Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Συμβολή στην επικράτηση της Παναιρέσεως: συναγωνισμός των Οικουμενιστών και «αντι-Οικουμενιστών»:

     Οἱ μὲν γιὰ τὸ «βραβεῖο» καλύτερης ἐπίδοσης σὲ βλάσφημες αἱρετικὲς ἐνέργειες,
   οἱ δὲ γιὰ τὴν ἐπίδοσή τους στὴ σιωπὴ καὶ ἀδράνεια καὶ σὲ «ἀπαξίωση» τῶν αἱρετικῶν κατορθωμάτων, ὥσπου νὰ ἐπικρατήσουν πλήρως!!!

ΝΕΟ  ΣΥΜΒΟΛΟ  ΠΙΣΤΕΩΣ!
 Γιὰ ποιά Ορθοδοξία μιλάμε π. Φραγκουλάκη καὶ κύριοι κληρικοὶ τῆς Γερμανίας, φαρισαῖοι καὶ ὑποκριτές;
  
  Ὁ συνάδελφός σας κ.Κωνσταντῖνος Μύρων, «ὀρθόδοξος» Πρωτοπρεσβ., σύμβουλος τοῦ Πατριάρχη στὸ Κολυμπάρι, συνέβαλε στὴνσύνταξη τοῦ αἱρετικοῦ «Συμβόλου τῆς Πίστεως» καὶ συμπροσευχήθηκεἀπαγγέλλοντάς το μαζί μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους αἱρετικούς, στὰ πλαίσια τῆςοἰκουμενιστικῆς λειτουργίας (08.07.2017) ποὺ ἔλαβε μέρος στὸ Ἀμβοῦργο ὡς διαμαρτυρία γιὰ τὴν συνάντηση τῶν G20!!!

   Τὸ «Σύμβολο» αὐτὸ ἀποτελεῖ κατάφωρη καταπάτηση τῶν οἰκουμενικῶν συνόδων, τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀπίστευτη προσβολὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία κατὰ τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ δὲν συγχωρεῖται. Φυσικὰ δὲν περιμένουμε ἀπὸ τοὺς συναγωνιζόμενους, ποιός θὰ ἀνακηρυχθεῖ πιὸ αἱρετικὸς ἀπὸ τοὺς ἄλλους, Κληρικοὺς τῆς Μητρόπολης Γερμανίας, νὰ ἐπληφθοῦν τοῦ θέματος ἢ νὰ ζητήσουν ἀπὸ τὸν «ἀρχηγὸ» Πατριάρχη τὴν κανονικὴ καθαίρεση τοῦ κ. Κωνσταντίνου Μύρων. Ὄχι μόνο γιατὶ δὲν θὰ τιμωρήσουν, ἀλλὰ θὰ τιμήσουν –ὅπως οἱ Οἰκουμενιστὲς ξέρουν νὰ τιμοῦν– ἀλλὰ γιατὶ εἶναι ἤδη κατὰ τὸν ἀπόστολο Παῦλο αὐκατάκριτος καὶ ἀναθεματισμένος.
   Κατὰ τὰ  ἄλλα, ὅπως προχθὲς ἔγγραφε ὁ π. Φραγκουλάκης:οἰκουμενισμὸς καὶ αἵρεση δὲν ὑπάρχει!

    Ἀκολουθεῖ τὸ κατάπτυστο νέο «Σύμβολο τῆς Πίστεως» τῶν αἱρετικῶν ποὺ συνέταξαν μαζί μὲ τοὺς «Ὀρθόδοξους» μὲ τὶς σιωπηρὲς «εὐλογίες» τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Παναιρέσεως:


«Πιστεύω σ’ ἕναν Θεό, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀγάπη καὶ  δώρισε τὴν γῆ σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.
Δὲν πιστεύω στὸ δίκαιο τοῦ δυνατοῦ, στὴν δύναμη τῶν ὅπλων, στὴν ἰσχὺ τῆς καταπίεσης.
Πιστεύω στὸν Ἰησοῦ Χριστὀ, ποὺ ἦλθε γιὰ νὰ μᾶς θεραπεύσει καὶ γιὰ νὰ μᾶς ἐλευθερώσει ἀπὸ ὅλες τὶς θανατηφόρες ἐξαρτήσεις.
Δὲν πιστεύω ὅτι οἱ πόλεμοι εἶναι ἀναπόφευκτοι καὶ ὅτι ἡ εἰρήνη εἶναι ἀνέφικτη.
Πιστεύω στὴν δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία ἐπιδράει σὲ ὅλους μέσῳ ὅλων καὶ μᾶς ἀλλάζει καὶ μᾶς ζωογονεῖ.
Δὲν πιστεύω ὅτι πρέπει νὰ ζοῦμε φυλακισμένοι σὲ στενὰ πλαίσια, σὲ ἐχθρότητες, σὲ φοβίες καὶ στὴν ἀπελπισία.
Πιστεύουμε στὴν κοινωνία τῶν Ἁγίων, ποὺ καλέσθηκε νὰ ὑπηρετεῖ τὴν ἀνθρωπότητα.
Δὲν πιστεύω ὅτι τὰ πάθη εἶναι μάταια, ὅτι ὁ θάνατος σημαίνει τὸ τέλος καὶ ὅτι ὁ Θεὸς ἐπιζητεῖ τὴν καταστροφὴ τῆς γῆς.
Πιστεύω ὅτι ὁ Θεὸς θέλει μία τάξη στὸν κόσμο, ποὺ νὰ βασίζεται στὴν δικαιοσύνη καὶ στὴν ἀγάπη καὶ ὅτι ὅλοι οἱ ἄνδρες καὶ οἱ γυναῖκες εἶναι ἰσότιμοι ἄνθρωποι.
Πιστεύω στὴν ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ γιὰ ἕναν νέο οὐρανό, μία νέα γῆ, στὴν ὁποία θὰ φιλιοῦνται ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ ἀγάπη.
Πιστεύω στὴν ὀμορφιὰ τῆς ἁπλότητας, στὴν ἀνοιχτόχερη ἀγάπη καὶ στὴν ἐπὶ γῆς εἰρήνη. Ἀμήν».
http://global-gerecht-gestalten.de/wp-content/uploads/G20_O%CC%88kumGD_Dt.pdf
   Κατὰ τὰ ἄλλα ἡ Ὀρθοδοξία στὴν Γερμανία μένει ἀλάβωτη χάρη στὴν θυσία τῶν ἱερωμένων της!!!!

    ''ΜΑΝΗ – ΘΕΚΕΛ – ΦΑΡΕΣ''

 Δ.Π.ΣΧΟΛΙΟ
: Kαταργούνται τό 2ο καί 3ο κεφάλαιο τής Γενέσεως. Καταργείται ο Παράδεισος, η Πνοή Ζωής, ο άνθρωπος σάν ζωντανό όν, Ψυχή ζώσα, η Πτώση καί τό Προπατορικό αμάρτημα. Κατά συνέπειαν η  Σωτηρία δέν χρειάζεται τήν ενανθρώπηση, καί τήν Καινή Κτίση, επιτυγχάνεται διά τού κατ' εικόνα καί καθ' ομοίωσιν, διά τού Προσώπου. Δέν χρειάζεται τό Αγιο Πνεύμα καί τήν Αγιότητα. Καί ιδιαιτέρως τήν Μετάνοια. Εξομολόγηση καί θέωση. 


"Πιστεύω στὴν δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία ἐπιδράει σὲ ὅλους μέσῳ ὅλων καὶ μᾶς ἀλλάζει καὶ μᾶς ζωογονεῖ."

Αυτό τό Αγιο Πνεύμα, τό Spiritus Creator, δέν είναι ΤΟ Αγιο Πνεύμα, αλλά οι κοινές άκτιστες ενέργειες τής ουσίας τού Θεού
Σ΄αυτή τήν τερατώδη νέα εκκλησία η χειροτονία είναι η πεντηκοστή τού κληρικού.
Αυτή η νέα εκκλησία θεολογικά καλύπτεται στό "Αίνιγμα τού Κακού" τού Γιανναρά.

Αμέθυστος

1 σχόλιο:

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

Ακόμη πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι,θα ήθελα να μάθω,ότι είναι ελεύθεροι,χριστιανοί,πραγματικοί αναρχικοί;Οι αγαπησιάρηδες,πράγματι,αυτοί(οι Οικουμενιστές),δεν έχουν το Θεό των.Υφίσταται μία σύγχυση 'στα μυαλά(διότι νους δεν υπάρχει 'στους μοντέρνους καιρούς καταγόμενος από τους αρχαίους/θύραθεν σοφούς)των τωρινών χριστιανών 'σε σχέση με το Άγιο Πνεύμα και απαιτούνται διευκρινίσεις από τους αρμοδίους και ταγούς που,όμως,τυρβάζουν περί πολλά αντί να 'δουν ευθέως το θέμα και να το αντιμετωπίσουν 'στη ρίζα του.Περιμένουμε.Ίδωμεν.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...