Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Οι πηγές της αποτείχισης του Τρικαμηνά - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ο Νεο « ζηλωτής » Ευθύμιος Τρικαμηνάς καί η αιρετική '' Αποτείχισή '' του


Ο σπηλαιολόγος μέ φωτεινό πατερικό ένδυμα.


Ο νεο « ζηλωτής » Ευθύμιος Τρικαμηνάς , κηρύττει παμπάλαιες αιρέσεις τών «ΓΟΧ» (κυρίως τού Θεοδώρητου Μαύρου), αποκρύπτοντας επιμελώς από τά λιγοστά τού θύματα, πώς τίς διδάχτηκε απ΄ αυτούς ! Ο λόγος είναι προφανής . Άν αντιληφθούν πώς είναι παλαιοημερολογίτικες οί θεωρίες του , θά αρχίσουν νά αμφιβάλουν γιά τήν ορθότητά τους. Είναι όμως τίμια η στάση του αυτή; Ασφαλώς όχι . Άν είχε ίχνος τιμιότητος ο Ευθύμιος, θά απεκάλυπτε στούς ανυποψίαστους οπαδούς του , τήν θολή πηγή τών θεωριών του.

   Τίς Παλαιοημερολογίτικες αιρέσεις τού Ευθυμίου Τρικαμηνά : περί ''Υποχρεωτικής διακοπής τού μνημοσύνου'' καί περί ''Μολυσμού'' από τίς συμπροσευχές καί κακόδοξες δηλώσεις ορισμένων Επισκόπων τής Εκκλησίας , τίς επινόησαν πρώτοι οί Παλαιοημερολογίτες , επειδή ξεσκεπάσαμε τήν απάτη τού πλαστογραφημένου τους  Σιγγιλίου , στό οποίο στήρίξαν τήν απόσχισή τούς τό 1924 !! Από τήν αίρεση αυτή, τού ''Μολυσμού'', προκύπτει καί η αίρεση τής ''Αποτείχισης από όλη τήν Εκκλησία''.'' Αφού Μολύνεστε, είστε υποχρεωμένοι να Αποτειχιστείτε '' μάς λένε εδώ καί δεκαετίες οί «ΓΟΧ». Δυστυχώς μερικοί τούς πίστεψαν, έν οίς καί ό Ευθύμιος Τρικαμηνάς, ό οποίος, ούτε λίγο,  ούτε πολύ, μάς λέει όλους αιρετικούς όπως καί οί Παλαιοημερολογίτες ! Είναι κρίμα, άνθρωποι πού διαφωνούν μέ τούς Παλαιοημερολογίτες, νά υιοθετούν τίς κακοδοξίες πού αυτοί επινόησαν από τό 1960 καί έπειτα .

    Η χρησιμοποίηση , κατ΄ αρχάς , τού όρου ''Αποτείχιση'' από τούς, πάσης φύσεως « ζηλωτές » είναι εντελώς παραπλανητικός , καθ΄ ότι αυτοί εννοούν ''Απόσχιση'' από ολόκληρη τήν Εκκλησία, πράγμα πού δέν επιτρέπει ο ιε΄ κανών τής Α΄ καί Β΄ συνόδου, τόν οποίο αυτοί κακώς επικαλούνται ! Ο έν λόγω κανών, επιτρέπει τήν αποτείχιση από τόν Επίσκοπο πού κηρύττει αίρεση, υπό τών πατέρων κατεγνωσμένη καί όχι αποτείχιση από ολόκληρη τήν Εκκλησία, όπως μάς λένε οί ψευτο αποτειχιστές ! 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...