παρέθεσε μαρτυρίες προσώπων πού καταδείκνυαν στήν πράξη τά χαρακτηριστικά αὐτά.

Δεύτερος ομιλητής ήταν ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Θερμός, Παιδοψυχίατρος, Επίκουρος Καθηγητής τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Τό θέμα του ἦταν, "Προνεωτερικός, νεωτερικός, μετανεωτερικός ἄνθρωπος". Τί σημαίνουν αὐτά γιά τήν ἐξομολόγηση". Ὁ π. Βασίλειος ἔκανε μία ἐξαιρετικά μεθοδική καί ἐμπεριστατωμένη συγκριτική ἀνάλυση τῶν τριῶν αὐτῶν ἱστορικῶν φάσεων τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ καί τοῦ τύπου ἀνθρώπου τόν ὁποῖο διαμόρφωσαν. Συνέδεσε ὅλα τά παραπάνω μέ τήν πίστη καί τήν θρησκευτικότητα, μέ τήν ταυτότητα (ἀτομική ἤ συλλογική) καί τήν ποιμαντική.

Τρίτος εἰσηγητής ἦταν ὁ Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Παραβάντσος, Ιεροκήρυκας τῆς Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ψυχοθεραπευτής. Τό θέμα του ἦταν, "Τά συναισθήματα τοῦ πνευματικοῦ ὡς διαγνωστική καί θεραπευτική βοήθεια". Ὁ π. Ἀθανάσιος ἀνέδειξε τήν μεγάλη ψυχική σημασία τῶν συναισθημάτων ὡς κρίσιμων ἐνδείξεων πρός δύο κατευθύνσεις: γιά τόν ἑαυτό του (αὐτοδιάγνωση προβληματικῶν τάσεων) καί γιά τόν ποιμαινόμενο πιστό (θεραπευτική διάγνωση). Τόνισε τήν κρίσιμη σημασία πού ἔχει αὐτή ἡ ἐνδοσκόπηση γιά τήν ἀποφυγή σοβαρῶν ποιμαντικῶν κινδύνων καί γιά τήν εὐθυκρισία τοῦ πνευματικοῦ.

Τήν Παρασκευή 24/1 πρῶτος ὁμιλητής ἦταν ὁ κ. Ἀθανάσιος Καρκανιάς, Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής. Τό θέμα του ἦταν, "Ἡ ποιμαντική τοῦ πάσχοντος καί τῆς οἰκογενείας του". Ὁ κ. Καρκανιάς εἰδικεύται στήν ψυχική ὑποστήριξη τῶν καρκινοπαθῶν, καθώς καί τῆς οἰκογενείας τους. Ἑστίασε, λοιπόν, στήν πολύπλευρη δοκιμασία πού συνεπάγεται ὁ καρκίνος γιά ὁλόκληρη τήν οἰκογένεια, στήν μεταβολή τῶν ρόλων τῶν μελῶν της καί στίς σύνθετες ποιμαντικές προκλήσεις πού καλεῖται νά ἀντιμετωπίσει ὁ κληρικός μέσα στό πλαίσιο αὐτό.

Δεύτερος εἰσηγητής ἦταν ὁ π. Βασίλειος Θερμός μέ θέμα, "Παθολογικοί χαρακτῆρες στήν ἐξομολόγηση, Α΄ μέρος". Ὁ π. Βασίλειος διέκρινε τίς διαταραχές χαρακτήρα ἀπό ἐκεῖνες τῆς προσωπικότητας. Οἱ δεύτερες ἀποτελοῦν κλινικές ψυχικές νόσους καί ἀπαιτοῦν σύνθετη ἀντιμετώπιση, ψυχοθεραπευτική καί φαρμακολογική. Ὁ ὁμιλητής ἐπικεντρώθηκε κυρίως στήν ψυχαναγκαστική καί στήν ὁριακή διαταραχή καί ἀνέπτυξε τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά τους ἀναφορικά μέ τήν ἐξομολόγηση, παρέχοντας πολύτιμη ἐνημέρωση στούς πνευματικούς γιά τίς δύσκολες αὐτές περιπτώσεις πιστῶν-ἀσθενῶν.

Τρίτος ὁμιλητής ἦταν ὁ Πρωτ. Χριστόδουλος Μπίθας, ΠροΪστάμενος του Ι. Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μοσχάτου, μέ θέμα, "Πνευματικός καί ἐξομολογούμενος: ἀπόμακρος πατέρας ἤ φίλος καί ἀδελφός;". Ὁ π. Χριστόδουλος μίλησε βιωματικά καί καρδιακά γύρω ἀπό τήν ποιμαντική σχέση πού ἀποτελεῖ τόν πυρήνα τῆς πνευματικῆς πατρότητας καί γιά τήν ἀνάγκη τῆς διακριτικῆς ὁριοθέτησης τῆς σχέσης ποιμένος-πιστοῦ.

Τήν τρίτη καί τελευταία ἡμέρα τοῦ σεμιναρίου, πρῶτος ὁμιλητής ἦταν ὁ Παιδοψυχίατρος κ. Ἀλέξιος Λάππας,με θέμα, "Τό παιδί καί ὁ ἔφηβος ἀπέναντι στίς νέες τεχνολογίες· ἐθισμός σέ αὐτες". Μέ ἰδιαίτερα μεθοδικό καί ἐποπτικό τρόπο ὁ ὁμιλητής κατέδειξε τά σύγχρονα κλινικά καί στατιστικά δεδομένα τῆς διαρκῶς ἐξαπλούμενης ἐξάρτησης ἀπό τό διαδίκτυο εἰδικότερα καί ἀπό τήν ἠλεκτρονική τεχνολογία γενικότερα. Ἀνέφερε πώς (μετά ἀπό τρεῖς χῶρες τίς Ἄπω Ἀνατολῆς) ἡ Ἑλλάδα ἔρχεται τέταρτη παγκοσμίως στόν ἐθισμό τῶν νέων της ἀπό τήν ψηφιακή τεχνολογία... Τόνισε πώς ἡ ἀποχή ἀπό τήν σύγχρονη τεχνολογία δέν ἀποτελεῖ λύση καί ὅτι ἐκεῖνο πού προέχει εἶναι ἡ δημιουργία ὑγιῶν καί στενῶν δεσμῶν τῶν νέων ἀνθρώπων μέ τό περιβάλλον τους, ἡ ὁποία θά καταστήσει τήν ἐξάρτηση αὐτή περιττή.

Ἡ δεύτερη εἰσήγηση ἔγινε ἀπό τόν Ψυχίατρο - Πρωτ. Ἀδαμάντιο Αὐγουστίδη, μέ θέμα "Ψυχοπαθολογία καί σχέση μέ τήν θρησκευτικότητα". Ὁ π. Ἀδαμάντιος ἀνέλυσε θέματα ὁρολογίας, ψυχιατρικῆς καί θεολογικῆς, τά ὁποία προκαλοῦν σύγχυση σέ κληρικούς καί λαϊκούς. Τέτοιος ὅρος εἶναι κατεξοχήν ὁ ὅρος "ψυχή", τό περιεχόμενο τοῦ ὁποίου διαφέρει ριζικά στό θεολογικό καί ψυχιατρικό πλαίσιο.

Ἡ τρίτη καί τελευταία εἰσήγηση τοῦ σεμιναρίου ἔγινε καί πάλι ἀπό τόν π. Βασίλειο Θερμό καί ἦταν τό β΄ μέρος τοῦ θέματος "Παθολογικοί χαρακτῆρες στήν ἐξομολόγηση". Ὁ ὁμιλητής παρουσίασε τά βασικά χαρακτηρολογικά καί παθολογικά στοιχεῖα γιά τίς ἀκόλουθες διαταραχές προσωπικότητας: ναρκισιστική, ὑστερική, παρανοειδή καί σχιζοειδή. Ἐπισήμανε ὅτι πλήν τῆς ὑστερικῆς οἱ ὑπόλοιπες αὐτές διαταραχές παρουσιάζονται ὁρισμένες φορές καί σέ κληρικούς λόγω τῶν ψυχοδυναμικῶν χαρακτηριστικῶν τους.

Όλες τις εισηγήσεις ακολούθησε ενδιαφέρον διάλογος, ενώ το Σεμινάριο ολοκληρώθηκε με την καταληκτήρια παρέμβαση του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ιγνατίου.
synodoiporia


ΣΧΟΛΙΟ : Ο ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΟΙΧΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΕΝΑ ΑΠΟ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ. ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΔΕΣΙΜΟ. ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΠΩΣ Ο ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ.
Η έννοια ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ, είναι δημιουργία τού 19ου αιώνος, όπως αποδεικνύει η σχετική μας ανάρτηση. Καί είναι συνώνυμη μέ τόν μοντερνισμό καί τήν εκκοσμίκευση. Γι' αυτό καί η εκκλησία διορίζει πνευματικούς τούς πτυχιούχους τής "θεολογικής" σχολής. Γι΄ αυτό καί οι "θεολόγοι" θεωρούνται πνευματικοί. Τό ίδιο θεωρούνται καί οι ποιητές, μουσικοί, ζωγράφοι...  Ορισμένοι σάν τόν Γιανναρά κατόρθωσαν νά οικειοποιηθούν καί τόν τίτλο τού προφήτη, όπως ακριβώς εθεωρείτο ο συγγραφέας στήν ρομαντική εποχή τού Γκαίτε.
Όσον αφορά τόν Θερμό, τά θερμά μας συγχαρητήρια, διότι πέτυχε τόν σκοπό του καί απέκτησε καί ακαδημαϊκή καριέρα. Τελικά ο κλήρος είναι ο πιό σύντομος δρόμος γιά τήν δόξα καί τήν αναγνώριση, όλων τών φελλών τής γής. Άς προσθέσουμε καί τούς "θεολόγους", τύπου Βασιλειάδη καί Γιαγκάζογλου.
Τό πιό θαυμάσιο φαινόμενο όμως είναι τό γεγονός ότι συνεχίζουν νά μάς πείθουν ότι δέν ανήκουν στήν διεφθαρμένη Ελλάδα. 
Αμέθυστος 

16 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ξέρεις γιατί πείθουν πολλούς, αυτοί, τους οποίους κάθε τόσο κατακρίνεις, κυριέ μου; Επειδή όταν κάποιος, τους απευθύνει το λόγο-για οποιοδήποτε θέμα- αυτοί απαντούν ως πολιτισμένοι άνθρωποι, με ιλαρό βλέμμα και ευγένεια και δεν μουγκρίζουν στο συνομιλητή τους: "άει και ...χτενίσου!" όπως σε πολλούς αναγνώστες σας, μόλις τσιτωθήτε, μόλις χάσετε τα επιχειρήματα, φωνάζετε οι τάχατες υπερΟρθόδοξοι, εσείς.

amethystos είπε...

Αυτή είναι η λατρεία τού τύπου,ο σύγχρονος φαρισαισμός.Τό ένδυμα φωτός. Γυναικείο χαρακτηριστικό.

Ανώνυμος είπε...

Φίλε πρέπει να είσαι λίγο άσχετος, δνε ξέρεις κανέναν από αυτούς!
Ούτε καν τον π.αυγουστίδη, που είναι εξαιρετικός καθηγητής.

Ασχετίλα στο μεγαλείο της φίλε.

amethystos είπε...

Δυστυχώς γιά σένα φίλε γνωρίζω όσο χρειάζεται τόν π.Αυγουστίδη.

Ανώνυμος είπε...

"Γυναικείο χαρακτηριστικό"! Το βρήκατε το άθλιο επιχείρημα όλοι οι θεούσοι χασάπηδες της επικοινωνίας!Επίτρεψέ μου, να σου θυμίσω αγαπητέ αδελφέ, ότι από τον καιρό του Καραϊσκάκη που μύριζε απλυσιά και βαρβατίλα...έχει κυλήσει πολύ νερό κάτω από το αυλάκι. Άλλαξε ο κόσμος. Με τον επιθετικό σας σχολιασμό, τα χάνετε όλα και μπορείτε να πείσετε μόνο, χουλιγκάνους ποδοσφαιρόφιλους του μεσαίωνα.
Καλά το είπε κάποιος: Η Ελλάδα που κρατούσε υπερήφανα τον αρχαίο πυρσό, έδωσε το φώς του πολιτισμού στον υπόλοιπο κόσμο, και η ίδια, πλέον, κράτησε μόνο το παλούκι!

amethystos είπε...

Μάλιστα είναι γυναικείο χαρακτηριστικό,κι'ας πονάει.Εναν ιστότοπο πού βρίζει,πώς τόν χαρακτηρίζετε θεούσικο; Μήπως πρέπει νά συντονίζετε καλύτερα τίς έννοιες; Ο Καραισκάκης ήταν πολεμιστής.Υπήρχαν καί στήν εποχή του φρού φρούδες,αλλά αυτός μάς ελευθέρωσε.

χαλαρωσε είπε...

παλιομαλακα Να πλενεσε και να μιλας για τον Καραισκακη. Κατι καραγκιοζηδες σαν εσενα θα τους ειχε κοψει τα αναρχιδα. ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΕ ΜΑΛΑΚΑ.

Ανώνυμος είπε...

Πω πω βρισίδι! και μετά τα περί αγάπης του πατρός Παίσιου και του Πορφύριου, τους μάραναν. Καλά! Δεν επικοινωνείτε! ή δεν επικοινωνείτε με το περιβάλλον, ή ξεχνάτε συνέχεια τα χάπια σας μερικοί εδώ μεσα.περαστικά.

Ανώνυμος είπε...

προς τιμήν του Αμέθυστου, ανεβάζει ΟΛΑ τα σχόλια και ας τον κριτικάρουν.
αυτός ο κύριος "χαλάρωσε" τι πρόβλημα έχει και κάθε τόσο υβρίζει χυδαίως; Ντροπή του!

χαλαρωσε είπε...

εμενα αμεθυστε ολο το στησιμο μου θυμιζει οβελιξ και αστεριξ. σε καποια ιστορια συναντιουνται οι δρυιδεις--αν το λεω καλα-- και κανουν πραγματα πνευματικα.

amethystos είπε...

ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ. ΤΙ ΑΛΛΟ.

χαλαρωσε είπε...

θα επρεπε ομοιως να νιωθεις ντροπη, διοτι ενω υβριζουν αυτον που σε ελευθερωσε εσυ εχεις προβλημα αν ακουσεις ή δεις τι λεξη μαλακας στον υπολογιστη. μηπως αυτο δεν ειναι υπερμετρη υποκρισια. σκεψου το η καλυτερα νιωσε το.

-----
αμεθυστε και κρεμμυδια και σκορδα που κλεβαμε απο τους μπαχτσεδες και βολτα στην παραλια και οβελιξ. και πολλα αλλα. ευχαριστω για τις τελειες αναρτησεις. μου επιτρεπεις να τις κατεβαζω φανταζομαι. ευχομαι καλο αγωνα σε σενα και σε καμποσους ευθικτους μαιντανους.

Ανώνυμος είπε...

"εί τις εν γλώσση ου πταίει, ούτος τέλειος ανήρ..."
ΔΕΝ επιτρέπεται ένα ιστολόγιο με τόσες αναρτήσεις περί αγιότητος να ανέχεται βωμολοχίες από σχολιαστές.
Είναι αντίφαση. Και σας καθιστά μετά
αναξιόπιστους. Τον Καραϊσκάκη τον σεβόμαστε. Απλά δεν καταλάβατε τι θέλαμε να πουμε. Οι γνωστές, εγκεφαλικές σας τρικυμίες.
Περαστικά και.. Φιλάκια!

Ανώνυμος είπε...

Σας διέφυγε το σημαντικότερο: Ο π. Βασίλειος Θερμός είχε 3 εισηγήσεις!!! Ένα συνέδριο με 3 εισηγήσεις του ίδιου ομιλητή, δεν έχω ξαναδεί. Φυσικά, πουθενά δεν υπήρχε η ανάγκη του προσευχόμενου πνευματικού, όπως λέει πολύ ωραία στις ομιλίες του ο π. Ζαχαρίας από το Έσσεξ. Δεν χρειάζεται πλέον προσευχόμενος πνευματικός, χρειάζεται μόνο πνευματικός που να έχει διαβάσει πολλά βιβλία και δη ψυχιατρικής...
Για το εκκλησιαστικό φρόνημα του π. Αδαμαντίου Αυγουστίδη απλά να πω ότι σε λειτουργία που είχε τελέσει και ήταν η μνήμη του αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος, δύο φορές τον μνημόνευσε ως ¨όσιο πατέρα ημών". Τον μεγαλομάρτυρα...Αυτό που ξέρει η απλή πιστή γιαγιά, δεν το ξέρει ο π. Αδαμάντιος. Αυτά...

amethystos είπε...

Μας βάλατε στήν θέση μας. Εχετε δίκαιο.Κυριλέδικα πράγματα.Προσοχή μήν λερώσετε τά παπούτσια.

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

Εδώ κατάκεινται,καταπίπτουν,εναπόκεινται,κονταροκτυπιούνται σώματα πολλά παλι(λλη)καριών της φακής…