Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Σκιαγράφημα των «ου κατ΄επίγνωσιν» νεο-ζηλωτών -π. Γεωργίου Τσέτση

Σκιαγράφημα των «ου κατ΄επίγνωσιν» νεο-ζηλωτών

Του Μ. Πρωτοπρεσβυτέρου 
Γεωργίου Τσέτση

 «Τον μη κατ᾿επίγνωσιν ζηλωτήν χαρακτηρίζει μίσος προς τους ετεροθρήσκους ή ετεροδόξους, ο φθόνος και ο επίμονος θυμός, η εμπαθής αντίστασις προς το αληθές πνεύμα του θείου νόμου, η παράλογος επιμονή εν τη υπερασπίσει των ιδίων φρονημάτων, ο παράφορος ζήλος προς κατίσχυσιν εν πάσιν, η φιλοδοξία, η φιλονικία, η έρις, και το φιλοτάραχον. Ο μη κατ᾿επίγνωσιν ζηλωτής εύχεται τω Θεώ να ρίψη πυρ εξ ουρανού και να κατακαύση πάντας τους μη δεχομένους τας αρχάς και πεποιθήσεις αυτού».  
Μη νομισθεί πως οι ως άνω αφορισμοί προέρχονται από την γραφίδα κάποιου αιρετίζοντος σύγχρονου Φαναριώτου, Αλεξανδρινού, Αθηναίου, Κυπρίου ή Ρουμάνου «οικουμενιστού»! Είναι στοχασμοί του εν Αγίοις Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού (Βλ. «Το Γνώθι σαυτόν, ήτοι μελέται θρησκευτικαί και ηθικαί», Αθήναι 1962, σελ. 179. Πρβλ. και «Το γνώθι σαυτόν-Κείμενα αυτογνωσίας», Εκδόσεις Άθως, Αθήνα 2012, σελ. 322 εξ.).  Είναι ρήσεις του δημοφιλέστερου Αγίου της Ορθοδόξου Ελλάδος κατά τον εικοστό αιώνα, ο οποίος φαίνεται πως επέσχάτων λησμονήθηκε από τους ποικίλους αυτόκλητους «αμύντορες»» της Ορθοδοξίας του Ελλαδικού χώρου, αφής στιγμής εμφανίσθηκαν νεοφανείς οσιακές μορφές από την Σερβία και την Ελλάδα, τα αντιδυτικά αποφθέγματα των οποίων προβάλλονται πλέον οιωνεί ως «δόγματα» της Ορθοδόξου Εκκλησίας και χρησιμοποιούνται ως τροχοπέδη σε οποιαδήποτε Πανορθόδοξη προσπάθεια καταλλαγής των χριστιανών.
Ευεξήγητη η λησμοσύνη αυτή, μιας και φαίνεται πως απαρέσκει στους ζηλωτές η ανεκτική και φιλάδελφη συμπεριφορά του πράου αυτού εκλεκτού σκεύους του Θεού. Ο οποίος, σημειωθήτω, παρ΄όλον ότι στηλίτευε το κοσμικό φρόνημα των Ρωμαιοκαθολικών της εποχής του, δεν δίσταζε να ομιλεί περί «Παπικής Εκκλησίας» και περί «Εκκλησίας της Ρώμης» (Βλ. Αγίου Νεκταρίου, «Περί Ανεξιθρησκείας», Εκδ. Νεκτ. Παναγόπουλου, Αθήναι 2000, σελ. 70 και 73).
Αναγινώσκοντας τα ανωτέρω, δεν απέφυγα τον πειρασμό να σκεφθώ πως οι μύδροι αυτοί του Αγίου Νεκταρίου φωτογραφίζουν ως άριστα τους σύγχρονους «ου κατ΄επίγνωσιν» ζηλωτές και θεμελιοκράτες, οι οποίοι επ΄εσχάτων, ιδίως δε μέσα στα γενικώτερα πλαίσια της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, ενέσκηψαν ως σμήνος ακρίδων στο εκκλησιαστικό προσκήνιο, επιχειρούντες παντοιοτρόπως να εκβάλουν εις το «σκότος το εξώτερον ....» (Ματθ. 25,41) όχι μόνο ετεροδόξους και ετεροθρήσκους, αλλά και τους μετ΄αυτών διαλεγομένους Ορθοδόξους.
Οι σύγχρονοι «ζηλωταί» και οι συνοδοιπορούντες με αυτούς θεμελιοκράται, δεν αποτελούν ομοιογενή μάζα. Προέρχονται από διάφορα στρώματα του Εκκλησιαστικού σώματος, κινούνται δε από διαφορετικά, ο καθείς, ελατήρια. Κάποια υποτυπώδη οργάνωση φαίνεται να είχε η ούτω καλουμένη «Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών», η οποία,  ενεργώντας ενίοτε και ως ομάδα κρούσεως του εν Πειραιεί «Σανχεδρίν», είχε αναλάβει ανηλεή αγώνα στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την Ανατολική Ευρώπη και τον Καύκασο, με  σκοπό την διαβολή και ει δυνατόν την ακύρωση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, την οποία, λαϊκιστικώ τω τρόπω, προεδίκαζε ως «αντικανονική», «οικουμενιστική» «ανορθόδοξη» και «ληστρική»! Η οποία «Σύναξις», διελύθη αδόξως λίγο μετά την λήξη των εργασιών της Συνόδου, λόγω της ιταμής και επικίνδυνης για την ενότητα της Εκκλησίας συμπεριφοράς του ηγήτορός της.
Το φάσμα των περί ων ο λόγος ζηλωτών και των ποικίλης φύσεως «υπερμάχων στρατηγών» που ανέλαβαν την άμυνα της δήθεν «κινδυνεύουσας από την Δύση Ορθοδοξίας» περιλαμβάνει, εν πρώτοις, μια δράκα αυτονομημένων (ελέω Προεδρικού Διατάγματος;) Ιεραρχών, που δραστηριοποιούνται ανεξέλεγκτα και χωρίς καμιά αναφορά στο Συνοδικό Σώμα της Εκκλησίας στην οποία κανονικώς ανήκουν, και καταλαμβάνουν ευκαίρως-ακαίρως το προσκήνιο, προκειμένου να δώσουν την εντύπωση ότι μεταξύ των 80 και πλέον Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος που Θεοφιλώς και αθορύβως ποιμαίνουν τους πιστούς των, αυτοί μόνον μάχονται για να περιφρουρήσουν την Ορθοδοξία από την λύμη του οικουμενισμού, ευφραινόμενοι προφανώς με τις επιδοκιμασίες των οπαδών τους (fan) και τα «πες τα Δεσπότη μου» που τους απευθύνουν οσφυοκάμπτες υποτελείς τους. Παρ΄αυτοίς υπάρχει μια μαχητική ομάδα παροπλισμένων πανεπιστημιακών, οι οποίοι είχαν ενδεχομένως την εντύπωση πως θα διεδραμάτιζαν κεντρικό ρόλο την Εκκλησία και θα ρύθμιζαν τα Διορθόδοξα και Διαχριστιανικά δρώμενα, αλλά μείναντες έξω του νυμφώνος, εκδικούνται σήμερα αυτούς που θεωρούν υπαίτιους του παραμερισμού των. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που ορέγονται υψηλά εκκλησιαστικά αξιώματα και οι οποίοι με καταιγισμό συγγραμμάτων και πραγματειών επιχειρούν να εμφανίσουν τους τυχόν αντιπάλους των αθεολόγητους και «σκάρτους». Υφίστανται, όμως, και αδέσποτοι Καλόγηροι, που αντί να μονάζουν στη Μονή της μετανοίας των προσευχόμενοι για την σωτηρία της ψυχής των, περιφέρονται ανά τας ρύμας και τας αγυιάς των Βαλκανίων και της Εσπερίας προκειμένου να πείσουν ανίδεους ορθοδόξους χριστιανούς ότι αιρετικά και ανορθόδοξα είναι όσα εθέσπισε η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος˙ όπως υπάρχουν και μέλη του Εφημεριακού κλήρου, που αντί να διακονούν το ποίμνιό τους (να μη λησμονείται ότι γι΄αυτό ακριβώς το λειτούργημά τους μισθοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο!) αναλίσκουν τον χρόνο τους σε «διαφωτιστικές» εξορμήσεις εκτός Ελλάδος ή στη συγγραφή αντιαιρετικών βιβλίων, με την φιλοδοξία να αποκτήσουν φήμην μεγάλου Θεολόγου! Στο φάσμα, όμως,  αυτό των ζηλωτών συγκαταλέγονται και νεήλυδες προσήλυτοι, οι οποίοι αφού διήλθαν από διάφορες Δικαιοδοσίες όπου δεν ρίζωσαν, κατέληξαν στην Ελλάδα και, παρουσιαζόμενοι «βασιλικότεροι του βασιλέως», επιχειρούν να δίδουν μαθήματα Ορθοδόξου Θεολογίας σε Πατριάρχες, Αρχιερείς και καταξιωμένους Πανεπιστημιακούς. Όπως δεν λείπουν και κύκλοι ευσεβιστικοί, οι οποίοι επί δεκαετίες ολόκληρες προέβαλλαν Δυτικότροπες πιετιστικές αρχές ως πρότυπα «χριστιανικής ζωής» του Έλληνα, αλλά σήμερα λοιδορούν αυτούς που κάποτε «θαύμαζαν» και σπεύδουν να προσκομίσουν διαπιστευτήρια Ορθοδοξίας. Φυσικά στην ενορχηστρωμένη αντι-Συνοδική αυτή εκστρατεία βρέθηκαν παρόντες ουκ ολίγοι αρθρογράφοι και εκδόται ορισμένων εντύπων «εκκλησιαστικής επικαιρότητος», για τους οποίους η κριτική κατά της Εκκλησίας και ειδικώτερα κατά του Οικουμενικού Θρόνου, κατέληξε να είναι βιοποριστικό επάγγελμα.
Εκείνο που κάμει εντύπωση στην όλη αντι-Δυτική κινητοποίηση των ζηλωτών και των συνοδοιπόρων τους είναι ότι ενώ καταγγέλουν τις κακοδοξίες των ετεροδόξων και «μάχονται» για την προστασία της Ορθοδοξίας από την λαίλαπα της «Παναιρέσεως του Οικουμενισμού», δεν φαίνεται να αρθρώνουν με τον ίδιο ζήλο και μαχητικότητα κάποιο θεολογικό ή ποιμαντικό λόγο, προκειμένου να ελέγξουν και αναχαιτίσουν τις αιρετίζουσες συμπεριφορές του «Ορθόδοξου» Έλληνα.
Την αξιοπιστία και εγκυρότητα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου (την οποία, σημειωτέον, δεν θεωρούν ούτε Αγία, ούτε Μεγάλη, ούτε καν Σύνοδο) θα την κρίνει, ισχυρίζονται, ο πιστός λαός. Ποιός λαός αδελφοί; Αυτός που βρίσκεται σε βαθύ σκότος σε ό,τι αφορά την πίστη την οποία λέγει ότι πρεσβεύει; Αυτός που έχει μετατρέψει τα Μυστήρια της Εκκλησίας σε φιέστα και κοσμικίζουσα κοινωνική εκδήλωση; Αυτός που μετά την περιφορά του Επιταφίου την Μεγάλη Παρασκευή στρώνει φαγοπότια δίκην «μακαριάς» στον ενταφιασθέντα Χριστό; Αυτός που υποδέχεται μεν με φανφάρες και τιμές Αρχηγού Κράτους το Άγιο Φως που μας έρχεται από τον Πανάγιο Τάφο Εκείνου που είπε ότι «η βασιλεία η εμή ου εστιν εκ του κόσμου τούτου», αλλά εξαφανίζεται «ως τήκεται κηρός από προσώπου πυρός» μόλις ηχήσει το «Χριστός Ανέστη» και απαξιοί να συμμετάσχει στην Πασχάλια Θεία Λειτουργία προκειμένου να μεταλάβει Σώμα Χριστού, να γίνει σύσσωμος και όμαιμος του Αναστάντος Κυρίου;  
Μήπως αδελφοί με την λέξη «λαός» εννοείτε μόνο τους οπαδούς και θαυμαστάς σας!! Συγγνώμην που θα το είπω, αλλά ο «αντιαιρετικός» αγώνας σας, όζει Δονκιχωτισμού! 

Πηγή: amen.gr


 Ο Αγιος έγραψε καί τήν πληρέστατη πραγματεία περί τού παπικού σχίσματος Μήπως είναι απαραίτητο νά τήν συμπεριλάβουμε στούς στοχασμούς μας καθώς οι παπικοί είναι οι ου κατ' επίγνωσιν ζηλωτές τής αιρέσεως οι οποίοι κυριάρχησαν ιστορικά; Οι οποίοι μάχονται μέ μίσος στούς αιώνες τούς ετεροδόξους τους ορθοδόξους προκειμένου νά κατακτήσουν τίς ψυχές τους; Μήπως είναι απαραίτητο νά ακούσουμε καί τόν κατ' επίγνωσιν ζηλωτή τής ορθοδοξίας,τόν Αγιο Γρηγόριο Παλαμά,ο οποίος μάς παρέδωσε άπαρτο κάστρο τό οποίο ούτε φακιόλι, ούτε τιάρα μπορούν νά πολεμήσουν; Υπάρχουν καί οι ζηλωτές τής αιρέσεως δυστυχώς πρωτοπρεσβύτερε. Εσύ καλά τό πρωτείο σου τό απέκτησες νωρίς νά δούμε τό αφεντικό σου άν θά προφτάσει.

Αμέθυστος

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Καλησπερα . Σαν νεοζηλωτης που ειμαι και φυσικα θιγομενος απο το αρθρο του σεβαστου νεοφαναριωτη και κοσμοπολιτη βεβαιως βεβαιως πατρος Γεωργιου ας δωσω μια απαντηση και μερικες συμβουλες απο την ιστορια - εκκλησιαστικη και θυραθεν - τοσο στον ιδιο οσο και στον ετερο φωστηρα εν Τευτονια αρχιμανδριτη Γερασιμο . Κοσμοπολιτες κατα την φαντασια τους . Κοσμοπολιτες του κυνηγιου του μνημοσυνου και τρισαγιου λεω εγω αλλα αυτο ειναι υποκειμενικο . Κατ αρχας μια ρητορικη ερωτηση και στους δυο τοσο στον εν Ελβετια πατερα Γεωργιο οσο και στον εν Γερμανια πατερα Γερασιμο . Δεν τους εχει κανει εντυπωση οτι σε αμφοτερες αυτες τις χωρες οι χριστιανοι ειναι μισοι μισοι καθολικοι και προτεσταντες ? Κανονικα μια που με αποφασεις συνοδων αυτες οι χωρες ειναι στην δικαιοδοσια του πατριαρχειου Παλαιας Ρωμης ολοι θα επρεπε να ειναι παπικοι . Αμ δε . Οι μισοι ειναι προτεσταντες . Και επειδη δεν ξεφυτρωσαν απο προτεσταντοδεντρα η προφανης εξηγηση που ποτε δεν περασε απο την γκλαβα των νεοφαναριωτων φωστηρων ειναι οτι τον 16ο αιωνα καποιοι στην Ρωμη θεωρησαν οτι τους Λουθηρανους θα τους αντιμετωπιζαν με αφορισμους . Καποιοι με τα μυαλα του Βαρθολομαιου του Τσετση και του Φραγκουλακη . Τα αποτελεσματα γνωστα . Αλλη ρητορικη ερωτηση απο την θυραθεν ιστορια και πραγματικοτητα αυτη την φορα . Δεν τους κανει εντυπωση οτι εις πεισμα της ιστοριας και λογικης στα βορεια συνορα μας υπαρχει ενα κρατος που εμεις το λεμε FYROM και ολοι οι υπολοιποι Μακεδονια . Εξηγηση . Περαν των τωρινων σκοπιμοτητων Ρωσων και Αμερικανων γενητορας αυτου του ψευδοκρατους που ομως μπορει να καταπιει την πραγματικη Ελληνικη Μακεδονια ειναι το αθλιο ελληνικο κρατος που στον μεσοπολεμο φερθηκε στους σλαυοφωνους ελληνες χωρικους σαν βουλγαρους και αυτοι στην κατοχη σε συνεργασια με το ΚΚΕ φτιαξαν το ΣΝΟΦ . Και μετα τα δεκεβριανα σε συνεργασια με ικανη μεριδα ελληνων προλεταριων των πολεων που αντιμετωπιστηκαν σαν σκυλοι την δεκαετια του 30 φτιαξαν τον εμφυλιο του 46 - 49 . Και μετα την ηττα τους οι μεν σλαβοφωνοι γιναν η ελιτ της ψευτομακεδονιας του Τιτου οι δε υποστηρικτες των καπνεργατων του μεσοπολεμου κερδισαν την ιδεολογικη μαχη . Και ολα αυτα επειδη καποιοι στο τοτε ελληνικο κρατος με τα μυαλα του Τσετση και Φραγκουλακη σκεφτηκαν οτι τα προβληματα λυνονται με αυταρχισμο και ενωμοτιες χωροφυλακης . ΑΜ . Συνεχιζεται .

Ανώνυμος είπε...

Συνεχεια της απαντησης του στενομυαλου νεοζηλωτη στους ανοιχτομυαλους κοσμοπολιτες του παστουρμα και της λακερδας . Λεγαμε λοιπον οτι τα ιδεολογικα προβηματα οπως και τα πολιτικα , θρησκευτικα , κοινωνικα κλπ δεν λυνονται ουτε με χωροφυλακα ουτε με αφορισμους και εγκυκλιους . Θυμιζουν αυτοι οι ψευτοκοσμοπολιτες εκεινον τον ενωματαρχη της Αναφης που στον μεσοπολεμομο με διαταγη του απαγορεψε την παλη των ταξεων . Δωρεαν παλαιοημερολογητικη συμβουλη απο εμενα τον τιποτα σε αυτους τους αρχοντες . Ας μιμηθουν στην παρουσα φαση τον μακαριστο Αθηναγορα που ως πονηρος βλαχος που ηταν οταν του παυσαν το μνημοσυνο τρεις επισκοποι και μεγα μερος του Ορους φερθηκε μεγαλοψυχα σαν πατριαρχης και δεν ζητησε κεφαλες επι πινακι . Οι τωρινοι κοσμοπολιτες του ταραμα μιαζουν με σπιτονοικοκυρηδες που ζηταν τα νοικια τους η δεδομενου του πατρικου επαγγελματος του νυν Πατριαρχη σαν καφετζηδες που γυρευουν τα βερεσεδια τους . Ας διδαχθουν απο την μακροβιοτητα ημων των ΓΟΧ οτι με συνεταιρο το κρατος πνευματικα θεματα δεν λυνονται . Ασε που ειναι απιθανο το τωρινο αθεο κρατος να στραφει κατα των αντιοικουμενιστων και αποτειχισμενων οπως το κρατος των καραβλαχων Πλαστηρα και Κονδυλη που οταν η τοτε Συνοδος τους ζητησε χωροφυλακη για αντιμετωπιση των ΓΟΧ σαν καφετζης εκεινο το ηλιθιο κρατος απαντησε . Εφτασεε . Και να ξερουν κατι αυτοι οι κοσμοπολιτες της Πολιτικης κουζινας . Οτι με δυο τρεις εξαιρεσεις σε ολους τους εμφυλιους - πολιτικους και θρησκευτικος - αυτος που ως αδυνατος στον συσχετισμο χανει στο πεδιο της μαχης κερδιζει για παντα στην μνημη και στο πεδιο των ιδεων . Η Πασιοναρια τιμαται σημερα οχι ο Φρανκο . Η Λουξεμπουργκ και οχι τα Φραι Κορπς . Ο Κολοκοτρωνης και οχι ο Κωλετης . Ο Βελουχιωτης και ο Μπελογιανης και οχι οι τοτε ηγετες της κεντροδεξιας . Ο Γκεβαρα και οχι ο τοτε δικτατορας της Βολιβιας . Ας μην εχουμε λοιπον θρησκευτικο πολεμο γιατι κυριοι οικουμενιστες θα χασετε αλλα με ακρωτηριασμο της Ορθοδοξιας και εσεις οι ισχυροι θα ειστε οι αιτιοι . Επιτηδες δεν ανεφερα καθολου θρησκευτικα επιχειρηματα γιατι σε απιστους δεν εχει νοημα . Ελπιζω αν κατα τυχη το διαβασουν οικουμενιστες bloggers να τους πουν τις σκεψεις εμου του τρισαθλιου νεοζηλωτη . ΑΜ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...