Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023

Κατά τας πρωινές ώρες της Κυριακής, 8ης Δεκεμβρίου 2019 (βράδυ, 7.12ου εις Αμερική) εκοιμήθη εν Κυρίω ο Γέρων Εφραίμ της Αριζόνος ο Φιλοθεΐτης.

 Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο 

Ένας Άγιος. Την ευχή και τις  πρεσβείες του, ο κόσμος όλος.  Αμήν.

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και παλτό

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο

Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα

Ασφάλισέ μας, Κύριε,
με τη σωτήρια αυτογνωσία
του απείρου μηδενικού μας.
~Γέροντας Εφραίμ

Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα και κείμενο

Μπορεί να είναι εικόνα 7 άτομα

Έλεγε ο μακαριστός γέροντας Εφραίμ ο φιλοθεΐτης για τον γέροντα του τον Άγιο Ιωσήφ τον ησυχαστή:
Ό,τι έκανε, το έκανε κατόπιν πληροφορίας από τον Θεό και γι' αυτό ο Γέροντας δέν έκανε κάτι και ύστερα να μεταμεληθή. Για μας ήταν πηδάλιο. Μας έλεγε ότι: «όταν θέλη κανείς να πληροφορηθη το θέλημα του Θεού (στην περίπτωση πού δέν μπορεί να επικοινωνηση μέ τόν Πνευματικό του), να αφήση τελείως τις δικές του σκέψεις και να προσευχηθή τρείς φορές, και όπου κλίνη ή καρδιά του, εκείνο νά κάνη και θα είναι κατά Θεόν. 
Αλλά εκείνοι, που έχουν περισσότερη πρόοδο και παρρησία στην προσευχή τους, ακούουν ευκρινέστερα την πληροφορία και ενίοτε η σεληροφορία σχηματίζεται με φωνή ή οπτασία. Συνήθως έτσι επληροφορείτο ο Γέροντας...
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: