Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος

"Έφαγε και πέθανε"

[...] Γι'αυτόν τον σκοπό ήρθε ο Υιός του Θεού και Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Ύψιστος, για να ταπεινωθεί αντί του ανθρώπου, και ταπείνωσε τον εαυτό Του μέχρι θανάτου σταυρικού. Αυτός είναι ο λόγος του Σταυρού.

Η Γραφή λέει "Καταραμένος είναι όποιος κρεμάται στο ξύλο". Χωρίς να έχει καμμία ανάγκη ο Αδάμ έφαγε από τον καρπό του ξύλου που ο Θεός του είπε "να μη φάς, διότι εάν φας, αμέσως θα πεθάνεις".
'Εφαγε και πέθανε. Υπάρχουν δύο θάνατοι, επειδή και ο άνθρωπος είναι δισυπόστατος, έχει ψυχή και σώμα.
Και όπως η ψυχή και το σώμα είναι ένα, συναποτελούν δηλαδή τον έναν άνθρωπο, έτσι και οι δύο αθανασίες συναποτελούν τη μία, το να είναι ο άνθρωπος αθάνατος. Γι'αυτό όταν έφαγε ο Αδάμ απέθανε τον θάνατο της ψυχής, και μετά από εννιακόσια τριάντα χρόνια απέθανε τον θάνατο του σώματος, που είναι η αναχώρηση της ψυχής από αυτό. Τοιουτοτρόπως θάνατος της ψυχής είναι η αναχώρηση του Αγίου Πνεύματος, του Θεού που τον έπλασε κι ευδόκησε να είναι και να ζεί ο άνθρωπος όμοια με τους αγγέλους. Διότι οι άγιοι άγγελοι του Θεού με το να αγιάζονται από το Άγιον Πνεύμα παραμένουν αδρανείς πρός το κακό.[...]

Πηγή : Υάκινθος

Δεν υπάρχουν σχόλια: