Σάββατο 27 Απριλίου 2024

Ο Ιωάννης μας παραδίδει ένα «Σύμβολο της Πίστεως». - Μητροπολίτης Χονγκ Κονγκ Νεκτάριος

 

«εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται· καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα. πιστεύεις τοῦτο; λέγει αὐτῷ· Ναί, Κύριε, ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος.»

Διαβάστε καλά αυτόν τον διάλογο μεταξύ του Ιησού και της Μάρθας από το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα.

Ο Ιωάννης μας παραδίδει ένα «Σύμβολο της Πίστεως».


Ο Ιησούς είναι η Ανάσταση και η Ζωή. Έχει την εξουσία ως Θεός να αναστήσει τους ανθρώπους. Όλους ανεξαιρέτως. Και θα το πράξει αυτό διότι είναι Θεός ζώντων! Αλλά προσέξτε. Αυτός είναι και η Ζωή. Θα αναστήσει όλους τους ανθρώπους αλλά θα σεβασθεί απόλυτα την ελευθερία τους. Μόνο αυτοί που πιστεύουν σε Αυτόν θα ζήσουν την όντως ζωή μαζί Του! Οι υπόλοιποι θα ζήσουν τις συνέπειες των επιλογών τους μακριά από Αυτόν!

Εσύ που νομίζεις πως είσαι χριστιανός, πιστεύεις πως ο Χριστός είναι η Ανάστασις και η Ζωή;

Εάν ναι, τότε πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού ο εις τον κόσμον ερχόμενος.

Αυτός που ήρθε και ενανθρώπησε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε για να μας χαρίσει την ελευθερία από το θάνατο και τον διάβολο.

Αυτός που έρχεται κάθε φορά που τελείται η θεία Ευχαριστία για να μας μεταδώσει μέσω του Αχράντου Σώματός Του και του Τιμίου Αίματός Του την αφθαρσία και την αθανασία.

Αυτός που θα έλθει για να μας καλέσει να ζήσουμε μαζί Του στην ανέσπερη βασιλεία του.

«Πιστεύεις τοῦτο;»

Μητροπολίτης Χονγκ Κονγκ Νεκτάριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: