Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Οἱ ψιθυριστὲς καὶ οἱ ἰσχνόφωνοι


Tοῦ Καθηγουμένου τῆς Ι.Μ Δοχειαρίου Ἁγίου Ὅρους Γέροντoς Γρηγορίου
Ἐνθυμοῦμαι τοὺς σεισμοὺς τοῦ ᾽57-᾽58 στὰ νησιὰ τοῦ Ἀρχιπελάγους. Πεντέμιση ἡ ὥρα τὸ πουρνό-πουρνὸ ἦρθε ἀνήκουστος θόρυβος. Οἱ μεγάλοι ἔλεγαν «Χριστὸς ἀνέστη». Ἔτσι ἔμαθαν νὰ προϋπαντοῦν τὸν σεισμό. Τὰ μοσχάρια μούγκριζαν ἄναρθρα καὶ σπαρακτικά. Ὅλοι ἀφήσαμε τὴν στρωμνή μας καὶ βγήκαμε στοὺς δρόμους. Χωρὶς νὰ τὸ καλοσκεφτοῦμε, ἄρχισε νὰ σείεται ἡ γῆ καὶ νὰ φουσκώνη ἡ θάλασσα. Φόβος καὶ τρόμος ἦρθε στὴν καρδιά μας καὶ σὲ μᾶς τὰ μικρὰ παιδιά. Ἤρξατο νὰ σείεται ἡ γῆ ὅπως τῆς καλαμιᾶς τὰ φύλλα. Χωρὶς νὰ λέγη κανένας τὴν λέξη σεισμός, μᾶς ἀπομάκρυναν ἀπὸ τὰ κτίσματα. Ράγισε ἡ γῆ, ράγισαν τοιχοποιΐες παλιὲς καὶ νέες πιὸ πολύ, καὶ ὅλοι περιμέναμε τὸ ἀποβησόμενο. Κι ἡ γιαγιὰ θυμήθηκε τὸν σεισμὸ τοῦ ᾽32 καὶ ἄρχισε νὰ λέγη τὸν στίχο «Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν».
Αὐτὸν τὸν καιρὸ ὅμως ἔρχονται στ᾽ αὐτιά μας ψιθυρισμοί, κλαυθμυρισμοί, ἀναστεναγμοί, ἀνήκουστες κραυγές, λαχταρισμοὶ ἀπροσδιόριστοι, ὄχι ἀπὸ τὰ σπλάγχνα τῆς γῆς, ἀλλὰ ἀπὸ....
τὰ ἀνθρώπινα σπλάγχνα. «Τί θὰ ἀπογίνουμε; Σὲ ποιά κατάσταση βρισκόμαστε καὶ ποῦ θὰ φτάσουμε;» Καὶ τὰ γλέντια ἀκόμη τῶν ἀνθρώπων κλαυθμυρισμὸ καὶ πόνο ἐκφράζουνε.
Μετὰ τὸ πέσιμο τοῦ χάρτινου πύργου τοῦ Μάρξ, τοῦ Λένιν, τοῦ Στάλιν καὶ τῶν λοιπῶν, ἦρθε δύο χρονιὲς στὸ μοναστήρι μου στὴν γιορτὴ τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος ὁ ἐπίσκοπος Λένινγκραντ Ἀντώνιος. Γλυκύς, εὐπροσήγορος, ἅγιος. Τοῦ λέγω ἐμπιστευτικά:
− Πῶς αἰσθάνεστε τώρα;
− Ἀβεβαιότητα. Δὲν ξέρουμε τὶ θὰ ξημερώση ἡ ἄλλη μέρα.
Αὐτὴν τὴν ἀβεβαιότητα ζῆ σήμερα ὁ λαός μας. Νὰ παντρευτῆ ὁ νέος φοβᾶται. Νὰ κάνη παιδιὰ τὸ νέο ζευγάρι φοβᾶται. Ἡ γιαγιὰ φοβᾶται νὰ κρύψη πιὰ στὶς δίπλες τῆς βελέντζας τὸ δίλεπτο. Καὶ ὁ χειράνακτας μαζεύει τὰ χέρια του, σκύβει τὸ κεφάλι του καὶ λέγει: «Γιὰ ποιόν νὰ δουλέψω; Γιὰ τὸ κράτος, ποὺ κατήντησε μία κόφα χωρὶς πάτο; Γιὰ τὴν οἰκογένειά μου; Ὅσο καὶ νὰ δουλέψω, δὲν φτάνει τὸ ψωμὶ ποὺ θὰ πάω, γιὰ νὰ φάη. Γιὰ νὰ κάνω ἐλεημοσύνες στὰ πλάσματα καὶ στὰ κλάσματα, τοὺς μουσουλμάνους; (Μάθαμε ἀπ᾽ τὸ Εὐαγγέλιο, ἐκεῖνος ποὺ δὲν εἶναι βαπτισμένος δὲν εἶναι παιδὶ τοῦ Θεοῦ· εἶναι πλάσμα καὶ κλάσμα.) Νὰ δημιουργήσω περιουσία; Ὁ Σύριζας θὰ μοῦ τὴν φάη. Δὲν βλέπεις, παπᾶ, ποὺ ὅ,τι κατέχεις δὲν τὸ κατέχεις; Καὶ τὶς μικρὲς κληρονομιὲς τῶν γονέων μας μᾶς τὶς παίρνουν, μᾶς τὶς καταπίνουν, καὶ μᾶς ἀφήνουν μόνον τὴν ἀναπνοή.»
Αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ τρομερὸ βουητὸ καὶ ἀπὸ τὸν σεισμὸ τῆς γῆς. Πάλι ὅλα τὰ σκιάζει ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλακώνει ἡ σκλαβιά. Δὲν ἔχουν καλοπεράσει ἑκατὸν πενῆντα χρόνια ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση καὶ ἡ Ἑλλάδα ἔγινε ἡ παραδουλεύτρα τῆς Εὐρώπης.
− Γιατί, καλέ μου ξάδελφε, δὲν φυτεύετε ἀμπέλια;
− Μᾶς ἀπαγορεύουν. Μετρημένα πρέπει νὰ εἶναι τὰ κλήματα ποὺ θὰ φυτέψουμε στὶς πλαγιὲς τῶν βουνῶν τοῦ νησιοῦ μας, ἀλλιῶς κινδυνεύουμε ἀπὸ προστίματα ποὺ ἐπιβάλλει τὸ κράτος καθ᾽ ὑπαγόρευσιν τῶν κρατούντων.
Ποῦ εἶσαι μωρὲ ἐσὺ ποὺ ὑποσχέθηκες ὅτι δὲν θὰ ὑπογράψης συμφωνίες καὶ συμφωνητικά; Στὸ καλοστρωμένο τραπέζι τρῶς καὶ στὸ μαλακὸ στρῶμα κοιμᾶσαι. Δὲν ξυπνᾶς;
Ἔχουμε ὅμως καὶ τοὺς ἰσχνόφωνους. Ποτὲ ἄλλοτε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δὲν εἶχε τόσους θεολόγους κληρικούς. Καὶ ποτὲ ἄλλοτε ἡ Ἑλλάδα δὲν εἶχε τόση ἐπανάσταση ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. Κατ᾽ ἀρχήν, οἱ κηρύττοντες λένε ἄλλα λόγια, βρὲ παιδιά, γιὰ ν᾽ ἀγαπιώμαστε.
Νοσηλευόμενος στὸ νοσοκομεῖο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ἦρθε στὸν πανηγυρίζοντα ναὸ ἱεροκήρυκας τῆς μεγάλης πόλης. Τὰ μεγάφωνα ἦταν γυρισμένα πρὸς τὸ νοσηλευτικὸ ἵδρυμα. Καὶ αὐτὸς ἀπήγγειλε λόγο χωρὶς νοῦ καὶ γνώση. Λὲς καὶ εἶχε ἀκροατήριο ἀπὸ κάτω ἀνθρώπων ποὺ παιζογλεντοῦνε. Τὸν ἄκουσα καλὰ ἀπὸ τοῦ πόνου τὸ κρεβάτι καὶ εἶπα: «Ἔχει συναίσθηση σὲ ποιοὺς ἀπευθύνει αὐτὸ τὸ κήρυγμα ἀπόψε;».
Ἐντελῶς ἀπροετοίμαστοι λαλοῦσι, τάχατες τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Δὲν ἀγγίζουν τὸν πόνο τοῦ κόσμου, δὲν ἀγγίζουν τὸ ρημαδιὸ τῆς νεότητας. Δὲν βλέπουν ὅτι τὸ ἀκροατήριό τους εἶναι μόνον ἄσπρα μαλλιά; Δὲν θωροῦν τοὺς νέους ποὺ μπουλούκια-μπουλούκια μπαίνουν καὶ βγαίνουν ἀπὸ τὰ κέντρα; Ἡ ἐποχή μας δὲν εἶναι νὰ ψάξουμε τὸ ἕνα· εἶναι νὰ ψάξουμε τὰ ἐνενήντα ἐννιά. Τὸ κήρυγμα τῆς Κυριακῆς καὶ τῆς ἑορτῆς πρέπει νὰ τὸ ἑτοιμάζης μία ὁλόκληρη ἑβδομάδα, μὲ προσευχή, μὲ νηστεία καὶ ὄχι μὲ βόλτες στὰ ἐκκλησιαστικὰ μαγαζιά. Ἔχεις χρόνο. Κάνε τον χρῆμα καὶ δῶσ᾽ τονε στὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ. Στάσου ὄχι πλάι στὸν λαό, ἀλλὰ μέσα στὸν λαό. Μὴ πλαγιάζης, χωρὶς νὰ ἔχης τὴν ἀγωνία τῶν Ἁγίων, τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν Διδασκάλων. Ἐφιάλτης νὰ σοῦ γίνη τὶ θὰ συναντήσης αὔριο καὶ τὶ θὰ μπορέσης νὰ προσφέρης.
Ἔλεγε ἕνας παλιὸς ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας: «Ὅλα τὰ ἀντιμετώπισα μὲ τὴν θεία Λειτουργία». Ἀλλὰ ποιά Λειτουργία; Ποὺ ἔχει τὸ ρολόι πάνω στὴν ἁγία Τράπεζα, νὰ μὴ χάση λεπτὸ ἀπὸ τὴν ἀπόλυση; Ἢ ἔχει τὸ ρολόι στὸ χέρι, γιὰ νὰ μετρήση τὸν χρόνο τοῦ κηρύγματός του; Ἀδόκιμα καὶ ἀνόσια πράγματα μᾶς ἔκαναν ἰσχνόφωνους καὶ ἔναντι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔναντι τῶν ἀνθρώπων. Κοιμηθήκατε, ὑπνώσατε καὶ δὲν ξυπνήσατε. Δὲν φοβᾶστε τὴν ἐρημιὰ τοῦ κόσμου. Μετρᾶτε τὶς γριὲς καὶ τοὺς γέρους ποὺ ἔρχονται κοντά σας, χωρὶς νὰ θυμᾶστε τὴν παλιὰ παροιμία: «Ἡ ἀλεποῦ ὅταν γήρασε, πῆγε στὸ μοναστήρι νὰ γίνη καλογριά». Μετρῆστε ὅμως καὶ τὰ ἀρνόριφα ποὺ χάνονται. Ἀναλογιστῆτε ὅτι ὁ διάβολος μᾶς παίρνει τὰ παιδιὰ μέσα ἀπ᾽ τὴν ἀγκαλιά μας.
Ρώτησα τὸν μακαριστὸ π. Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο:
− Γιατί στοὺς ἐσχάτους χρόνους λέγουν οἱ πατέρες θὰ κυκλώνουν τὸ θυσιαστήριο μουλάρια;
− Τὰ μουλάρια −μοῦ ἀπήντησε− δὲν γεννᾶνε. Ἔτσι καὶ οἱ πνευματικοὶ ταγοὶ δὲν θὰ γεννᾶνε πνευματικὰ παιδιά.
Ὤχ ἀποτισιὰ καὶ ξεραΐλα! Ἀνάστα Ἱερεμία καὶ κλάψε μαζί μας γιὰ τὸν χαμὸ τῆς νέας Σιών…

.orthodoxia-ellhnismos.

Ανώνυμος είπε...

Ελεγε ο αγ.Γρηγοριος ο Παλαμας ,πως οταν οι τυφλοι επιχειρουν να διδαξουν τους βλεποντας,γινονται καταγελαστοι.
Οι αγιοι χειραγογουσαν τους πιστους ,ολιγοπιστους και απιστους φιλανθρωπως προς το φως το αληθινο.. ...!
Σημερα οι εξωθεν της εκκλησιας διδασκαλοι θεωρουν οτι βλεπουν .Βλεπουν ομως;
Ειπε ο Παπας Φραγκισκος ''Η Εκκλησια εχει το σωστο διευθυντηριο,το διευθυντηριο του Παπα,των επισκοπων,των Συνοδων'',μα,που να παει κι ο λαος να πει τον πονο του!
Οι καλοι μας φιλοι λατινοι θεωρουν πως βλεπουν υπο την ''εμπνευση του αγ.Πνευματος;
Μα θα διερωτηθει καποιος ο Παπας κανονιζει τα της Ορθοδοξου Εκκλησιας;επειδη μας διαβεβαιωσαν πως οι διαλογοι σε καμμια περιπτωση δεν θα σημαιναν συμβιβασμο,αλλα ''Μαρτυρια Ορθοδοξιας''.
Που συναντωνται αυτα τα δυο;
Μελετοντας τον θειο Γρηγοριο τον Παλαμα αλλα κ αλλους θεοφορους Πατερες πως
''Ολαι αι αρεται και αυτη η εφ'ημιν μιμησις Του Θ ε ο υ καθιστουν τον εναρετον ''δεκτικον της θειας ενωσεως''
Την '' '' ε ν ω σ ι ν '' '' ομως,τελεσιουργει η Χ α ρ ι ς !!!
''Οστις φρονει οτι η τελεια με Τον Θεον ενωσις δεν πραγματοποιειται δια της θ ε ο π ο ι ο υ Χαριτος Του Πνευματος,αλλ'οτι ειν'αποτελεσμα ηθικον κ σχεσις αγαπης,οπως συμβαινει με τους υπ'αλληλων αγαπωμενους,την δε θ ε ο π ο ι ο Χ α ρ ι ν ,θεωρει ως εξιν της λογικης φυσεως κ ουχι,
Ε λ λ α μ ψ ι ν υ π ε ρ φ υ α &
Α π ο ρ ρ η τ ο ν &&
Θ ε ι α ν Ε ν ε ρ γ ε ι α ν την οποιαν βλεπουν αορατως
Και την νοουν απερινοητως οσοι αξιουνται απο Τον Θεον,
Αυτος ας γνωριζει πως επεσεν εις πλανην,αφου η αντιληψις αυτη οτι η θεοποιος Χ α ρ ι ς δεν ειναι Ακτιστος,επεται οτι δια της φυσεως θεουται ο πιστος.
Και αν ουτως πιστευει οπως οι μασσαλιανοι,επιχειρη να διαβαλη τους ευρισκομενους εις την αληθειαν αντι να να ομολογησει την αμαθειαν του εις τους εχοντες πνευματικην πειραν αγιους Πατερες ινα μαθη την αληθειαν.
Ας μαθει πως η Χ α ρ ι ς δια της οποιας θεουνται οι αξιοι[λεγει ο θειος Πατηρ] ειναι Ακτιστοςκ απειρως υπερβαινουσα κ αρετην κ γνωσιν''
...
Και καπου σκεπτεται κανεις χριστιανος,αφηνουμε το δασος ...
Καταγινομαστε με την ενοτητα ,με μια ενοτητα επιφανειακη ενω αλλο ειναι το ζητουμενο,δεν ειναι;;;;
Η ενωσις με τον Κυριο!Αν δεν τα βρεις με Τον Θεο πως θα τα βρεις με τους ανθρωπους;
''Η εκκλησια εχει το σωστο διευθυντηριο-λεει ο κ.Φραγκισκος-το διευθυντηριο του Παπα κλπκλπ και οσοι βγαινουν να ταραξουν την χριστιανικη κοινοτητα ειναι φανατικοι ιδεολογοι που σπερνουν Ζιζανια.''

Τωρα τι να πουμε!τι να ρωτησουμε;Πως δημιουργηθηκαν οι ζηλωτες;
Να υποκριθουμε πως δε βλεπουμε,...
Να θεωρουμε πως βλεπουμε,...
Παιδεια η οποια δεν συντελει στην ανακαινιση και στην καθαρση κ σωτηρια που μπορει να καταληξει;
Οι αγιοι Πατερες μας νουθετουσαν πως αληθινη γνωση ειναι η Π ν ε υ μ α τ ι κ η την οποια Χαριζει Το Αγ.Πνευμα και ολοι οι αγιοι την φωτιση του νοος ,ονομασαν ''Νοερον Φως'',...
''Θειον φως''!!!!
Πως λοιπον να μη πιστεψουμε οι απλοικοι πιστοι αυτα που μας διδαξαν οι αγιοι Πατερες πως αλλοτριας φωνας μη ακουειν;;;
Καλοπροαιρετα παντα.


Χριστος Ανεστη,Αληθως Ανεστη Κυριος!!!

Προβληματισμενοι και καταπονεμενοι...
Πιστευω πως θα ακουστουμε!

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ελεγε ο αγ.Γρηγοριος ο Παλαμας ,πως οταν οι τυφλοι επιχειρουν να διδαξουν τους βλεποντας,γινονται καταγελαστοι.
Οι αγιοι χειραγογουσαν τους πιστους ,ολιγοπιστους και απιστους φιλανθρωπως προς το φως το αληθινο.. ...!
Σημερα οι εξωθεν της εκκλησιας διδασκαλοι θεωρουν οτι βλεπουν .Βλεπουν ομως;
Ειπε ο Παπας Φραγκισκος ''Η Εκκλησια εχει το σωστο διευθυντηριο,το διευθυντηριο του Παπα,των επισκοπων,των Συνοδων'',μα,που να παει κι ο λαος να πει τον πονο του!
Οι καλοι μας φιλοι λατινοι θεωρουν πως βλεπουν υπο την ''εμπνευση του αγ.Πνευματος;
Μα θα διερωτηθει καποιος ο Παπας κανονιζει τα της Ορθοδοξου Εκκλησιας;επειδη μας διαβεβαιωσαν πως οι διαλογοι σε καμμια περιπτωση δεν θα σημαιναν συμβιβασμο,αλλα ''Μαρτυρια Ορθοδοξιας''.
Που συναντωνται αυτα τα δυο;
Μελετοντας τον θειο Γρηγοριο τον Παλαμα αλλα κ αλλους θεοφορους Πατερες πως
''Ολαι αι αρεται και αυτη η εφ'ημιν μιμησις Του Θ ε ο υ καθιστουν τον εναρετον ''δεκτικον της θειας ενωσεως''
Την '' '' ε ν ω σ ι ν '' '' ομως,τελεσιουργει η Χ α ρ ι ς !!!
''Οστις φρονει οτι η τελεια με Τον Θεον ενωσις δεν πραγματοποιειται δια της θ ε ο π ο ι ο υ Χαριτος Του Πνευματος,αλλ'οτι ειν'αποτελεσμα ηθικον κ σχεσις αγαπης,οπως συμβαινει με τους υπ'αλληλων αγαπωμενους,την δε θ ε ο π ο ι ο Χ α ρ ι ν ,θεωρει ως εξιν της λογικης φυσεως κ ουχι,
Ε λ λ α μ ψ ι ν υ π ε ρ φ υ α &
Α π ο ρ ρ η τ ο ν &&
Θ ε ι α ν Ε ν ε ρ γ ε ι α ν την οποιαν βλεπουν αορατως
Και την νοουν απερινοητως οσοι αξιουνται απο Τον Θεον,
Αυτος ας γνωριζει πως επεσεν εις πλανην,αφου η αντιληψις αυτη οτι η θεοποιος Χ α ρ ι ς δεν ειναι Ακτιστος,επεται οτι δια της φυσεως θεουται ο πιστος.
Και αν ουτως πιστευει οπως οι μασσαλιανοι,επιχειρη να διαβαλη τους ευρισκομενους εις την αληθειαν αντι να να ομολογησει την αμαθειαν του εις τους εχοντες πνευματικην πειραν αγιους Πατερες ινα μαθη την αληθειαν.
Ας μαθει πως η Χ α ρ ι ς δια της οποιας θεουνται οι αξιοι[λεγει ο θειος Πατηρ] ειναι Ακτιστοςκ απειρως υπερβαινουσα κ αρετην κ γνωσιν''
...
Και καπου σκεπτεται κανεις χριστιανος,αφηνουμε το δασος ...
Καταγινομαστε με την ενοτητα ,με μια ενοτητα επιφανειακη ενω αλλο ειναι το ζητουμενο,δεν ειναι;;;;
Η ενωσις με τον Κυριο!Αν δεν τα βρεις με Τον Θεο πως θα τα βρεις με τους ανθρωπους;
''Η εκκλησια εχει το σωστο διευθυντηριο-λεει ο κ.Φραγκισκος-το διευθυντηριο του Παπα κλπκλπ και οσοι βγαινουν να ταραξουν την χριστιανικη κοινοτητα ειναι φανατικοι ιδεολογοι που σπερνουν Ζιζανια.''

Τωρα τι να πουμε!τι να ρωτησουμε;Πως δημιουργηθηκαν οι ζηλωτες;
Να υποκριθουμε πως δε βλεπουμε,...
Να θεωρουμε πως βλεπουμε,...
Παιδεια η οποια δεν συντελει στην ανακαινιση και στην καθαρση κ σωτηρια που μπορει να καταληξει;
Οι αγιοι Πατερες μας νουθετουσαν πως αληθινη γνωση ειναι η Π ν ε υ μ α τ ι κ η την οποια Χαριζει Το Αγ.Πνευμα και ολοι οι αγιοι την φωτιση του νοος ,ονομασαν ''Νοερον Φως'',...
''Θειον φως''!!!!
Πως λοιπον να μη πιστεψουμε οι απλοικοι πιστοι αυτα που μας διδαξαν οι αγιοι Πατερες πως αλλοτριας φωνας μη ακουειν;;;
Καλοπροαιρετα παντα.


Χριστος Ανεστη,Αληθως Ανεστη Κυριος!!!

Προβληματισμενοι και καταπονεμενοι...
Πιστευω πως θα ακουστουμε!

Ανώνυμος είπε...

Να μη ξεχασω να συμπληρωσω,πως αυτους τους φιλους μας ,τους θεωρησαμε μεν αδελφους και πιστευοντας ετσι,τους κατοχυρωσαμε και ως αδελφες εκκλησιες,πριν πιστεψουν στην Ορθοδοξια,πριν πιστεψουν.Τωρα βγαινει ο ποντηφηκας και μιλα ,πως το σωστο διευθυντηριο ειναι του Παπα,ο οποιος ειναι πανω απο λους και ολα,πανω απο συνοδους και επισκοπους.
Χρειαζεται να ρωτησει κανεις κατι αλλο;
Δεν ειναι προφανες;
Ο Θεος να μας διαφυλαξει και η Παναγιακ με τις πρεσβειες της!
Και που μιλησαμε πολυ ηταν!

Ανώνυμος είπε...

Πολύ σωστά τα σχόλια..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...