Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012

ΕΓΩ ! ! ! ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ!


Άπιστοι ουσιαστικώς χριστιανοί, χλιαρές σουπίτσες, οι οποίοι αποδεικνύουν τήν ματαιότητα τής τηρήσεως τών κανόνων, διότι οι κανόνες δέν φτιάχνουν χριστιανούς, διότι όπως καί οι νόμοι τού κράτους έρχονται στήν ύπαρξη, μόλις παραβαίνονται, παρερμηνεύουν καί υβρίζουν τήν διδασκαλία τού Απ.Παύλου, νομίζοντας ότι είναι όμοιός τους, ότι είναι φιλαράκια. Στήν ανάρτηση καταγγέλλεται ένας τέτοιος υβριστής, ο οποίος χρησιμοποιεί τόν Απ.Παύλο γιά νά αναδείξει τήν κενοδοξία του.

Μην ξεχνάμε την πολιτική του Παύλου: «…και εγενόμην τοις Ιουδαίος ως Ιουδαίος, ίνα Ιουδαίοις κερδήσω, ...τοις ανόμοις ως άνομος ίνα κερδήσω ανόμους…». Δηλ. σήμερα καλούμαστε να γίνουμε παπικοί για να κερδίσουμε τους παπικούς, οικουμενιστές για να κερδίσουμε τους οικουμενιστές, άθεοι, για να κερδίσουμε τους άθεους κ.λπ.
Άς προσέξουμε τήν έκφραση : δηλ. σήμερα καλούμαστε......
Ο άμοιρος, πιστεύει ότι είναι κληρονόμος τού Απ.Παύλου.
Ο Απ.Παύλος, γιά όσους έχουν σώας τάς φρένας, επαναλαμβάνει τή γνωστή του διδασκαλία : Μιμηταί μου γίγνεσθαι καθώς καγώ Χριστού. Καί ο Χριστός ενσαρκώθηκε μορφήν δούλου λαβών, χωρίς νά προδώσει τήν Θεότητά Του.
Όσο γιά τίς αποδείξεις πού ζητά ο θρασύδειλος, μέ νομικίστικο πνεύμα, γιά τήν προδοσία τού Βαρθολομαίου, τού προσφέρουμε μία :
«Τέλος, ο μεγάλος Αρχηγός της Μητέρας Εκκλησίας, ο νυν Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος γράφει (Eπίσκεψις 583-20 /11/98, σελ.8): «Οι κληροδοτήσαντες εις ημάς την διάσπασιν προπάτορες ημών υπήρξαν ατυχή θύματα του Αρχεκάκου Όφεως και ευρίσκονται ήδη εις χείρας του Δικαιοκρίτου Θεού. Αιτούμεθα υπέρ αυτών το έλεος του Θεού, αλλά οφείλομεν ενώπιον Αυτού όπως επανορθώσωμεν τα σφάλματα Εκείνων». – Πριν συνεχίσουμε, μία απορία! Ο κ. Ζηζιούλας, ο οποίος εκπροσωπεί τον ανωτέρω Πατριάρχη, υποθέτουμε συμφωνεί με τον βαρυσήμαντο λόγο, εφ’ όσον συνεχίζει να τον εκπροσωπεί! – Αγνοεί λοιπόν ο δυστυχής Πατριάρχης, πως αυτός ακριβώς είναι ο ορισμός της Ιστορίας, της Δυτικής Ιστορίας, όπως δόθηκε από τον Raymond Aron, στο βιβλίο του “Μαθήματα πάνω στην Ιστορία”, κεφ.6: «History is the story of the dead told by the living». Ιστορία είναι η αφήγηση περί των Νεκρών ειπωμένη από τους ζωντανούς. Ο δυστυχής Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από το αξίωμα του Πατριάρχη για να μας πείσει πως ο ίδιος είναι ζωντανός και οι πατέρες του Σχίσματος νεκροί, εφ’ όσον ο λόγος αυτός που του αποδίδεται είναι αληθινός.»

Η υπέρτατη ύβρις τού πατριάρχου είναι δημοσιευμένη στό περιοδικό τού πατριαρχείου Επίσκεψις, όπως είδαμε.

Αμέθυστος

Δεν υπάρχουν σχόλια: