Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022

Βλασφημία η χρήση «προστατευτικών μέσων» εντός του Ιερού ναού. Η άρνηση της παρουσίας του Θεού είναι πολύ πιο σημαντική από την αλλοίωση της Πίστεως που επιχειρούν οι αιρετικοί.

                  Ενα ηχηρό χαστούκι στους αλλοτριωμένους Συνοδικούς και κάθε παπαγαλάκι τους.
          Νικόλαος Ξιώνης

(Ν. Ξιώνης – Καθηγητής Θεολογίας ΕΚΠΑ)

Οι σημερινοί Χριστιανοί και ακόμη χειρότερο οι κληρικοί που εμπιστεύονται το νόμο των ανθρώπων, τους «ειδικούς επιστήμονες», και απορρίπτουν την εμπειρία της Εκκλησίας και την πίστη στον αληθινό Λόγο του Θεού με το να:

-χρησιμοποιούν την ιατρική μάσκα εντός του Ναού,

-αποφεύγουν την προσκύνηση του Ιερού Ευαγγελίου, των Εικόνων και των Ιερών Λειψάνων,

-χρησιμοποιούν διαφορετικές Λαβίδες για την Θεία Μετάληψη ή απολυμαντικά υγρά, διότι θεωρούν όλα αυτά ως πιθανές αιτίες μολύνσεως,

-και να διακρίνουν την Θεία Μετάληψη από την κατ’ ενέργεια σύναξη του πληρώματος της Εκκλησίας, ερμηνεύοντας την μυστηριακή κοινωνία ως απλή συνάθροιση ανθρώπων,

επιστρέφουν ως σύγχρονοι Γαλάτες στην προτέρα κατάσταση του νόμου των ανθρώπων.

Εμπιστεύονται την ανθρώπινη σοφία και απορρίπτουν την σοφία και δύναμη του Θεού. Συμπεριφέρονται ανοήτως, κατά την Παύλεια διατύπωση, διότι ενώ άρχισαν να ζουν πνευματικά, επιστρέφουν τώρα στον σαρκικό και ειλώδη τρόπο ζωής.

Γι’ αυτό ο Απόστολος Παύλος, αφενός μεν, αναθεματίζει αυτούς που διαστρέφουν την Αλήθεια και προσπαθούν να πείσουν τους πιστούς Χριστιανούς για την θεολογική ορθότητα των προσωπικών τους απόψεων, αφετέρου δε τους υπενθυμίζει ότι ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τῷ Θεῷ, δῆλον· ὅτι ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται. ὁ δὲ νόμος οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως… 

Η οπισθοδρόμηση βεβαίως αυτή δεν αποτελεί έκπληξη για τον γνώστη της θεολογικής επιστήμης. Είναι το αποτέλεσμα της παραποιημένης εκκλησιολογίας, η οποία αντί να θεμελιώνεται στην Πατερική διδασκαλία και να εκφράζει την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, καλλιεργείται επί τη βάσει του θετικισμού και του επιστημολογικού συμβατισμού, και στηρίζεται σαφώς στην δυτική θεολογική παράδοση, η οποία εξαίρει την φαινομενική ιστορική πραγματικότητα και απορρίπτει την Αλήθεια που βρίσκεται πίσω από τα φαινόμενα.

Αντιθέτως, για την εκκλησιολογία των Πατέρων, η οποία ερμηνεύει την εκκλησιαστική σύναξη ως μυστηριακή κοινωνία των μελών του Σώματος του Χριστού με αυτήν την ίδια την Κεφαλή τον Χριστό, η παρουσία του πιστού εντός του Ναού σημαίνει την υπέρβαση των βιοτικών μεριμνών στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται μόνον η διαβίωση, αλλά και η σωματική υγεία, και δηλώνει σαφώς την συνειδητή μετοχή στην παρουσία του Τριαδικού Θεού εν Χριστώ.

Επομένως είναι ανεύθυνο και επιστημονικώς θα έλεγα απαράδεκτο κάποιος να υποστηρίζει ότι εντός του Ναού, σύμφωνα με την Θεολογία και διδασκαλία των Πατέρων μέσα στο ενεργειακό πλέγμα της μυστηριακής κοινωνίας της κτιστής φύσεως με τον άκτιστο Δημιουργό Θεό, όπως αυτή η κοινωνία περιγράφεται από την Πατερική διδασκαλία, υπάρχει η φθορά, δηλαδή απουσιάζει η ζωοποιός Θεία ενέργεια που εξαγιάζει και συγκρατεί ολόκληρη την κτιστή πραγματικότητακαι εν τέλει επικρατεί ο θάνατος.

Η ασθένεια και ο θάνατος δεν χαρακτηρίζει την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, ούτε όσους μετέχουν αυτής, αλλά αυτούς που διαστρέφουν την αλήθεια και αρνούνται την Θεότητα, εγκλωβιζόμενοι εγωιστικώς στον εαυτό τους, στη δύναμη και στην εξουσία του κτιστού όντος.

Ο φόβος του θανάτου αναφέρεται στους ήδη νεκρούς, όπως εξάγεται από τον λόγο του Κυρίου, ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς.

Ο θάνατος αναφέρεται στους μη Χριστιανούς και αβάπτιστους, οι οποίοι αδύναμοι να φθάσουν στην ενοειδεία με τον Θεό, παραμένουν άγευστοι του εκκλησιαστικού γεγονότος της καινής εν Χριστώ ζωής, κι έτσι αποφεύγουν τον «συνωστισμό», εντός εισαγωγικών, της Εκκλησίας, εφ’ όσον Αυτή όπως και οι υπόλοιπες κοινωνικές συναθροίσεις και εκδηλώσεις αποτελεί μία απλή συνάθροιση ατόμων.

Έτσι εμπράκτως αρνούνται την κατ’ ενέργειαν μυστηριακή κοινωνία που καθιστά την Εκκλησία Σώμα Χριστού και ως εκ τούτου αρνούνται τον ίδιο τον Χριστό.

Η άρνηση όμως της κατ’ ενέργειαν παρουσίας της Θεότητας είναι πολύ πιο σημαντική από την αλλοίωση της Πίστεως η οποία επιχειρείται από την αίρεση, διότι αυτή δεν είναι μία απλή διαφοροποίηση από την διδασκαλία της Εκκλησίας, δεν αποτελεί μία διαφορετική ερμηνεία του δόγματος, όπως συμβαίνει με τους αιρετικούς.

Η άρνηση της Θεότητας του Ιησού, η οποία στηρίζεται στην αμφιβολία και άρνηση της Θεϊκής Του δύναμης και η οποία βεβαίως εκφράζεται με την απόδοση των θαυμάτων στις φυσικές δυνάμεις των κτιστών όντων, όπως στην περίπτωση των Φαρισαίων, ή με την απόδοση της φθοράς και του θανάτου στο ανακαινισμένο Σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία, όπως συμβαίνει σήμερα στην εποχή του κόβιντ-19, σημαίνει βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος και ως εκ τούτου είναι πολύ σοβαρότερη από την αίρεση.

Διότι ο Φαρισαίος ή ο κατ’ όνομα μόνον Χριστιανός, δεν προσπαθεί να ερμηνεύσει το Μυστήριο όπως κάνει ο αιρετικός, αλλά αρνείται αυτό το ίδιο το Μυστήριο.

Δεν αλλοιώνει την Πίστη στην προσπάθειά του να Την κατανοήσει, αλλά Την αναιρεί αντιστρέφοντας την Αλήθεια και αποδίδοντας στα έργα της Θεότητος ιδιότητες και συνθήκες της κτιστής φύσεως.

Γι’ αυτό, οι μεν αιρετικοί μπορούν να συνειδητοποιήσουν τα λογικά λάθη των ερμηνευτικών τους προϋποθέσεων, να μεταβάλουν το θεωρητικό υπόβαθρο της κακοδοξίας τους και τελικά να μετανοήσουν. Οι βλάσφημοι όμως θεωρούν την Πίστη και το βίωμα της Εκκλησίας ως υπερβολικά, και ως αντι-επιστημονική αντίληψη της πραγματικότητας. Τοιουτοτρόπως αρνούνται την παρουσία του Θεού και ως εκ τούτου παραμένουν αμετανόητοι.

Η άρνηση συνεπώς της Θεότητος είναι μία πράξη δαιμονική και εκφράζει την απόλυτη πνευματική διαστροφή και υπαρξιακή αλλοίωση προς το μη ον και την ανυπαρξία. Διότι η βλασφημία δεν σημαίνει μόνον την αμφισβήτηση της Θείας δυνάμεως του Χριστού, η οποία ταυτίζεται με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος σε αυτόν τον Ίδιο, αλλά και την αντιστροφή της Αλήθειας.

Και τούτο διότι στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος δια του Οποίου ο Χριστός τότε εξέβαλε τα δαιμόνια και σήμερα ανακαινίζει δια του μυστηριακού Σώματος τον κόσμο, οι βλάσφημοι αναγνωρίζουν τις δαιμονικές δυνάμεις και βλέπουν την φθορά και τον θάνατο, συσκοτίζοντας πλήρως την Αλήθεια και αποκρύπτοντας την παρουσία του Θεού στα σημεία της Θείας Αποκαλύψεως.

Έτσι, τόσο τότε κατά την εποχή του Χριστού, όσο και σήμερα κατά την εποχή της αποκεκαλυμμένης Αλήθειας και αγιοπνευματικής ζωής, η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος θα πρέπει πάντοτε να ερμηνεύεται είτε εν λόγω είτε εν έργω στην προοπτική της αντιστροφής της Αλήθειας, βάσει της οποίας η άρνηση του Θεού πραγματοποιείται με την αντικατάστασή Του και την θεοποίηση των κτιστών όντων.

Σε αυτήν την προοπτική, η οποιαδήποτε εκδήλωση αμφιβολίας και ως εκ τούτου άρνηση της σωτηριώδους θείας ενεργείας, είτε διστάζοντας να κοινωνήσουμε των Θείων Μυστηρίων και να συμμετέχουμε στις Ακολουθίες της Εκκλησίας, είτε προβληματιζόμενοι και φοβούμενοι να αποφεύγουμε τον εκκλησιασμό και την προσκύνηση των Ιερών Εικόνων και Λειψάνων, ή να χρησιμοποιούμε την ιατρική μάσκα εντός της Εκκλησίας, σημαίνει την βλασφημία του Αγίου Πνεύματος κατά την Πατερική διδασκαλία, η οποία κατά τον λόγο του Κυρίου είναι ασυγχώρητη.

Αυτό θα πρέπει να προβληματίζει τον σημερινό Χριστιανό και όλως ιδιαιτέρως τους κληρικούς, οι οποίοι, οι μεν πρώτοι με την βάπτισή τους στο όνομα της Αγίας Τριάδος, οι δε δεύτεροι με την χειροτονία τους ως διάκονοι και υπόλογοι της παρακαταθήκης που έλαβαν, όχι μόνο πρέπει να μην βλασφημούν το Άγιο Πνεύμα, επιστρέφοντας κατά τον Παύλο ανοήτως στην προ-βαπτισματική τους κατάσταση, αλλά και να προστατεύουν το πλήρωμα της Εκκλησίας από μία τέτοια ολέθρια για την ζωή τους πράξη.

Σας ευχαριστώ.


Απομαγνητοφώνηση ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ15 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Me kati kathigites san kai tou logou tou pou paristanoun ton Grigorio Palama me kostoumi kyriarxoun kapoioi alloi episis ypokrites san ton Zoumpoulaki pou paristanoun ton Ioanni Xrysostomo me pio casual rouxa. Pou xepesan o Platonismos entos tis Ekklisias pou exefrazan gigantes opos o Grigorios Palamas Kai o Aristotelismos tis praxis pou exefrazan alloi gigantes opos oi Paylos kai Xrysostomos. Tora exoume Platonismo Kai Aristotelismo pliromeno me to miniatiko apo to Ypourgeio Paideias. Ante se amfoteres tis fraxies kai kalo efapax to opoio einai kai syntagmatika katoxyromeno lian aristotelikos AM

Ανώνυμος είπε...

I theia koinonia einai efodio apokleistika gia tin alli zoi. To leei safestata to evaggelio. I syxni theia koinonia den empodise tou na skotothei entos tou naou o agios Athanasios Athonitis apo ergatiko atyxima oute na pethanei molis 49 eton o Megas Vasileios apo karkino. O Mao pou oudepote koinonise Kai exomologithike pethane 83 eton sto krevati tou apo geramata. Opos Kai o Rockefeller sta 100. Theories dithen gemates eyseveia stin proti stravi ginontai gia tous aplous pistous aiteia amfivolias gia tin xristianiki pisti. AM

amethystos είπε...

Στήν Εκκλησία μάς παίρνει ο Θεός. Εξω δέν ξέρουμε.

Ανώνυμος είπε...

Το να συγκρίνεται ο Ζουμπουλάκης με τον Χρυσόστομο, ακόμα κι ως κακέκτυπό του, είναι «βαρύ»...

Ανώνυμος είπε...

Δεν ειναι «βαρύ» ,ειναι «ελαφρυ» για τον «KARGIOLIDES»...
Και που να ακουσεις τα "ρητα" του φιλου του του χασαπη η στο καφενειο που πηγαινει και τους "ksexez.."(του "μπαινουν") καμια φορα οταν δεν ειναι στο προποτζιδικο να για να γραψει Ελληνικα...
Επισης ΔΙΝΕΙ υποσχεσεις,δεν χρειαζεται φιλους και κριτικαρει επι παντος "variou Κai elafriou"...
Αρα τι να απαντησουν οι"fraxies" σε αυτο "I theia koinonia einai efodio apokleistika gia tin alli zoi.".
Οσο για το: "To leei safestata to evaggelio" αδυνατουν να το σχολιασουν οι Μαο,Ροκφελλερ και για αλλο λογο ο κ. Τσελεγγιδης...
Φιλε,ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΑ (σε μενα...)
AV

Ανώνυμος είπε...

Ayrio prota o Theos tha sou apantiso me ellinikous xaraktires.Oxi apo praktoreio tou OPAP giati den paizo tyxera paixnidia pote. Pantos pera apo prosopiki epithesi me polles anakriveies den anaireses tipota apo osa egrapsa esto kai apo ftino tablet AM

χαλαρωσε είπε...

Και που να ακουσεις τα "ρητα" του φιλου του του χασαπη η στο καφενειο που πηγαινει και τους "ksexez.."(του "μπαινουν") καμια φορα οταν δεν ειναι στο προποτζιδικο να για να γραψει Ελληνικα...
Επισης ΔΙΝΕΙ υποσχεσεις,δεν χρειαζεται φιλους και κριτικαρει επι παντος "variou Κai elafriou"...

ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΘΕΙΟ ΔΗΛΑΔΗ. ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟΝ ΑΜ ΏΣΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΙ ΛΕΕΙ ΣΤΟ ΧΑΣΑΠΙΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΣΑΠΗ Ή ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ Ή ΣΤΗΝ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ;

Ανώνυμος είπε...

Kαλημερα Αμεθυστε και AV . Οπως σου υποσχεθηκα AV θα απαντησω στην για πολλοστη φορα ανοικια προσωπικη επιθεση που μου κανεις και σιγουρα προσβλητικη ενω εγω ποτε δεν επιτεθηκα σε κανεναν και φυσικα ουτε σε εσενα . Εννοω σε κανεναν σχολιαστη του Αμεθυστου ακομη και αν διαφωνω με τα γραφομενα . Οσα λοιπον γραφεις δηθεν σαν προσωπικες πληροφοριες για εμενα αφηνοντας να εννοηθει οτι με ξερεις προσωπικα και οτι εχεις μαλιστα ραματα για την γουνα μου ολα αυτα προερχονται απο νυξεις που εκανα εγω ο ιδιος . Ακομη και ενα ρητο ενος κρεοπωλη γνωστου μου . Ολους αυτους λοιπον που επιτιθονται με προσβλητικο τροπο σε καποιον που ουδεποτε τους πειραξε και ομιλουν προσβλητικα για την οικονομικη και οποια αλλη πιθανως δυσμενη κατασταση που βρισκονται ( ξεχνωντας οτι μπορει αυριο και οι ιδιοι να βρεθουν σε ιδιαιτερως ασχημη κατασταση χωρις να δικαιουται κανενας να απαιτει αφαιρεση του λογου τους )ολους αυτους λοιπον τους εχω γραμμενους στα παλαιοτερα των υποδηματων μου ΑΜ

amethystos είπε...

Είναι μεγάλο κενό αυτό όντως φίλε. Αφήνει νά εννοηθεί ότι σέ ξέρει προσωπικά. Υπάρχουν πονηρές παρεμβάσεις στά σχόλια.Είναι φανερό πιά. Ελπίζουμε νά τό διευκρινίσει ο ίδιος. Η πονηριά βρίσκεται στό ότι δέν παρακολουθεί τό νόημα τού σχολίου εσκεμμένα. Καί μάς ελέγχει όλους εδώ μέσα διότι δέν ταραζόμαστε από τόν σχολιασμό όπως αυτός. Εσύ φίλε ποτέ δέν κρύφτηκες, δέν προσποιήθηκες ποτέ τήν παρθένα καί είσαι ιδιαιτέρως αποδεκτός στήν μικρή μας παρέα. Θά δούμε άν είναι πονηρός.

Ανώνυμος είπε...

Όταν καποιος είναι ΜΟΝΟΣ πως τον βοηθουν οι γνωστοι / φιλοι του ουσιαστικα ?
Γράφει ο Ελύτης « ήρθαν ντυμένοι φίλοι αμέτρητες φορές οι εχθροί μου ».
Δηλαδη λαικα και όχι ποιητικα δεν χαιδευουμε τα αυτια της παρεας μας γιατι την αφηνουμε εκτος πραγματικοτητας σε «νιρβανα» καθως απο την πολύ αγαπη η αρκουδα επνιξε το αρκουδακι της…
Λοιπον ας ξεκινησει το Λαικο Δικαστηριο-ετσι με φερατε να αισθανομαι – και θα ειμαι πολύ προσεκτικος.
1. 11:49 π.μ. ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΘΕΙΟ ΔΗΛΑΔΗ αλλα δεν τον παρακολουθεις τον ΑΜ στα σχολια του στον Αμεθυστο. Γιατι ολα αυτά τα εχει γραψει μονος του κατά καιρους και φυσικα δεν εχω ουτε διαθεση ουτε χρονο να στα εμφανισω,αλλωστε ο ιδιος το παραδεχεται οτι « ολα αυτα προερχονται απο νυξεις που εκανα εγω ο ιδιος».
Στο παρελθον ειχε υποσχεθει (πειραγμενος/προσβεβλημενος) ότι δεν θα ξαναεγραφε greeklish μεχρι να παρει Ελληνικο πληκτρολογιο.
Τοτε ειχαμε προσφερθει ο Αμεθυστος (του ζητησε μαλιστα να επικοινωνησουν με e-mail) και εγω με φιλια( σημαινε/ει βοηθεια πασης φυσεως) επιμενοντας να το "λυσουμε" όπως εκεινος θα ηθελε.
Ο ανθρωπος αρνηθηκε φιλιες , συναλλαγες , υποχρεωσεις κλπ όπως το σκεφτηκε το αυτεξουσιο του. Δικο του είναι ότι θελει το κανει και αυτόν δεσμευουν οι αποφασεις του.
2. 8:57 π.μ. Θεωρησα ότι αυτήν την θεση σας θα επρεπε να την «στηριξω» επειδη ο Αμεθυστος είναι ένος επιπεδου ιστολογιο και τετοιες αναφορες τουλαχιστον προβληματιζουν… Εσεις ειστε ο υπευθυνος !
3. Αμεθυστος 1:17 μ.μ. κ. Δικαστα !
“Φίλος μεν ΑΜ, φιλτάτη δʼ αλήθεια” να μιλησουμε και Αριστοτελικα.
Κατανοητα: « κενό … σέ ξέρει προσωπικά… πονηρές παρεμβάσεις… δέν ταραζόμαστε από τόν σχολιασμό (καποιες φορες μηπως θα επρεπε ? )... Θά δούμε άν είναι πονηρός ( προφανως δεν εννοεις διαολος… !)…»
Σε διαβεβαιω να δεις πως περιποιουμε(χωρις υβριστικους χαρακτηρισμους)με επιχειρηματα ,πολλους «ακατανομαστους» και με σχολια παντα ανοιχτα σε ‘πλαφον ηθους’ στο ιστολογιο μας,αλλα πες μου σε παρακαλω : εάν ο Ξιωνης διαβαζε το σχολιο του φιλου μας θα πεταγε από την χαρα του ? Θα εβλεπε να υπαρχει αμετροεπεια ?
Εαν ναι,τοτε μενει να ορισθουν τα ΟΡΙΑ της, μεχρι που φθανει και πως θα πρεπει να 'σταματιεται' στο μελλον?
Τελευταιο,αληθεια το να εισαι παρθενα είναι μεμπτο και το να μην εισαι παρθενα είναι προσον ? Μηπως ξεφυγαμε με τον ελευθεριαζοντα της ΄μοδος΄ πολιτισμο…?
Καλο βραδυ,δεν θελω να στεναχωρησω κανενα λεγοντας την γνωμη μου αλλα ισως αθελα μου το κανω.Ευχαριστω για την φιλοξενια.
AV

amethystos είπε...

Kαλημέρα φίλε. Κατ'αρχάς αποδεικνύεις ότι δέν είσαι πονηρός, δηλ. προκλητικός χωρίς λόγο,σέ όσους τό χρειάζονται. Κανένα άλλο νόημα, είναι λαική έκφραση. Επειτα πρέπει νά ομολογήσω ότι πολλές φορές τά σχόλια εκφράζονται μέ τόν τρόπο τού προφορικού λόγου. Μέ μιά αμεσότητα, άς πούμε. Ο ΑΜ είναι ένας πειστικός αντιπρόσωπος αυτού τού τρόπου.Αυτός ο τρόπος δέν στερείται νοήματος, απλώς είναι πρώτη ύλη, ανεπεξέργαστη, χωρίς τίς απαιτήσεις τού γραπτού λόγου. Επικοινωνιακά έχει τό πλεονέκτημα νά στηρίζεται στήν διαίσθηση, στήν οποία αποτυπώνεται η εμπειρία καί η προαίρεση, όπως στίς μητέρες πού παρακολουθούν ορατώς καί αοράτως τά παιδιά τους μέ ανησυχία μήπως τούς συμβεί κάτι κακό. Είναι ένα αιώνιο χαρακτηριστικό τής ελληνικής έκφρασης άφτιαχτο καί αστόλιστο. Ακόμη καί στήν φιλοσοφία , τά ανέκδοτα τών φιλοσόφων, τά πάρεργα καί παραλειπόμενα, φωτίζουν τήν πραγματικότητα καλύτερα από τόν συστηματικό λόγο. Προυπόθεσή της η απουσία ταυτότητος, εγώ υπάρχω, καί δεοντολογίας, η οποία αποτελεί τόν κανόνα τής μετα καντιανής εποχής. Ελπίζω νά μήν κουράζω υποστηρίζοντας τήν εμπειρική λαική ψυχή.

Ανώνυμος είπε...

Kαλημερα AV . Ειμαι σιγουρος οτι δεν διαβασες προσεκτικα το αρθρο του καθηγητη θεολογιας κυριου Ξιωνη . Γιατι αν το διαβαζες προσεκτικα θα εβλεπες οτι υπερβαινει τις αρμοδιοτητες του και δινει εγγυησεις που δεν τις δινουν ουτε οι Αποστολοι ουτε ο Χριστος δηλαδη συμφωνα με την αρχη του κατα Ιωαννη Ευαγγελιου ο δημιουργος και κυβερνητης του συμπαντος μαζι με τα αλλα δυο προσωπα της Αγιας Τριαδας . Η Εκκλησια εγγυαται απολυτα συμφωνα με την εγγυηση του ιδιου του Χριστου οτι η Θεια Κοινωνια ειναι σαρκα και αιμα του ιδιου του Χριστου και αρα ειναι βλασφημια ακομη και να σκεφτει καποιος οτι μπορει να κολλησει κατι . Αλλο οτι αν κοινωνησει τελειως αναξια η ιδια η θεια κοινωνια μπορει να τον σκοτωσει σαν φωτια που ειναι ακαριαια χωρις την παρεμβαση κανενος μικροβιου . Αλλα αλλο αυτο και αλλο να γραφει οτι εντος του ναου υπερβαινεται η κτιστη πραγματικοτητα . Δηλαδη επειδη εχουν γινει ατυχηματα εντος του ναου συμφωνα με τον κυριο αυτο τα ευαγγελια λενε ψεμματα . Δεν λεει ψεμματα ομως ποτε η Γραφη . Γιατι πουθενα στην Καινη Διαθηκη ουτε και στην Πατερικη Γραμματεια δεν δινεται εγγυηση υγειας σωματικης ασφαλειας και μακροημερευσης σε αυτους που μετεχουν της μυστηριακης ζωης . Για αυτο ανεφερα και τα δυο παραδειγματα διακεκριμενων Αγιων που διαψευδουν τον κυριο αυτο . Θεωρω λοιπον αδιανοητο ανθρωποι εστω και διακεκριμενης κοινωνικης θεσης που ωστοσο δεν εχουν καμια μα καμια εξουσια ουτε επι του σωματος τους να δινουν εγγυησεις ανωτερες του Χριστου δημιουργου του συμπαντος κοσμου και τελικου και μονου Σωτηρα Λυτρωτη και Κριτη ολης της ανθρωποτητας . Επισης θεωρω αδιανοητο καποιοι ευσεβοφανεις να διαψευδουν τον Θεανθρωπο που ρητα και κατηγορηματικα δηλωνει οτι δεν γνωριζουμε τον χρονο της Δευτερας Παρουσιας να λενε στο youtube οτι πλησιαζει . Και αν θελει ο Θεος να γινει σε 5 δισεκκατομυρια χρονια αυτοι ολοι θα τον εκβιασουν ; Διαβασε λοιποον προσεκτικα το αρθρο του κυριου Ξιαφη και θα δεις οτι αποφαινεται με αυθεντια που δεν την ειχαν ουτε οι Αποστολοι και Προφητες . ΑΜ.

amethystos είπε...

Ανώνυμος/η άφησε νέο σχόλιο στην ανάρτησή σας με τίτλο Περί θείων ενεργειών - Αγ. Γρηγόριος Παλαμάς:

Από τους λόγους του αγίου που εντοπίζεται το ότι είναι άλλο οι άκτιστες ενέργειες της ουσίας και άλλο άκτιστες ενέργειες των υποστάσεων; Γενικά, ενώ όλοι οι Πατέρες και οι ορθόδοξοι Θεολόγοι μιλούν για την άκτιστη ενέργεια εκ της μίας ουσίας, που είναι κοινή και στις τρεις υποστάσεις, εσείς διατυπώσατε «ότι άλλο άκτιστες ενέργειες της ουσίας και άλλο άκτιστες ενέργειες των υποστάσεων». Τι λοιπόν; Μήπως κάνετε φραστικό λάθος και είναι καιρός να το διορθώσετε ή τάχα υπάρχουν δύο ειδών ενέργειες στων Θεό;
Άλλοτε πάλι, σχολιαστής σας έγραψε ότι την χάρη την μεταδίδει ο αποκλειστικά ο Κύριος στα πλαίσια της οικονομίας στους πιστούς, ενώ πάλι έγινε λόγος για υποστατική ένωση του Χριστού μετά των αγίων! Τα δύο τελευταία τα αναφέρω διότι φάνηκε να τα αποδέχεστε. Ακόμη ασαφής παραμένει η θέση σας για την θεία μετάληψη, αφού λέτε ότι δεν τίθεται λόγος για μετοχή των ενεργειών στις οποίες μετέχουμε ούτως ή άλλως αφού αυτές ουσιώνουν τον κόσμο. Τελικά ομιλείτε για θέωση διά των ακτίστων ενεργειών και αν όχι πώς πραγματοποιείται η θέωση και εις τι συνίσταται*; Τέλος όταν γράφετε: ΑΛΛΟ ΟΙ ΑΚΤΙΣΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΝΟΥΝ, ΑΛΛΟ ΟΙ ΑΚΤΙΣΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΝ.
ΔΕΝ ΕΝΣΑΡΚΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΚΤΙΣΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΟΥΤΕ ΕΝΣΑΡΚΩΘΗΚΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΟΔΟ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΤΙΣΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ» είναι σαν να λέτε ότι η σάρκωσις του Υιού είναι άκτιστη ενέργεια της υπόστασης του Υιού. Αν δεν εννοούσατε αυτό τι εννοούσατε;


*Σημειώνω ότι έχετε γράψει το εξής: «Ούτε θά ενωθούμε μέ τον Κύριο διά τών ακτίστων ενεργειών, δηλ. έμμεσα». Με την ουσία πάντως δεν θα ενωθούμε, αυτό το παραδέχεστε και εσείς.

Με εκτίμηση
Ν.

amethystos είπε...

OI απαντήσεις στίς υποτιθέμενες παρατηρήσεις βρίσκονται στά κείμενα τού Αγίου Γρηγορίου Παλαμά. Εκτός τών ακτίστων ενεργειών, στό περί ενώσεων καί διακρίσεων καί στούς δύο λόγους περί εκπορεύσεως τού Αγίου Πνεύματος. Καλή μελέτη.

Ανώνυμος είπε...

https://agiossymeon.wordpress.com/2022/01/20/%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b8%ce%b5%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82/
AV